Sådan opretter du en indgående overførsel i Shopifys distributionsnetværk

Følg disse trin for at starte en indgående overførsel af din lagerbeholdning til et af Shopifys distributionscentre, når du har tilføjet de nødvendige produktoplysninger og bekræftet, at du opfylder kravene for din overførsel.

Sørg for, at du tilføjer dine sporingsoplysninger, når du opretter en overførsel. Hvis du ikke har sporingsoplysningerne, når du opretter overførslen, skal du sørge for at redigere overførslen og tilføje oplysningerne, når du får dem. Det kan medføre ekstra behandlingsomkostninger, hvis en forsendelse ankommer til et lager i Shopifys distributionsnetværk uden sporingsoplysninger.

Du kan overføre op til 500 varelinjer ad gangen.

Når du tilføjer en variant, der ikke tidligere har været sendt til Shopifys distributionsnetværk, vises varianten med et New-tag i den indgående overførsel. Når du sender en indgående overførsel, som indeholder nye varianter, skal du bekræfte, at de nye varianter er kvalificeret til Shopifys distributionsnetværk. Hvis du sender varianter, som ikke er kvalificeret til Shopifys distributionsnetværk, kan du blive opkrævet et gebyr for retur til afsender.

Opret en indgående overførsel

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Vælg overførslens oprindelse. Dette kan være en af dine lokationer eller en leverandør.

 5. Valgfrit: Hvis du ikke vil ændre lagerniveauet for oprindelsesadressen, skal du fravælge Træk varer fra denne lokations lagerbeholdning.

 6. Vælg overførslens destination.

 7. Tilføj dine produkter ved at gøre ét af følgende: - Hvis du vil vælge, de produkter, der skal tilføje, skal du klikke på Tilføj produkter, vælge produkterne og derefter klikke på Føj til indgående overførsel.

  • Hvis du vil tilføje produkter ved at uploade en CSV-fil, skal du klikke på Importér fra CSV, klikke på Tilføj fil, vælge den ønskede fil til importen og derefter klikke på Importér fil. Få mere at vide om, hvordan du kan oprette en CSV-fil til indgående overførsler.
 8. Klik på Send indgående overførsel.

 9. Hvis nogle af dine produkter ikke tidligere har været sendt til Shopifys distributionsnetværk, skal du udfylde dialogboksen Bekræft, at dine produkter er kvalificeret og derefter klikke på Bekræft og send.

Pak og markér derefter din indgående overførsel.

Tilføj en leverandør

I stedet for at vælge en af dine egne lokationer som overførslens oprindelse, kan du oprette en leverandørprofiler, du kan bruge som oprindelsen. Når du opretter en leverandør, kan du vælge denne leverandør som oprindelsen for fremtidige overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Klik på Tilføj leverandør i rullemenuen Oprindelse, og tilføj derefter leverandørens oplysninger.

 5. Klik på Gem leverandør.

Rediger antal for en indgående overførsel

Hvis din indgående overførsel har statussen Kladde, Sendt eller Undervejs, kan du redigere antallet af dine varer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på den indgående overførsel, du vil redigere.

 4. Åbn kolonnen Antal i overførsel for en vare, og angiv det nye antal, du forventer, at distributionscenteret vil modtage.

 5. Klik på Gem.

Føj en modtagergrænse til dine indgående antal

Hvis antallet af en variant i din indgående overførsel ikke matcher det antal, som distributionscenteret modtager, får den indgående overførsel status af "Under revision". Vores supportteam kontakter dig, hvis de ikke kan finde en rimelig årsag til forskellen.

Hvis du vil undgå status som “Under revision” for mindre fejlmargener, kan du føje et procentbaseret interval, også kaldet en “modtagergrænse”, til en indgående overførsel. Hvis det modtagne antal falder inden for dit interval, vil din indgående overførsel ikke få status som “Under revision”, og lagerbeholdningen modtages som normalt.

Lad os f.eks. sige, at din indgående overførsel indeholder to varianter: Den ene overførsel har et antal på 100 og den anden har et antal på 200. Du angiver modtagergrænse på 10% for den indgående overførsel. Varianten med et antal på 100 udløser ikke nogen revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 90 og 110 enheder. Varianten med et antal på 200 udløser ikke nogen revision, hvis distributionscenteret tæller mellem 180 og 220 enheder.

Modtagergrænsen for en indgående overførsel er som standard angivet til 0 %. Du kan redigere modtagergrænsen for en indgående overførsel med statussen Kladde, Sendt eller Undervejs. Du kan højst angive modtagergrænsen til 0 %.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på den indgående overførsel, du vil redigere, eller klik på Opret indgående overførsel for at påbegynde en ny overførsel.

 4. Klik på Rediger i afsnittet Modtagergrænse.

 5. Angiv et procenttal i Grænse pr. variant, og klik derefter på Gem.

 6. Klik på Gem.

Rediger en leverandørs oplysninger

Du kan redigere oplysningerne for en leverandør ved at føje leverandøren til en ny indgående overførsel og derefter ændre oplysningerne for leverandøren. Du kan derefter slette den nye overførsel eller fortsætte med at oprette en ny indgående overførsel.

Leverandørens adresse kan ikke ændres, når først du har sendt en overførsel. Adressen ændres heller ikke, hvis du redigerer den for en anden overførsel.

Hvis du ændrer navnet på en leverandør, ændres leverandørens navn i alle eksisterende overførsler.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Vælg leverandøren i rullemenuen Oprindelse.

 5. Klik på Se leverandøroplysninger > Rediger.

 6. Foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Gem leverandør.

Opret en CSV-fil til indgående overførsler

Du kan oprette en CSV-fil for at importere produkter til din indgående overførsel. Dette gøres ved at downloade en forudformateret CSV-skabelon i appen for Shopifys distributionsnetværk eller ved at oprette den manuelt i et regnearksprogram.

Download CSV-filen med skabelonen

CSV-filen med skabelonen indeholder alle de dine produkter, der er kvalificerede til at bruge Shopifys distributionsnetværk. Hvert produkts lagerbeholdning har en standardværdi på 0.

Når du har downloadet skabelonen, skal du redigere den lagerbeholdning, som du vil inkludere i overførslen. Produkter, der har en lagerbeholdning på 0 i CSV-filen, føjes ikke til den indgående overførsel.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator, og klik derefter på Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på fanen Indgående overførsler.

 3. Klik på Opret indgående overførsel.

 4. Klik på Importér fra CSV, og klik derefter på Download en forudformateret CSV-skabelon.

Opret en CSV-fil manuelt

Du kan oprette en CSV-fil ved hjælp af et regnearksprogram, f.eks. Google Sheets. Filen kræver kun overskrifterne SKU og Quantity. For hver række efter overskrifterne skal du tilføje SKU'et og lagerbeholdningen for et produkt, du vil føje til din lageroverførsel. Alle SKU' er skal tilhøre, der er kvalificerede til Shopifys distributionsnetværk. Når du er færdig med at tilføje produkter, skal du sørge for at gemme regnearksfilen som CSV-fil.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis