Sådan opretter du en indgående overførsel i Shopifys distributionsnetværk

Når du har tilføjet de nødvendige produktoplysninger og bekræftet, at du opfylder kravene for overførslen, skal du følge disse trin for at starte en indgående overførsel af din lagerbeholdning til et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Du kan overføre op til 500 varelinjer ad gangen.

Sørg for, at du tilføjer dine sporingsoplysninger, når du opretter en overførsel. Hvis du ikke har sporingsoplysninger, når du opretter overførslen, skal du sørge for at føje sporingsoplysninger til overførslen, når du får dem.

Når du tilføjer en variant, der ikke tidligere har været sendt til Shopifys distributionsnetværk, vises varianten med tagget New i den indgående overførsel. Når du sender en indgående overførsel, som indeholder nye varianter, skal du bekræfte, at de nye varianter er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk. Hvis du sender varianter, som ikke er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk, kan du blive opkrævet et gebyr for retur til afsender.

Opret en indgående overførsel for SFN

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Vælg de produkter, du vil sende til Shopifys distributionsnetværk.

  1. Vælg den oprindelseslokation, som produkterne afsendes fra.
  2. Valgfrit: Fravælg afkrydsningsfeltet Træk antallet fra denne lokations lagerbeholdning, hvis du ikke vil ændre lagerantallet for lokationen.
  3. Klik på Vælg produkter for manuelt at vælge de produkter, du vil sende til Shopifys distributionsnetværk eller klik på Importér fra CSV for at importere en CSV-fil med de produkter, du vil sende.
  4. Når du har valgt dine produkter, skal du vælge det antal, du vil sende.
  5. Klik på Næste.
 5. Bekræft, at dine produkter har stregkoder.

  1. Hvis dine produkter ikke har stregkoder, skal du klikke på Produkterne har ikke stregkoder og derefter klikke på Download stregkodelabels. Ellers skal du klikke på Produkterne har allerede stregkoder.
  2. Klik på Næste.
  3. Klik på Fortsæt for at bekræfte produkterne til denne overførsel. Når du har bekræftet, kan du ikke føje flere produkter til denne overførsel.
 6. Klargør dine kasser og labels

  1. Bekræft, hvordan dine kasser skal pakkes, hvis du selv påfører labels.Kasser kan pakkes med en enkelt SKU pr. kasse eller flere SKU'er pr. kasse
  2. Hvis du selv påfører labels, skal du sætte indholdslabelen på ydersiden af pallen eller kassen.
  3. Klik på Næste.
 7. Angiv leveringsoplysningerne. Du kan vælge Lille pakke eller Spedition og angive leveringsoplysningerne:

  • “Lille pakke” giver dig mulighed for at anvende dine egne labels eller købe labels fra Shopify.
  • “Spedition” giver dig mulighed for at angive oplysningerne om dit fragtfirma eller bestille spedition fra Shopify.
 8. Hvis du bestiller fragt fra Shopify, kan du downloade og vedhæfte en enkelt label til alle paller i forsendelsen.Få mere at vide om krav til pallelabel.

 9. Klik på Næste for at gennemgå og sende din indgående overførsel.

 10. Klik på Næste for at færdiggøre din indgående overførsel.

Aktivitetsstatusser for indgående overførsel

Hvis du gennemgår aktivitetsstatussen for din indgående overførsel, kan du få en bedre forståelse af, hvor langt forsendelsen er kommet i processen for indgående overførsler, og om lagerbeholdningen er klar til klargøring.

Definitioner af alle lagerstatusser for Shopifys distributionsnetværk
Aktivitetsstatus Definition
Undervejs Den indgående overførsel sendes til distributionscenteret og er ikke ankommet endnu.
Ankommet Den indgående overførsel er ankommet til distributionscenteret og afventer modtagelsesprocessen.
Modtages Distributionscenteret har påbegyndt scanningen og modtagelsen af forsendelsen med den indgående overførsel. Modtagelsesprocessen omfatter accept og behandling af forsendelsen samt genopfyldning af lagerbeholdning fra overførslen.
Delvist modtaget Distributionscenteret har modtaget forsendelsen, men har ikke modtaget hele lagerbeholdningen i overførslen.
Fuldført Distributionscenterets modtagelsesproces er fuldført. Dette betyder, at alle forventede varer (eller flere) er blevet modtaget, eller at den sidste forsendelse i overførslen blev lukket for mere end 30 dage siden.

Tilknyt dine Shopify- og Flexport-konti

Du kan knytte din Shopify-konto til din Flexport-konto, så du kan spore dine Flexport-speditioner ved hjælp af appen for Shopifys distributionsnetværk.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en indgående overførsel for SFN.
 2. Vælg Spedition i afsnittet Angiv sporingsoplysninger.
 3. Vælg Flexport i rullemenuen i feltet Speditør.
 4. Når du har valgt Flexport, skal du fuldføre trinnene, der vises i afsnittet Automatiseret sporing, og derefter klikke på Gem.

Tilføj en leverandør som oprindelse

I stedet for at vælge en af dine egne lokationer som overførslens oprindelse, kan du oprette en leverandørprofiler, du kan bruge som oprindelsen. Når du opretter en leverandør, kan du vælge denne leverandør som oprindelsen for fremtidige overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Klik på Tilføj leverandør på listen Oprindelse, og tilføj derefter leverandørens oplysninger.

 5. Klik på Gem leverandør.

Rediger antal for en indgående overførsel

Hvis din indgående overførsel er i statussen Kladde, kan du redigere antallet af dine varer. Indgående overførsler, der er blevet bekræftet, kan ikke redigeres. Hvis du har brug for at ændre oplysninger om en indgående overførsel, som allerede er blevet bekræftet, skal du oprette en ny indgående overførsel med de korrekte oplysninger og labels.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på den indgående overførsel, du vil redigere.

 4. Åbn kolonnen Antal i overførsel for en vare, og angiv det nye antal, du forventer, at distributionscenteret vil modtage.

 5. Klik på Gem.

Føj en modtagergrænse til dine indgående antal

Hvis antallet af en variant i din indgående overførsel ikke matcher det antal, som distributionscenteret modtager, får den indgående overførsel status af "Under revision". Vores supportteam kontakter dig, hvis de ikke kan finde en rimelig årsag til forskellen.

Hvis du vil undgå status som “Under revision” for mindre fejlmargener, kan du føje et procentbaseret interval, også kaldet en “modtagergrænse”, til en indgående overførsel. Hvis det modtagne antal falder inden for dit interval, vil din indgående overførsel ikke få status som “Under revision”, og lagerbeholdningen modtages som normalt.

Hvis din indgående overførsel f.eks. indeholder to varianter, én med et antal på 100 og én med et antal på 200, og du angiver en modtagergrænse på 10% for den indgående overførsel, vil følgende ske:

 • Varianten med et antal på 100 udløser ikke nogen revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 90 og 110 enheder.
 • Varianten med et antal på 200 udløser ikke nogen revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 180 og 220 enheder.

Modtagergrænsen for en indgående overførsel er som standard angivet til 0 %. Du kan redigere modtagergrænsen for en indgående overførsel med statussen Kladde, Sendt eller Undervejs. Du kan højst angive modtagergrænsen til 0 %.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Gør et af følgende:

 4. Klik på Rediger i afsnittet Modtagergrænse.

 5. Angiv et procenttal i Grænse pr. variant, og klik derefter på Gem.

 6. Klik på Gem.

Rediger en leverandørs oplysninger

Du kan redigere oplysningerne for en leverandør ved at føje leverandøren til en ny indgående overførsel og derefter ændre oplysningerne for leverandøren. Du kan derefter slette den nye overførsel eller fortsætte med at oprette en ny indgående overførsel.

Leverandørens adresse kan ikke ændres, når først du har sendt en overførsel. Adressen ændres heller ikke, hvis du redigerer den for en anden overførsel.

Hvis du ændrer navnet på en leverandør, ændres leverandørens navn i alle eksisterende overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Vælg leverandøren på listen Oprindelse.

 5. Klik på Se leverandøroplysninger > Rediger.

 6. Foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Gem leverandør.

Sådan planlægger du en levering af fragt til et SFN-klargøringscenter

Hvis du bruger et fragtfirma til at sende dine produkter til Shopifys distributionsnetværk, skal du planlægge en aftale om levering af fragt ved at sende en mail til distributionscenteret i Shopifys distributionsnetværk mindst 24 timer før ankomsten. Du kan finde mailadressen og leveringstiderne for distributionscenteret ved at gå til indgående overførsel i appen til Shopifys distributionsnetværk.

Du eller dit fragtfirma bør inkludere følgende oplysninger i din mailbesked med anmodningen om leveringsaftalen:

 • Navnet på dit firma eller din butik
 • Id-nummeret til indgående overførsel
 • Leveringsdatoen og -tidspunktet, du anmoder om
 • Fragtfirmaets navn
 • PRO-nummeret (progressiv)
 • Nummeret på fragtsedlen (BOL)
 • Om det er en direkte aflæsning eller en containeraflæsning
 • Typen af produkt
 • Om dine produkter lastes fra gulvet eller fra paller
 • Det samlede antal dele eller paller i forsendelserne
 • Pakkelisten som en vedhæftet fil i mail, hvis den er tilgængelig

Medarbejdere i Shopifys distributionsnetværk besvarer din mailbesked med bekræftelse af leveringstidspunkt eller angiver et alternativt leveringstidspunkt, hvis din anmodning ikke kan imødekommes.

Opret en CSV-fil til indgående overførsler

Du kan oprette en CSV-fil for at importere produkter til din indgående overførsel. Dette gøres ved at downloade en forudformateret CSV-skabelon i appen for Shopifys distributionsnetværk eller ved at oprette CSV-filen manuelt i et regnearksprogram.

Download CSV-filen med skabelonen

CSV-filen med skabeloner indeholder alle dine produkter, der er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk. Hver produkts lagerbeholdning har en standardværdi på 0.

Når du har downloadet skabelonen, skal du redigere den lagerbeholdning, som du vil inkludere i overførslen. Produkter, der har en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen, føjes ikke til den indgående overførsel.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Klik på Importér fra CSV, og klik derefter på Download en forudformateret CSV-skabelon.

Opret en CSV-fil manuelt

Du kan oprette en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets. Filen kræver kun overskrifterne SKU og Quantity. For hver række efter overskrifterne skal du tilføje SKU'en og lagerbeholdningen for det produkt, du vil føje til lageroverførslen. Alle SKU'er skal tilhøre produkter, der er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk. Når du har tilføjet dine produkter, skal du sørge for at gemme regnearksfilen som en CSV-fil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis