Opprette en innkommende overføring i Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har lagt til de nødvendige produktdetaljene og bekreftet at du oppfyller kravene til overføringen følger du disse trinnene for å starte en innkommende overføring av lagerbeholdning til et av oppfyllingssenterne i Shopifys distribusjonsnettverk (SFN).

Pass på at du legger til sporingsinformasjon når du oppretter en overføring. Hvis du ikke har sporingsinformasjon når du oppretter overføringen, må du sørge for å redigere overføringen og legge til informasjonen når du har den. Det kan påløpe ekstra behandlingsgebyrer hvis en forsendelse ankommer et SFN-oppfyllingssenter uten sporingsinformasjon. Hvis du har mer enn ett sporingsnummer for overføringen angir du ytterligere sporingsnumre i boksen Ytterligere sporingsinformasjon.

Du kan overføre opptil 500 varelinjer på en gang.

Når du legger til en variant som ikke er sendt til SFN tidligere, vises taggen New for varianten i den innkommende overføringen. Når du sender en innkommende overføring som inneholder nye varianter, må du bekrefte at de nye variantene er berettiget for SFN. Hvis du sender varianter som ikke er berettiget for SFN kan du bli belastet returgebyrer.

Opprette en innkommende overføring til SFN

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Velg opprinnelsen til overføringen. Dette kan være fra en av lokalisasjonene dine, eller fra en leverandør.

 5. Valgfritt: For å forhindre at lagernivåene på opprinnelsesadressen endres fjerner du avmerkingen for Trekk fra varer fra denne lokalisasjonens lagerbeholdning.

 6. Velg destinasjonen for overføringen.

 7. Legg til produktene dine ved å gjøre en av følgende:

  • For å velge produktene du vil legge til klikker du Legg til produkter, velger produktene og klikker deretter Legg til i innkommende overføring.
  • For å laste opp en CSV-fil for å legge til produkter klikker du Importer fra CSV-fil, klikker Legg til fil, velger filen du vil importere, og klikker deretter Importer fil. Finn ut mer om hvordan du oppretter en CSV-fil for innkommende overføringer.
 8. Klikk på Send innkommende overføring.

 9. Hvis noen av produktene dine ikke er sendt til Shopifys distribusjonsnettverk tidligere, må du fylle ut dialogboksen Bekreft at produktene dine er berettiget og klikke på Bekreft og send.

Når du har opprettet en innkommende overføring må du pakke og merke den innkommende overføringen.

Legg til en leverandør som en opprinnelse

I stedet for å velge en av dine egne lokalisasjoner som opprinnelse for en overføring, kan du opprette en leverandørprofil som kan brukes som opprinnelse. Når du har opprettet en leverandør kan du velge denne leverandøren som opprinnelse for fremtidige overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Fra Opprinnelse-listen klikker du Legg til leverandør og legger inn leverandørens opplysninger.

 5. Klikk på Lagre leverandør.

Endre antall for innkommende overføringer

Hvis den innkommende overføringen har statusen Utkast, Sendt eller Under transport, kan du redigere antall for varene.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere.

 4. I kolonnen Overføringsantall for en vare angir du det nye antallet du forventer at oppfyllingssenteret vil motta.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en mottaksterskel for innkommende antall

Hvis antallet for en variant i den innkommende overføringen ikke samsvaret med antallet som oppfyllingssenteret mottar, vil den innkommende overføringen gå inn i en revisjonsstatus. Hvis det ikke finnes noen logisk forklaring på avviket, vil støtteteamet vårt kontakte deg om avviket.

For å unngå denne revisjonstilstanden for små feilmarginer kan du legge til et prosentbasert intervall, kalt en mottaksterskel, til en innkommende overføring. Hvis antallet som mottas er innenfor mottaksterskelen, vil ikke overføringen gå inn i revisjonstilstand, og lagerbeholdningen mottas på vanlig måte.

Hvis den innkommende overføringen for eksempel har to varianter, én med et antall på 100 og én med et antall på 200, og du angir en mottaksterskel på 10% i den innkommende overføringen, skjer følgende:

 • Varianten med et antall på 100 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 90 til 110 enheter.
 • Varianten med et antall på 200 utløser ikke en revisjon hvis oppfyllingssenteret teller alt fra 180 til 220.

Som standard er Mottaksterskelen for en innkommende overføring angitt til 0 %. Du kan redigere mottaksterskelen for en innkommende overføring med status Utkast, Sendt eller Under transport. Den maksimale mottaksterskelen du kan angi er 20 %.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på den innkommende overføringen du vil redigere.
  • Klikk Opprett innkommende overføring for å starte en ny overføring.
 4. I seksjonen Mottaksterskel klikker du på Rediger.

 5. I Terskel per variant angir du en prosentsats, og klikker deretter Lagre.

 6. Klikk på Lagre.

Rediger en leverandørs detaljer

Du kan redigere en leverandørs opplysninger ved å legge til leverandøren i en ny innkommende overføring, og deretter endre leverandørens opplysninger. Du kan så slette den nye overføringen, eller fortsette å opprette en ny innkommende overføring.

Etter at du har sendt en overføring kan du ikke lenger redigere leverandørens adresse, og den vil ikke endres hvis du redigerer adressen i en annen overføring.

Dersom navnet på en leverandør endres vil leverandørens navn endres i alle eksisterende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Velg leverandøren fra listen Opprinnelse.

 5. Klikk på Vis leverandørdetaljer > Rediger.

 6. Gjør eventuelle endringer og klikk Lagre leverandør.

Planlegge en fraktleveranse til et SFN-oppfylleveranse

Hvis du bruker en frakttransportør til å sende produkter til SFN må du avtale en fraktleveringsavtale ved å sende en e-post til SFN-oppfyllingssenteret minst 24 timer før ankomst. Du finner e-postadressen og leveringstider for oppfyllingssenteret ved å åpne den innkommende overføringen i SFN-appen.

Du eller transportøren må inkludere følgende informasjon i e-postforespørselen om en leveringsavtale:

 • Bedrifts- eller butikknavn
 • ID-nummeret for den innkommende overføringen
 • Leveringsdatoen og -tiden du ber om
 • Navnet på frakttransportøren
 • Det progressive nummeret (PRO)
 • Fraktbrevnummeret (BOL)
 • Hvorvidt det er en aktiv lossing eller en containerleveranse
 • Produktets varetype
 • Hvorvidt produktene er gulvlastet eller på pall
 • Totalt antall varer eller paller i forsendelsene
 • Følgeseddelen som et e-postvedlegg om den er tilgjengelig

SFN-personalet svarer på e-postmeldingen med en bekreftelse av leveringstiden, eller oppgir en alternativ leveringstid hvis tiden du har bedt om ikke er tilgjengelig.

Opprett en CSV-fil for innkommende overføringer

Du kan opprette en CSV-fil for å importere produkter til den innkommende overføringen ved å laste ned en forhåndsformatert CSV-mal fra SFN-appen eller opprette den manuelt ved hjelp av et regnearkprogram.

Last ned CSV-filmalen

CSV-filmalen inneholder alle produktene dine som er berettiget for Shopifys distribusjonsnettverk. Lagerbeholdningen for hvert produkt har verdien 0 som standard.

Når du har lastet ned malen, må du redigere lagerbeholdningen du vil inkludere i overføringen. Alle produkter med en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen vil ikke legges til i den innkommende overføringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på fanen Innkommende overføringer.

 3. Klikk på Opprett innkommende overføring.

 4. Klikk på Importer fra CSV-fil, og klikk deretter på Last ned en forhåndsformatert CSV-mal.

Opprett en CSV-fil manuelt

Du kan opprette en CSV-fil med et regnearkprogram, som Google Sheets. Filen krever bare kolonneoverskriftene SKU og Quantity. For hver rad etter overskriftene legger du inn SKU og lagerbeholdningen for produktet du vil legge til i lagerbeholdningsoverføringen. Alle SKU-er må være for produkter som er berettiget for SFN. Når du har lagt til produktene må du passe på at regnearkfilen lagres som en CSV-fil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis