Opprette en innkommende overføring

Etter at du har lagt til de nødvendige produktdetaljene, må du følge disse trinnene for å overføre lagerbeholdningen til et av Shopifys oppfyllingssentre.

Sørg for å legge til sporingsinformasjon når du oppretter en overføring. Hvis du ikke har sporingsinformasjon når du oppretter overføringen, må du passe på at du redigerer overføringen og legger til informasjonen når du har den. Du kan pådra deg ekstra behandlingskostnader hvis en forsendelse kommer til et lager i Shopifys distribusjonsnettverk uten sporingsinformasjon.

Du kan overføre opptil 500 varelinjer på en gang.

Når du legger til en variant som ikke er sendt til Shopifys distribusjonsnettverk tidligere, viser varianten en New-tagg inne i den innkommende overføringen. Når du sender en innkommende overføring som inneholder nye varianter, må du bekrefte at variantene er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Hvis du sender varianter som ikke er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk, kan du bli belastet gebyrer for å returnere til avsender.

Opprette en innkommende overføring

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. Velg opprinnelsen til overføringen. Dette kan gjøres fra en av lokalisasjonene dine, eller fra en leverandør.
 4. Valgfritt: For å ikke endre lagernivåer på opprinnelsesadressen fjerner du avkrysningen for Trekk fra varer fra denne lokalisasjonens lagerbeholdning.
 5. Velg destinasjonen for overføringen.
 6. Klikk på Legg til produkter. For å laste opp produkter med en CSV-fil kan du se Last opp produkter gjennom en CSV-fil.
 7. Klikk på Send innkommende overføring.
 8. Hvis noen av produktene dine ikke er sendt til Shopifys distribusjonsnettverk tidligere må du fylle ut dialogboksen Bekreft at produktene dine er berettiget og klikke Bekreft og send.

Deretter pakker og merker du den innkommende overføringen.

Legg til en leverandør

I stedet for å velge en av dine egne lokalisasjoner som opprinnelse for en overføring, kan du opprette en leverandørprofil som kan brukes som opprinnelse. Når du har opprettet en leverandør kan du velge denne leverandøren som opprinnelse for fremtidige overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. I rullegardinmenyen Opprinnelse klikker du på Legg til leverandør og legger til leverandørens opplysninger.
 4. Klikk på Lagre leverandør.

Legg til intervaller i innkommende antall

Hvis antallet for en variant i den innkommende overføringen ikke samsvarer med antallet som oppfyllingssenteret mottar, vil den innkommende overføringen gå inn i en revisjonsstatus. Hvis det ikke finnes noen logisk forklaring på avviket, vil teamet for oppfyllingssuksess kontakte deg angående differansen.

For å unngå denne revisjonsstatusen for mindre feilmarginer kan du legge til en prosentbasert terskel, eller et intervall, i de innkommende overføringsantallene. Dersom antallet som oppfyllingssenteret teller er innenfor intervallet, vil ikke den innkommende overføringen gå inn i en revisjonsstatus.

Intervallet du legger til gjelder for alle varianter i overføringen. Hvis du ønsker å legge til ulike intervaller for ulike varianter, må du opprette flere innommende overføringer.

La oss for eksempel si at den innkommende overføringen din har to varianter, én med et antall på 100, og én med et antall på 200. Du setter deretter et antallsintervall på 10% på den innkommende overføringen. Varianten med et antall på 100 vil ikke utløse en revisjon dersom oppfyllingssenteret teller alt fra 90 til 110 enheter. Varianten med et antall på 200 vil ikke utløse en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 180 til 220.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer.
 3. Åpne en innkommende overføring: - Hvis du ikke allerede har en innkommende overføring, klikker du Opprett innkommende overføring.

  • Hvis du har en innkommende overføring som du ønsker å legge til et antallsintervall for, klikker du på den innkommende overføringen.
 4. Ved siden av Antallssats ±0 % klikker du Rediger.

 5. I Mengdeintervall angir du en prosentsats, og klikker Send.

Rediger en leverandørs detaljer

Du kan redigere en leverandørs opplysninger ved å legge til leverandøren i en ny innkommende overføring, og deretter endre leverandørens opplysninger. Du kan så slette den nye overføringen, eller fortsette å opprette en ny innkommende overføring.

Etter at du har sendt en overføring kan du ikke lenger redigere leverandørens adresse, og den vil ikke endres hvis du redigerer adressen i en annen overføring.

Dersom navnet på en leverandør endres vil leverandørens navn endres i alle eksisterende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. I rullegardinmenyen Opprinnelse velger du leverandøren.
 4. Klikk på Vis leverandørdetaljer > Rediger.
 5. Gjør eventuelle endringer og klikk Lagre leverandør.

Legg til mange produkter i en innkommende overføring med en CSV-fil

Du kan laste opp produkter til den innkommende overføringen gjennom en CSV-fil i stedet for å legge dem til manuelt. Når du oppretter en innkommende overføring kan du klikke på Legg til produkter gjennom en CSV-fil og laste opp en formatert CSV-fil. Du kan enten laste ned en CSV-filmal fra butikken din, eller opprette CSV-filen manuelt.

Last ned CSV-filmalen

CSV-filmalen inneholder alle produktene dine som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdningen for hvert produkt har verdien 0 som standard.

Når du har lastet ned malen, må du redigere lagerbeholdningen du vil inkludere i overføringen. Alle produkter med en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen vil ikke legges til i den innkommende overføringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringer > Opprett innkommende overføring.
 3. Klikk på Importer fra CSV.
 4. Klikk på Last ned en forhåndsformatert CSV-mal.

Opprett en CSV-fil manuelt

Du kan opprette en CSV-fil med et regnearkprogram, for eksempel Google Regneark. Filen krever bare overskriftene SKU og Quantity. I hver rad etter overskriftene legger du til SKU og lagerbeholdning for et produkt du ønsker å legge til i lagerbeholdningsoverføringen. Alle SKU-er må være for produkter som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Når du er ferdig med å legge til produktene, må du passe på at du lagrer regnearkfilen som en CSV-fil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis