Oprettelse af en indgående overførsel

Følg disse trin for at starte en indgående overførsel af din lagerbeholdning til et af Shopifys distributionscentre, når du har tilføjet de nødvendige produktoplysninger.

Sørg for, at du tilføjer dine trackingoplysninger, når du opretter en overførsel. Hvis du ikke har trackingoplysningerne, når du opretter overførslen, skal du sørge for at redigere overførslen og tilføje oplysningerne, når du får dem. Det kan medføre ekstra behandlingsomkostninger, hvis en forsendelse ankommer til et lager i Shopifys distributionsnetværk uden trackingoplysninger.

Du kan overføre op til 500 varelinjer ad gangen.

Når du tilføjer en variant, der ikke tidligere har været sendt til Shopifys distributionsnetværk, vises varianten med et New-tag i den indgående overførsel. Når du sender en indgående overførsel, som indeholder nye varianter, skal du bekræfte, at de nye varianter er kvalificeret til Shopifys distributionsnetværk. Hvis du sender varianter, som ikke er kvalificeret til Shopifys distributionsnetværk, kan du blive opkrævet et gebyr for retur til afsender.

Opret en indgående overførsel

 1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Indgående overførsler > Opret indgående overførsel.
 3. Vælg overførslens oprindelse. Dette kan være en af dine lokationer eller en leverandør.
 4. Valgfrit: Hvis du ikke vil ændre lagerniveauet for oprindelsesadressen, skal du fravælge Træk varer fra denne lokations lagerbeholdning.
 5. Vælg overførslens destination.
 6. Klik på Tilføj produkter. Hvis du vil uploade produkter ved hjælp af en CSV-fil, kan du få mere at vide under Upload produkter via en CSV-fil.
 7. Klik på Send indgående overførsel.
 8. Hvis nogle af dine produkter ikke tidligere har været sendt til Shopifys distributionsnetværk, skal du udfylde dialogboksen Bekræft, at dine produkter er kvalificeret og derefter klikke på Bekræft og send.

Pak og markér derefter din indgående overførsel.

Tilføj en leverandør

I stedet for at vælge en af dine egne lokationer som overførslens oprindelse, kan du oprette en leverandørprofiler, du kan bruge som oprindelsen. Når du opretter en leverandør, kan du vælge denne leverandør som oprindelsen for fremtidige overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Indgående overførsler > Opret indgående overførsel.
 3. Klik på Tilføj leverandør i rullemenuen Oprindelse, og tilføj leverandørens oplysninger.
 4. Klik på Gem leverandør.

Føj intervaller til indgående antal

Hvis antallet af en variant i din indgående overførsel ikke matcher det antal, som distributionscenteret modtager, får den indgående overførsel status af "Under revision". Du kontaktes af Fulfillment Success-teamet, hvis de ikke kan finde en rimelig årsag til forskellen.

Hvis du vil undgå status som "Under revision" for mindre fejlmargener, kan du føje en procentbaseret grænse eller et procentbaseret interval til antallet i dine indgående overførsler. Hvis det antal, som distributionscenteret optæller, falder inden for dit interval, vil din indgående overførsel ikke få status som "Under revision".

Det interval, som du angiver, gælder for alle varianter i overførslen. Hvis du vil føje forskellige intervaller til forskellige varianter, skal du oprette flere indgående overførsler.

Lad os f.eks. sig, at din indgående overførsel indeholder to varianter: Den ene overførsel har et antal på 100 og den anden har et antal på 200. Du angiver et interval til 10% for den indgående overførsel. Varianten med et antal på 100 udløser ikke nogen revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 90 og 110 enheder. Varianten med et antal på 200 udløser ikke en revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 180 og 220 enheder.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Indgående overførsler.
 3. Åbn en indgående overførsel: - Klik på Opret en indgående overførsel, hvis du ikke allerede har en indgående overførsel.

  • Hvis du har en indgående overførsel, som du vil tilføje en antalsgrænse for, skal du klikke på den indgående overførsel.
 4. Klik på Rediger ud for Antalsgrænse ± 0 %.

 5. Angiv en procent for Antalsgrænse, og klik derefter på Send.

Rediger en leverandørs oplysninger

Du kan redigere oplysningerne for en leverandør ved at føje leverandøren til en ny indgående overførsel og derefter ændre oplysningerne for leverandøren. Du kan derefter slette den nye overførsel eller fortsætte med at oprette en ny indgående overførsel.

Leverandørens adresse kan ikke ændres, når først du har sendt en overførsel. Adressen ændres heller ikke, hvis du redigerer den for en anden overførsel.

Hvis du ændrer navnet på en leverandør, ændres leverandørens navn i alle eksisterende overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Indgående overførsler > Opret indgående overførsel.
 3. Vælg leverandøren i rullemenuen Oprindelse.
 4. Klik på Se leverandøroplysninger > Rediger.
 5. Foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Gem leverandør.

Føj flere produkter til en indgående overførsel samtidig ved hjælp af en CSV-fil

Du kan uploade produkter til din indgående overførsel via en CSV-fil i stedet for at tilføje dem manuelt. Når du opretter en indgående overførsel, kan du klikke på Tilføj produkter via en CSV-fil og uploade en formateret CSV-fil. Du kan enten downloade en skabelon som CSV-fil fra din butik eller oprette CSV-filen manuelt.

Download CSV-filen med skabelonen

CSV-filen med skabelonen indeholder alle de dine produkter, der er kvalificerede til at bruge Shopifys distributionsnetværk. Hvert produkts lagerbeholdning har en standardværdi på 0.

Når du har downloadet skabelonen, skal du redigere den lagerbeholdning, som du vil inkludere i overførslen. Produkter, der har en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen, føjes ikke til den indgående overførsel.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Indgående overførsler > Opret indgående overførsel.
 3. Klik på Importér fra CSV.
 4. Klik på Download en forudformateret CSV-fil.

Opret en CSV-fil manuelt

Du kan oprette en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, f.eks. Google Sheets. Filen kræver kun overskrifterne SKU og Quantity. For hver række efter overskrifterne skal du tilføje SKU'et og lagerbeholdningen for et produkt, du vil føje til din lageroverførsel. Alle SKU' er skal tilhøre, der er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk. Når du er færdig med at tilføje produkter, skal du sørge for at gemme regnearksfilen som CSV-fil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis