Opprette en innkommende overføring i Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har lagt til de nødvendige produktdetaljene og bekreftet at du oppfyller kravene for overføringen, må du følge disse stegene for å starte en overføring av lagerbeholdningen til et av Shopifys oppfyllingssentre.

Sørg for å legge til sporingsinformasjon når du oppretter en overføring. Hvis du ikke har sporingsinformasjon når du oppretter overføringen, må du passe på at du redigerer overføringen og legger til informasjonen når du har den. Du kan pådra deg ekstra behandlingskostnader hvis en forsendelse kommer til et lager i Shopifys distribusjonsnettverk uten sporingsinformasjon.

Du kan overføre opptil 500 varelinjer på en gang.

Når du legger til en variant som ikke er sendt til Shopifys distribusjonsnettverk tidligere, viser varianten en New-tagg inne i den innkommende overføringen. Når du sender en innkommende overføring som inneholder nye varianter, må du bekrefte at variantene er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Hvis du sender varianter som ikke er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk, kan du bli belastet gebyrer for å returnere til avsender.

Opprette en innkommende overføring

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Velg opprinnelsen til overføringen. Dette kan gjøres fra en av lokalisasjonene dine, eller fra en leverandør.

 5. Valgfritt: For å ikke endre lagernivåer på opprinnelsesadressen fjerner du avkrysningen for Trekk fra varer fra denne lokalisasjonens lagerbeholdning.

 6. Velg destinasjonen for overføringen.

 7. Legg til produktene dine ved å gjøre en av følgende: - Hvis du vil velge produktene du vil legge til, klikker du Legg til produkter, velg produktene og klikk på Legg til i innkommende overføring.

 8. Klikk på Send innkommende overføring.

 9. Hvis noen av produktene dine ikke er sendt til Shopifys distribusjonsnettverk tidligere, må du fylle ut dialogboksen Bekreft at produktene dine er berettiget og klikke på Bekreft og send.

Deretter pakker og merker du den innkommende overføringen.

Legg til en leverandør

I stedet for å velge en av dine egne lokalisasjoner som opprinnelse for en overføring, kan du opprette en leverandørprofil som kan brukes som opprinnelse. Når du har opprettet en leverandør kan du velge denne leverandøren som opprinnelse for fremtidige overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. I rullegardinmenyen Opprinnelse klikker du på Legg til leverandør og legger til leverandørens opplysninger.

 5. Klikk på Lagre leverandør.

Endre antall for innkommende overføringer

Hvis den innkommende overføringen har statusen Utkast, Sendt eller Under transport, kan du redigere antall for varene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere.

 4. I kolonnen Overføringsantall for en vare angir du det nye antallet du forventer at oppfyllingssenteret vil motta.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en mottaksterskel for innkommende antall

Hvis antallet for en variant i den innkommende overføringen ikke samsvaret med antallet som oppfyllingssenteret mottar, vil den innkommende overføringen gå inn i en revisjonsstatus. Hvis det ikke finnes noen logisk forklaring på avviket, vil støtteteamet vårt kontakte deg om avviket.

For å unngå denne revisjonstilstanden for små feilmarginer, kan du legge til et prosentbasert intervall, som kalles en mottaksterskel, til en innkommende overføring. Hvis det mottatte antallet er innenfor mottaksterskelen, går ikke overføringen inn i revisjonstilstand, og lagerbeholdningen mottas på vanlig måte.

La oss for eksempel si at den innkommende overføringen har to varianter, én med et antall på 100, og en annen med et antall på 200. Du angir en mottaksterskel på 10% på den innkommende overføringen. Varianten med et antall på 100 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 90 til 110 enheter. Varianten med et antall på 200 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 180 til 220.

Som standard er Mottaksterskelen for en innkommende overføring angitt til 0 %. Du kan redigere mottaksterskelen for en innkommende overføring med status Utkast, Sendt eller Under transport. Den maksimale mottaksterskelen du kan angi er 20 %.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere, eller klikk på Opprett innkommende overføring for å starte en ny overføring.

 4. I seksjonen Mottaksterskel klikker du på Rediger.

 5. I Terskel per variant angir du en prosentsats, og klikker deretter Lagre.

 6. Klikk på Lagre.

Rediger en leverandørs detaljer

Du kan redigere en leverandørs opplysninger ved å legge til leverandøren i en ny innkommende overføring, og deretter endre leverandørens opplysninger. Du kan så slette den nye overføringen, eller fortsette å opprette en ny innkommende overføring.

Etter at du har sendt en overføring kan du ikke lenger redigere leverandørens adresse, og den vil ikke endres hvis du redigerer adressen i en annen overføring.

Dersom navnet på en leverandør endres vil leverandørens navn endres i alle eksisterende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. I rullegardinmenyen Opprinnelse velger du leverandøren.

 5. Klikk på Vis leverandørdetaljer > Rediger.

 6. Gjør eventuelle endringer og klikk Lagre leverandør.

Opprett en CSV-fil for innkommende overføringer

Du kan opprette en CSV-fil for å importere produkter til den innkommende overføringen ved å laste ned en forhåndsformatert CSV-mal fra SFN-appen eller opprette den manuelt ved hjelp av et regnearkprogram.

Last ned CSV-filmalen

CSV-filmalen inneholder alle produktene dine som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdningen for hvert produkt har verdien 0 som standard.

Når du har lastet ned malen, må du redigere lagerbeholdningen du vil inkludere i overføringen. Alle produkter med en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen vil ikke legges til i den innkommende overføringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Klikk på Importer fra CSV-fil, og klikk deretter på Last ned en forhåndsformatert CSV-mal.

Opprett en CSV-fil manuelt

Du kan opprette en CSV-fil med et regnearkprogram, for eksempel Google Regneark. Filen krever bare overskriftene SKU og Quantity. I hver rad etter overskriftene legger du til SKU og lagerbeholdning for et produkt du ønsker å legge til i lagerbeholdningsoverføringen. Alle SKU-er må være for produkter som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Når du er ferdig med å legge til produktene, må du passe på at du lagrer regnearkfilen som en CSV-fil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis