Opprette en innkommende overføring i Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har lagt til de nødvendige produktdetaljene og bekreftet at du oppfyller kravene til overføringen følger du disse trinnene for å starte en innkommende overføring av lagerbeholdning til et av oppfyllingssenterne i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Du kan overføre opptil 500 varelinjer på en gang.

Sørg for å legge til sporingsinformasjonen når du oppretter en overføring. Hvis du ikke har sporingsinformasjonen når du oppretter overføringen må du sikre at du legger til sporingsinformasjonen i overføringen når du har den tilgjengelig.

Når du legger til en variant som ikke er sendt til SFN tidligere, vises taggen New for varianten i den innkommende overføringen. Når du sender en innkommende overføring som inneholder nye varianter, må du bekrefte at de nye variantene er berettiget for SFN. Hvis du sender varianter som ikke er berettiget for SFN kan du bli belastet returgebyrer.

Opprett en innkommende overføring for SFN

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Velg produktene du ønsker å sende til SFN.

  1. Velg opprinnelsen produktene sendes fra.
  2. Valgfritt: Fjern avmerkingen i boksen Trekk antall fra lagerbeholdningen ved denne lokalisasjonen hvis du ikke ønsker å endre lagerantallet for lokalisasjonen.
  3. Klikk på Velg produkter for å velge produkter du vil sende til SFN manuelt, eller klikk på Importer fra CSV for å importere en CSV-fil med produktene du vil sende.
  4. Når du har valgt produktene velger du hvilket antall du ønsker å sende.
  5. Klikk på Neste.
 5. Kontroller at produktene har strekkodeetiketter.

  1. Hvis produktene ikke har strekkodeetiketter klikker du på Produktene er ikke strekkodemerket, og klikker deretter på Last ned strekkodeetiketter. Ellers klikker du på Produktene er allerede strekkodemerket.
  2. Klikk på Neste.
  3. Klikk på Fortsett for å bekrefte produktene for denne overføringen. Etter å ha bekreftet kan du ikke legge til flere produkter i denne overføringen.
 6. Klargjør esker og etiketter

  1. Hvis du merker selv må du bekrefte hvordan eskene vil bli pakket. Esker kan pakkes med én enkelt SKU per eske eller flere SKU-er per eske
  2. Hvis du merker selv, fester du etiketten med eskens innhold på utsiden av pallen eller esken.
  3. Klikk på Neste.
 7. Oppgi fraktdetaljer, du kan velge Liten pakke eller Freight og oppgi fraktopplysningene:

  • Med små pakker kan du bruke dine egne etiketter eller kjøpe etiketter fra Shopify.
  • Med Freight kan du oppgi dine egne transportørdetaljer eller bestille frakt gjennom Shopify.
 8. Hvis du bestiller frakt fra Shopify, laster du ned og fester én enkelt etikett til hver pall i forsendelsen. Finn ut mer om krav til palletiketter.

 9. Klikk på Neste for å se gjennom og sende den innkommende overføringen.

 10. Klikk på Neste for å ferdigstille den innkommende overføringen.

Aktivitetstilstander for innkommende overføringer

Ved å gå gjennom aktivitetstilstanden for innkommende overføringer kan du forstå hvor i den innkommende overføringsprosessen forsendelsen befinner seg, og om lagerbeholdningen er klar til oppfyllelse.

Definisjoner for hver SFN-lagertilstand
Aktivitetstilstand Definisjon
I transitt Den innkommende overføringen sendes til oppfyllingssenteret, og har ikke ankommet ennå.
Ankommet Den innkommende overføringen har ankommet oppfyllingssenteret, og venter på mottaksprosessen.
Mottar Oppfyllingssenteret har begynt å skanne og motta den innkommende overføringsforsendelsen. Mottaksprosessen inkluderer mottak og behandling av forsendelsen, og deretter lagerføring av lagerbeholdningen i overføringen.
Delvis mottatt Oppfyllingssenteret har mottatt forsendelsen, men har ikke mottatt all lagerbeholdning i overføringen.
Ferdig Mottaksprosessen hos oppfyllingssenteret er fullført. Det betyr at alle forventede varer, eller fler, er mottatt, eller at den siste forsendelsen i overføringen ble lukket for mer enn 30 dager siden.

Koble sammen Shopify- og Flexport-kontoer

Du kan koble Shopify-kontoen din til Flexport-kontoen for sporing av Flexport-fraktforsendelser med appen for Shopify Fulfillment Network (SFN).

Steg:

 1. Opprette en innkommende overføring til SFN.
 2. Velg Frakt i seksjonen Oppgi sporingsdetaljer.
 3. Velg Flexport fra rullegardinmenyen i feltet Fraktleverandør.
 4. Når du har valgt Flexport fullfører du trinnene som vises i seksjonen Automatisert sporing, og klikk deretter på Lagre.

Legg til en leverandør som en opprinnelse

I stedet for å velge en av dine egne lokalisasjoner som opprinnelse for en overføring, kan du opprette en leverandørprofil som kan brukes som opprinnelse. Når du har opprettet en leverandør kan du velge denne leverandøren som opprinnelse for fremtidige overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Fra Opprinnelse-listen klikker du Legg til leverandør og legger inn leverandørens opplysninger.

 5. Klikk på Lagre leverandør.

Rediger antall i en innkommende overføring

Hvis den innkommende overføringen har tilstanden Utkast kan du redigere antall varer. Innkommende overføringer som er bekreftet kan ikke redigeres. Hvis du har behov for å endre informasjonen i en innkommende overføring som allerede er bekreftet, må du opprette en ny innkommende overføring med riktig informasjon og etiketter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere.

 4. I kolonnen Overføringsantall for en vare angir du det nye antallet du forventer at oppfyllingssenteret vil motta.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en mottaksterskel for innkommende antall

Hvis antallet for en variant i den innkommende overføringen ikke samsvaret med antallet som oppfyllingssenteret mottar, vil den innkommende overføringen gå inn i en revisjonsstatus. Hvis det ikke finnes noen logisk forklaring på avviket, vil støtteteamet vårt kontakte deg om avviket.

For å unngå denne revisjonstilstanden for små feilmarginer kan du legge til et prosentbasert intervall, kalt en mottaksterskel, til en innkommende overføring. Hvis antallet som mottas er innenfor mottaksterskelen, vil ikke overføringen gå inn i revisjonstilstand, og lagerbeholdningen mottas på vanlig måte.

Hvis den innkommende overføringen for eksempel har to varianter, én med et antall på 100 og én med et antall på 200, og du angir en mottaksterskel på 10% i den innkommende overføringen, skjer følgende:

 • Varianten med et antall på 100 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 90 til 110 enheter.
 • Varianten med et antall på 200 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 180 til 220.

Som standard er Mottaksterskelen for en innkommende overføring angitt til 0 %. Du kan redigere mottaksterskelen for en innkommende overføring med status Utkast, Sendt eller Under transport. Den maksimale mottaksterskelen du kan angi er 20 %.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere.
  • Klikk Opprett innkommende overføring for å starte en ny overføring.
 4. I seksjonen Mottaksterskel klikker du på Rediger.

 5. I Terskel per variant angir du en prosentsats, og klikker deretter Lagre.

 6. Klikk på Lagre.

Rediger detaljene for en leverandør

Du kan redigere en leverandørs opplysninger ved å legge til leverandøren i en ny innkommende overføring, og deretter endre leverandørens opplysninger. Du kan så slette den nye overføringen, eller fortsette å opprette en ny innkommende overføring.

Etter at du har sendt en overføring kan du ikke lenger redigere leverandørens adresse, og den vil ikke endres hvis du redigerer adressen i en annen overføring.

Dersom navnet på en leverandør endres vil leverandørens navn endres i alle eksisterende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Velg leverandøren fra listen Opprinnelse.

 5. Klikk på Vis leverandørdetaljer > Rediger.

 6. Gjør eventuelle endringer og klikk Lagre leverandør.

Planlegge en fraktleveranse til et SFN-oppfyllelsessenter

Hvis du bruker en frakttransportør til å sende produkter til SFN må du avtale en fraktleveringsavtale ved å sende en e-post til SFN-oppfyllingssenteret minst 24 timer før ankomst. Du finner e-postadressen og leveringstider for oppfyllingssenteret ved å åpne den innkommende overføringen i SFN-appen.

Du eller transportøren må inkludere følgende informasjon i e-postforespørselen om en leveringsavtale:

 • Bedrifts- eller butikknavn
 • ID-nummeret for den innkommende overføringen
 • Leveringsdatoen og -tiden du ber om
 • Navnet på frakttransportøren
 • Det progressive nummeret (PRO)
 • Fraktbrevnummeret (BOL)
 • Hvorvidt det er en aktiv lossing eller en containerleveranse
 • Produktets varetype
 • Hvorvidt produktene er gulvlastet eller på pall
 • Totalt antall varer eller paller i forsendelsene
 • Følgeseddelen som et e-postvedlegg om den er tilgjengelig

SFN-personalet svarer på e-postmeldingen med en bekreftelse av leveringstiden, eller oppgir en alternativ leveringstid hvis tiden du har bedt om ikke er tilgjengelig.

Opprett en CSV-fil for innkommende overføringer

Du kan opprette en CSV-fil for å importere produkter til den innkommende overføringen ved å laste ned en forhåndsformatert CSV-mal fra SFN-appen eller opprette den manuelt ved hjelp av et regnearkprogram.

Last ned CSV-filmalen

CSV-malfilen inneholder alle produkter som er kvalifisert for SFN. Lagerbeholdningen for hvert produkt har en standardverdi på 0.

Når du har lastet ned malen, må du redigere lagerbeholdningen du vil inkludere i overføringen. Alle produkter med en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen vil ikke legges til i den innkommende overføringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Klikk på Importer fra CSV-fil, og klikk deretter på Last ned en forhåndsformatert CSV-mal.

Opprett en CSV-fil manuelt

Du kan opprette en CSV-fil med et regnearkprogram, som Google Sheets. Filen krever bare kolonneoverskriftene SKU og Quantity. For hver rad etter overskriftene legger du inn SKU og lagerbeholdningen for produktet du vil legge til i lagerbeholdningsoverføringen. Alle SKU-er må være for produkter som er berettiget for SFN. Når du har lagt til produktene må du passe på at regnearkfilen lagres som en CSV-fil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis