Lagerhantering

Det är viktigt att hålla koll på ditt lager för att dina ordrar ska kunna distribueras snabbt och effektivt. Arbeta med Shopifys distributionsnätverk (SFN) för att hålla din lagernivå förutsägbar och redovisad och spara tid och resurser när du distribuerar och hanterar dina ordrar.

För att skapa förutsägbara lagerrutiner när du använder Shopifys distributionsnätverk finns det flera koncept och processer som du bör känna till.

Lagertillstånd

Lagertillstånd hjälper dig att dela upp din lagernivå i grupper som visar var ditt fysiska lager finns och om det kan säljas. Shopifys distributionsnätverk använder följande tillstånd för att gruppera, eller kategorisera, ditt lager:

 • Till hands - Lager som fysiskt finns hos Shopifys distributionsnätverks distributionscenter. Lager som finns till hands inkluderar överlämnat lager och tillgängligt lager.
 • Inkommande - Lagervaror som är under transport till ett distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk. Dessa lagervaror är inte tillgängliga för försäljning förrän de har tagits emot av ett distributionscenter och status har ändrats till Tillgängligt.
 • Väntande distribution - Lagervaror som inte har behandlats eller skickats till ett distributionscenter på grund av att din betalda order är försenad.
 • Packning och leverans - Lagervaror som har tilldelats en order på ett distributionscenter.
 • Reserverat - Lagervaror som är uteslutna från försäljning.
 • Tillgängligt - Lager som är tillgängligt för tilldelning till nya ordrar.

Tillgängligt lager beräknas med hjälp av följande ekvation:

Till hands - Väntande distribution - Packning och leverans - Reserverat = Tillgängligt

Lagersynkronisering

Att föra noggranna anteckningar om det aktuella tillståndet för ditt lager gör att dina ordrar kan distribueras effektivt och hjälper dig att planera inför det lager du behöver inom den närmaste tiden.

En lagersynkronisering utförs regelbundet för att säkerställa att Shopifys distributionsnätverks lagernivåer matchar dina egna lagernivåer. Det finns två metoder för lagersynkronisering som kan användas: delta-synkronisering och åsidosättningssynkronisering. Om du är osäker på vilken synkronisering du för närvarande använder för din lagerplats hos Shopifys distributionsnätverk kan du kontakta distributionsteamet från fliken Översikt i din app för Shopifys distributionsnätverk.

Delta-synkronisering

När en ny SKU skickas till Shopifys distributionsnätverk i en inkommande överföring godkänns det av distributionscentret och verifieras för distribution. För mer information om hur du hittar tillgänglig lagermängd i din Shopify-administratör, se Visa ditt produktlager.

Om din butik använder synkroniseringsmetoden delta uppdateras den Tillgängliga kvantiteten på platsen för Shopifys distributionsnätverk varje gång en order läggs. Om det görs justeringar på distributionscentret, till exempel för felaktiga värden, skadade produkter eller specialprojekt, tillämpas justeringen på ditt Tillgängliga lager samma kväll.

Shopifys distributionsnätverk åsidosätter aldrig den Tillgängliga kvantiteten automatiskt. Om du gör manuella ändringar kommer dina nya lagernivåer troligtvis vara felaktiga.

Åsidosättningssynkronisering

Likt delta-synkronisering skickas en SKU till Shopifys distributionsnätverk i en inkommande överföring, godkänns av distributionscentret och verifieras för distribution. När SKU:en har verifierats uppdateras det Tillgängliga lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör.

Om din butik använder synkroniseringsmetoden åsidosättning räknas det Tillgängliga lagret om vid olika tidpunkter när ändringar sker i dina SKU:er, till exempel varje gång en order för den SKU:en skapas eller redigeras. Det betyder att du inte kan göra ändringar i lagerkvantiteter på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör utan att de åsidosätts.

Prioriterade inställningar för distribution

Om du har lagervaror som hanteras av flera platser måste du ställa in prioritetsordning för distribution.

Ordrar tilldelas till platser baserat på distributionsprioritet och följande regler:

 • Försök att tilldela ordern till en enda plats.
 • Om det behövs, tilldela en radartikel till en plats som har tillräckligt stort lager, men dela inte radartiklar mellan olika platser.
 • Om en artikel är översåld tilldelar du ordern till den prioriterade platsen där artikeln finns i lager.

Antag till exempel att dina platser ställs in i följande prioriteringsordning för distribution:

 1. Shopifys distributionsnätverk
 2. Hemmakontor
 3. Detaljhandelsbutik

I det här exemplet har Shopifys distributionsnätverk första prioritet på inkommande ordrar med produkter som är tilldelade till dess plats.

När du skapar ett orderutkast ska du se till att du manuellt väljer vilket distributionscenter du vill ska distribuera ordern. Om du till exempel vill distribuera ditt orderutkast på SFN ska du se till att du manuellt väljer SFN som din distributionsplats.

Om du ha mer information om hur du ställer in distributionsprioritet, se Ställ in prioritet för platser för distribuering av order..

Undvik att sälja mer än vad som finns i lager

Överförsäljning av en produkt sker när din Shopify-butik har Tillgängligt lager för en produkt, men Shopifys distributionsnätverk inte har lager för den produkten att tilldela till en order som har lagts. Granska följande tabell för att lära dig hur du undviker överförsäljning.

Orsaker till överförsäljning och hur du undviker dem
Orsak Åtgärder för att undvika
Manuella justeringar Undvik att göra manuella justeringar i lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk i din Shopify-administratör. Använd åsidosättningssynkronisering som din metod för att synkronisera lager.
Buntar Artiklar som är komponentdelarna för dina paket kan säljas individuellt eller i flera paket. Detta kan orsaka förseningar i lagerberäkningar som leder till överförsäljning, särskilt under perioder med stor efterfrågan. Om du har paket ska du se till att du har hög tillgänglighet för artiklarna i dina paket för att undvika överförsäljning av lager.
Tredjepartsapplikationer Vissa tredjepartsappar, till exempel appar för lagerhanteringslösningar, förköp och paketvaror, försöker göra justeringar i ditt Tillgängliga lager på dina hanterade platser i din Shopify-administratör. Se till att du inte använder en app som kan justera det Tillgängliga lagret på platsen för Shopifys distributionsnätverk.

Ställ in lagerreservationer

Om du vill stoppa försäljningen av lagervaror som du har i lager eller lagervaror som du kommer att ha i lager någon gång i framtiden, kan du använda funktionen Lagerreservationer.

Steg:

 1. I SFN-appen väljer du en produkt på fliken Lagervaror.
 2. Klicka på Redigera reserverat och ange sedan ett antal lagervaror som du vill ska kunna reserveras.
 3. Klicka på Spara.

När du har sparat det här antalet, dras denna kvantitet av från den Tillgängliga kvantiteten för produkten i din Shopify-administratör. Alla ordrar som redan är listade Väntar på distribution kommer fortfarande att distribueras. Du kan endast reservera lagervaror som inte redan har sålts.

Om du vill använda lagerreservationer bör du inte aktivera Fortsätt att sälja när det är slut i lager på varianten i Shopify. Om du aktiverar den här funktionen inaktiveras automatiskt möjligheten att ändra dina lagerreservationer. Eventuella befintliga produktreservationer som gjorts innan du aktiverade Fortsätt att sälja när det är slut i lager kommer att fortsätta säljas utan begränsningar.

Du kan inte lägga en reservation och en förbeställning på samma produkt samtidigt.

Dölj varianter från lagerlistan

Du kan dölja varianter som du inte vill visa i din lagerlista för Shopifys distributionsnätverk. Du kanske till exempel vill dölja produkter som du inte längre säljer. När du ställer in varianter som dolda kan du välja om du vill dölja eller visa dessa produkter i lagerlistan genom att markera Visa dolda produkter i listan. Produkter som ställs in som dolda har en Dold etikett.

Du kan välja om du vill dölja varianter på följande sätt:

 • genom att välja flera varianter samtidigt på fliken Lager
 • genom att redigera specifika varianter på variantinformationssidan.

Dölj varianter på fliken Lager

 1. Klicka på fliken Lager i SFN-appen.
 2. Markera de varianter som du vill dölja.
 3. Klicka på Dölj produkter.
 4. Klicka på Dölj produkter igen för att spara dina ändringar.

Du kan även använda dessa steg för att visa varianter. Markera varianter med en Dold etikett och klicka sedan på Visa produkter för att visa varianter i lagerlistan.

Ställ in förbeställningar

Om du vill sälja lagervaror som för närvarande är slut i lager i Shopifys distributionsnätverk kan du använda funktionen Förbeställningar.

Steg:

 1. I SFN-appen väljer du en produkt på fliken Lagervaror.
 2. Klicka på Redigera förbeställningskvantitet och ange sedan ett antal lagervaror som du vill göra tillgängliga för förbeställning.
 3. Klicka på Spara.

När du har sparat det här antalet läggs denna kvantitet till i den Tillgängliga kvantiteten för produkten i din Shopify-administratör.

Ordrar som läggs på produkter som har förbeställningar angett och ett lagerantal på 0 i SFN parkeras och listas som Otillräckligt lager. Dessa ordrar behandlas automatiskt när SFN mottar nytt lager för produkten. Om du lagrar produkten på flera distributionscenter börjar det första distributionscentret som tar emot nytt lager från dig att behandla alla dina förbeställningar.

Om du vill använda förbeställningar ska du inte aktivera Fortsätt att sälja när det är slut i lager på varianten i Shopify. Om du aktiverar den här funktionen inaktiveras automatiskt möjligheten att ändra dina lagerreservationer. Eventuella befintliga produktförbeställningar som gjorts innan du aktiverade Fortsätt att sälja när det är slut i lager kommer att fortsätta säljas utan en gräns för hur många förbeställningar som kan köpas.

Du kan inte lägga en reservation och en förbeställning på samma produkt samtidigt.

Om en förbeställningskvantitet säljer slut, återställs inte produkten automatiskt till 0 i SFN när nya enheter av produkten mottas. Om du inte vill överboka en produkt måste du manuellt återställa förbeställningsvärdet till 0.

Överför produkter mellan SFN-distributionscenter

Du kan överföra lager mellan olika SFN-distributionscenter om, till exempel, ditt lager i ett SFN-distributionscenter börjar ta slut.

Steg:

 1. Skapa och exportera en CSV-fil för de SKU:er och enheter som du vill överföra.
 2. Skicka ett e-postmeddelande till sfn-help@shopify.com med uppgifterna om din lageröverföring och CSV-filen.
 3. SFN-supportteamet ger dig de instruktioner som behövs för att korrekt märka ditt lager och schemalägga leverans innan du överför ditt lager.
 4. När överföringen har behandlats måste du skicka leveransuppgifterna via e-post till sfn-help@shopify.com för att få den information som krävs av inkommande mottagande på SFN-distributionscentret.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis