Lagerstyring

Det er afgørende at holde styr på dit lager for at sikre, at dine ordrer kan klargøres hurtigt og effektivt. Du sparer tid og ressourcer ved at arbejde med Shopifys distributionsnetværk for at sørge for, at dit lager er forudsigeligt og optalt, når du behandler og administrerer dine ordrer.

Hvis du vil opbygge forudsigelige fremgangsmåder til lagerstyring, når du bruger Shopifys distributionsnetværk, er der flere begreber og processer, du bør kende.

Lagertilstande

Lagertilstande hjælper dig med at inddele dit lager i grupper, der viser, hvor din lagerbeholdning befinder sig fysisk, og om den kan sælges. Shopifys distributionsnetværk anvender følgende tilstande til at gruppere dit lager:

 • Disponibel – Lagerbeholdning, der befinder sig fysisk i distributionscentre i Shopifys distributionsnetværk. Disponibel lagerbeholdning omfatter indsendt lagerbeholdning og tilgængelig lagerbeholdning.
 • Indgående – Lagerbeholdning, der er på vej til et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Denne lagerbeholdning er ikke tilgængelig til salg, før den er blevet modtaget af et distributionscenter, og dens status er blevet ændret til Tilgængelig.
 • Afventer behandling – Lagerbeholdning, der ikke er blevet behandlet eller sendt til et distributionscenter på grund af en forsinkelse af den betalte ordre.
 • Pakning og afsendelse – Lagerbeholdning, der er blevet tildelt til en ordre på et distributionscenter.
 • Reserveret – Lagerbeholdning, der ikke er tilgængelig for salg.
 • Tilgængelig – Lagerbeholdning, der er tilgængelig til allokering til nye ordrer.

Den tilgængelige lagerbeholdning beregnes ved hjælp af følgende ligning:

Disponibel – Afventer behandling – Pakning og afsendelse – Reserveret = Tilgængelig

Synkronisering af lagerbeholdning

Hvis du holder nøjagtigt styr på din lagerbeholdnings aktuelle status, hjælper det dig med at behandle dine ordrer effektivt, og du kan planlægge ud fra den lagerbeholdning, du har brug for i fremtiden.

For at sikre, at lagerniveauerne i Shopifys distributionsnetværk matcher dine egne lagerniveauer, udføres der jævnligt en synkronisering af lagerbeholdningen. Der er to metoder til synkronisering af lagerbeholdningen, der kan bruges: deltasynkronisering og tilsidesættelse af synkronisering. Hvis du er i tvivl om, hvilken metode du i øjeblikket bruger til din lagerlokation i Shopifys distributionsnetværk, kan du kontakte Fulfillment Success-teamet via fanen Oversigt i din app til Shopifys distributionsnetværk.

Deltasynkronisering

Når der sendes en ny SKU til Shopifys distributionsnetværk i en udgående overførsel, godkender og bekræfter distributionscenteret den til behandling. Få mere at vide om, hvordan du finder de tilgængelige lagermængder i din Shopify-administrator, under Se dit produktlager.

Hvis din butik anvender deltasynkroniseringsmetoden, opdateres det tilgængelige antal på lokationen i Shopifys distributionsnetværk, hver gang der afgives en ordre. Hvis der er justeringer i distributionscenteret, som f.eks. forkerte antal, beskadigede produkter eller specialprojekter, anvendes justeringen på din tilgængelige lagerbeholdning den pågældende aften.

Shopifys distributionsnetværk tilsidesætter aldrig automatisk det tilgængelige antal. Hvis du foretager manuelle ændringer af, vil dine nye lagerniveauer sandsynligvis være forkerte.

Tilsidesæt synkronisering

På samme måde som med deltasynkronisering gælder det, at når der sendes en SKU til Shopifys distributionsnetværk i en udgående overførsel, godkender og bekræfter distributionscenteret den til behandling. Når SKU'en er bekræftet, opdateres den tilgængelige lagerbeholdning for lokationen i Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.

Hvis din butik anvender metoden med tilsidesættelse af synkronisering, beregnes din tilgængelige lagerbeholdning på forskellige tidspunkter, efterhånden som der sker ændringer i dine SKU'er, som f.eks. hver gang en ordre for den pågældende SKU oprettes eller redigeres. Det betyder, at du ikke kan foretage ændringer i lagerantal for lokationen i Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator, uden at de tilsidesættes.

On-demand-kit

Et on-demand-kit er en SKU, der består af andre SKU'er. Du kan anmode om, at et distributionscenter samler disse on-demand-kit for dig. Hvis du har aktiveret, at Shopifys distributionsnetværk kan behandle on-demand-kit, er der nogle ting, du skal være opmærksom på for at holde din lagerbeholdning opfyldt og forstå, hvad du ser som et tilgængeligt antal.

Følgende kriterier anvendes til at afgøre, hvor mange kit du kan sælge i din butik:

 • det tilgængelige antal af hver SKU-del
 • det påkrævede antal dele pr. kit
 • de tilgængelige antal pr. distributionscenter

Når du genopfylder kitdele via indgående overførsler til et distributionscenter, skal du tage højde for alle disse faktorer.

Indstillinger for prioritering af behandling

Hvis du har lagerbeholdning, der administreres af flere lokationer, skal du angive prioriteringsrækkefølgen for behandling.

Ordrerne tildeles lokationer på basis af prioriteringen af behandlingen og følgende regler:

 • Prøv at tildele ordren til en enkelt lokation.
 • Hvis det er nødvendigt, skal du knytte en varelinje til en lokation, der har nok lagerbeholdning, men du skal ikke opdele varelinjer mellem lokationer.
 • Hvis en vare er oversolgt, skal du tildele ordren til den prioriterede lokation, hvor varen lagerføres.

Lad os f.eks. sige, at dine lokationer er angivet i følgende prioriteringsrækkefølge for behandling:

 1. Shopifys distributionsnetværk
 2. Hjemmekontor
 3. Butikslayout

I dette eksempel har Shopifys distributionsnetværk første prioritet for indgående ordrer med produkter knyttet til dets lokation.

Når du opretter en ordrekladde, skal du sørge for, at du manuelt vælger, hvilket distributionscenter der skal behandle ordren. Hvis du f.eks. vil behandle din ordrekladde i Shopifys distributionsnetværk, skal du manuelt vælge Shopifys distributionsnetværk som behandlingslokation.

Få mere at vide om indstilling af din klargøringsprioritet under Angiv prioriteringen af lokationer til klargøring af ordrer.

Undgå oversalg af lagerbeholdning

Oversalg af produkter sker, når din Shopify-butik har tilgængelig lagerbeholdning for et produkt, men Shopifys distributionsnetværk ikke har en lagerbeholdning for det pågældende produkt, som kan allokeres til en ordre, der er afgivet. Gennemse følgende tabel for at se, hvordan du kan undgå at oversælge.

Årsager til oversalg, og hvordan du undgår dem
Årsag Sådan undgår du det
Manuelle justeringer Undgå at foretage manuelle justeringer af lagerbeholdningen for lokationen i Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator. Brug tilsidesættelse af synkronisering som metode til synkronisering af lagerbeholdningen.
On-demand-kit På grund af on-demand-kits natur er der altid en risiko for oversalg, særligt i perioder med stor efterspørgsel. Det skyldes, at kitdele kan anvendes i flere kit og sommetider sælges individuelt, hvilket medfører forsinkelser i beregningen af lagerbeholdning i realtid. Sørg for, at du har høj tilgængelighed for kitdele, der anvendes i flere on-demand-kit, så du undgår oversalg, eller at dele bliver udsolgt.
Tredjepartsapp Nogle tredjepartsapps, som f.eks. lagerstyringsløsninger samt forsalgs- og pakkeapps, forsøger at foretage justeringer af din tilgængelige lagerbeholdning i dine administrerede lokationer i din Shopify-administrator. Sørg for, at du ikke bruger en app, der kan justere den tilgængelige lagerbeholdning på lokationen i Shopifys distributionsnetværk.

Konfigurer lagerreservering

Hvis du ikke vil sælge den lagerbeholdning, som du har på lager, eller den lagerbeholdning, som du får på lager i fremtiden, kan du bruge funktionen Lagerreservering.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg et produkt i fanen Lagerbeholdning i appen for Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på Rediger reservering, og angiv den lagerbeholdning, som du vil kunne reservere.
 3. Klik på Gem.

Når du har gemt dette antal, trækkes det fra produktets Tilgængelige antal i din Shopify-administrator. Alle ordrer, der allerede er angivet som Afventer behandling, vil stadig blive behandlet. Du kan kun reservere lagerbeholdning, der ikke er blevet solgt.

Du skal ikke aktivere Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager for varianten i Shopify, hvis du vil bruge lagerreserveringer. Hvis du aktiverer denne funktion, deaktiveres funktionen til redigering af dine lagerreserveringer automatisk. Alle eksisterende produktreserveringer, som du lavede, inden du aktiverede Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager sælges fortsat uden begrænsninger.

Du kan ikke angive en reservering og en forudbestilling af samme produkt på samme tid.

Skjul varianter fra listen over lagerbeholdning

Du kan skjule de varianter, som du ikke vil vise på listen over lagerbeholdning for Shopifys distributionsnetværk. Du kan f.eks. vælge at skjule produkter, som du ikke sælger længere. Når du angiver varianter som skjulte, kan du vælge, om du vil skjule eller vise disse produkter på listen over lagerbeholdning ved at markere Vis skjulte produkter på liste. Produkter, der angives som skjulte, får labelen Skjult.

Du kan vælge, om du vil skjule varianter, på følgende måder:

 • Du kan vælge flere varianter på samme tid i fanen Lager
 • Du kan redigere de specifikke varianter på siden med variantoplysninger.

Skjul varianter i fanen Lager

 1. Klik på fanen Lager i appen for Shopifys distributionsnetværk.
 2. Markér de varianter, du vil skjule.
 3. Klik på Skjul produkter.
 4. Klik på Skjul produkter igen for at gemme dine ændringer.

Du kan også bruge disse trin til at vise varianter. Hvis du vil vise varianter på listen over lagerbeholdning, skal du markere varianterne med labelen Skjult og derefter klikke på Vis produkter.

Konfigurer forudbestillinger

Hvis du vil sælge lagervarer, der ikke er på lager hos Shopifys distributionsnetværk i øjeblikket, kan du bruge funktionen Forudbestillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg et produkt i fanen Lagerbeholdning i appen for Shopifys distributionsnetværk.
 2. Klik på Rediger antal til forudbestilling, og angiv det lagerantal, som du vil kunne forudbestille.
 3. Klik på Gem.

Når du gemmer dette antal, lægges det til produktets Tilgængelige antal i Shopify-administratoren.

Hvis der afgives ordrer på produkter med angivne forudbestillinger og et lagerantal på 0 i Shopifys distributionsnetværk, sættes de på pause og angives som Utilstrækkelig lagerbeholdning. Disse ordrer klargøres automatisk, når Shopifys distributionsnetværk modtager nye forsendelser af produktet. Hvis du opbevarer produktet i flere distributionscentre, vil det første distributionscenter, der modtager den nye lagerbeholdning, begynde at behandle alle dine forudbestillinger.

Du må ikke aktivere Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager for varianten i Shopify, hvis du vil benytte forudbestillinger. Hvis du aktiverer denne funktion, deaktiveres funktionen til redigering af dine lagerreserveringer automatisk. Alle eksisterende forudbestillinger på produkter, som du lavede, inden du aktiverede Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager sælges fortsat uden grænse for antallet af forudbestillinger.

Du kan ikke angive en reservering og en forudbestilling af samme produkt på samme tid.

Hvis en forudbestilling bliver udsolgt, nulstilles produktet ikke automatisk til 0 i Shopifys distributionsnetværk, når centrene modtager nye forsendelser af produktet. Hvis du undgå oversalg af et produkt, skal du manuelt nulstille værdien for forudbestillinger til 0.

Overfør produkter mellem distributionscentre i Shopifys distributionsnetværk

Du kan overføre lagerbeholdning mellem forskellige distributionscentre i Shopifys distributionsnetværk, f.eks. hvis din lagerbeholdning på et distributionscenter er lav.

Fremgangsmåde:

 1. Opret og eksportér en CSV-fil med de SKU'er og enheder, du vil overføre.
 2. Send en mail til sfn-help@shopify.com med CSV-filen og oplysninger om din lageroverførsel.
 3. Supportteamet for Shopifys distributionsnetværk sender dig vejledning til, hvordan du mærker dit lager korrekt og planlægger forsendelsen af det, før du overfører din lagerbeholdning.
 4. Når overførslen er blevet behandlet, skal du sende en mail med leveringsoplysningerne til sfn-help@shopify.com for at modtage de oplysninger, som er nødvendige for at kunne modtage den indgående overførsel på distributionscenteret.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis