Konfigurera förbeställningar för Shopifys distributionsnätverk

Om du vill sälja lagervaror som för närvarande är slut i lager i Shopifys distributionsnätverk (SFN) kan du ställa in förbeställningar.

När en förbeställning läggs på en produkt som har ett lagersaldo på 0 i SFN-appen, kommer ordern att sättas i vänteläge och listas som otillräckligt lager. Dessa ordrar behandlas automatiskt när SFN tar emot nytt lager för produkten. Om du lagerför produkten på flera distributionscentra, börjar det första distributionscentret som får nytt lager från dig att behandla alla dina förbeställningar.

Innan du börjar

Innan du ställer in förbeställningar måste du konfigurera följande inställningar:

  • Aktivera synkronisering av lageråsidosättande för din butik för att förhindra justeringar av ditt tillgängliga lager.
  • Avmarkera Fortsätt att sälja när den är slut i lager för varje variant som du inte vill sälja. När du väljer den här inställningen kan du inte ändra lagerförteckningen. Förbeställningar som görs innan du väljer Fortsätt att sälja när den är slut i lager fortsätter att säljas utan begränsningar för antalet förbeställningar som kan köpas.

Ställ in förbeställningar

  1. Från SFN-appen klickar du på fliken Lager och väljer sedan en produkt.
  2. I avsnittet Tillgängligt för försäljning, klicka på Redigera.
  3. I avsnittet Justera efter anger du den lagerkvantitet som du vill ändra. Du kan använda ett negativt tal för att dra av från kvantiteten som är befintlig för försäljning.
  4. Klicka på Spara.

När du har sparat den mängd lagervaror som du vill ha tillgänglig för beställning, läggs denna kvantitet till den tillgängliga kvantiteten för produkten i din Shopify-admin.

Om en förbeställningskvantitet säljer slut återställs inte produkten automatiskt till 0 i SFN när nya enheter av produkten mottas. Om du inte vill överboka en produkt måste du manuellt återställa förbeställningsvärdet till 0.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis