การตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการขายสินค้าคงคลังที่หมดสต็อกอยู่ในขณะนี้ในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณก็สามารถตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้าได้

เมื่อมีการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับสินค้าที่มีจํานวนสินค้าคงคลังเป็น 0 ในแอป SFN ระบบจะระงับคำสั่งซื้อดังกล่าวชั่วคราวและระบุไว้ว่ามีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ระบบจะประมวลผลคำสั่งซื้อเหล่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อ SFN ได้รับสินค้าคงคลังใหม่สำหรับสินค้าดังกล่าว หากคุณเพิ่มสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อหลายศูนย์ ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อศูนย์แรกที่จะได้รับสินค้าคงคลังใหม่จากคุณก็จะเริ่มประมวลผลการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณต้องกําหนดการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • หากต้องการป้องกันการแก้ไขสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ให้เปิดใช้งานการซิงค์ทับสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าของคุณ
  • ยกเลิกการเลือกขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อกในตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการขาย เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ไว้ คุณจะไม่สามารถปรับแก้การสำรองสินค้าคงคลังของคุณได้ การสั่งซื้อล่วงหน้าใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเลือกขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อกจะยังคงขายต่อไปโดยไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนการสั่งซื้อล่วงหน้าที่สามารถซื้อได้

ตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า

  1. จากแอป SFN ให้คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง" จากนั้นเลือกสินค้า
  2. ในส่วน พร้อมจำหน่าย ให้คลิกที่ “แก้ไข
  3. ในส่วนแก้ไขตาม ให้ป้อนปริมาณสินค้าคงคลังที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง โดยคุณสามารถใช้จำนวนลบเพื่อหักออกจากปริมาณสินค้าพร้อมจำหน่ายที่มีอยู่ได้
  4. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณบันทึกจํานวนสต็อกสินค้าที่คุณต้องการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ระบบจะเพิ่มจํานวนนี้ไปยังจํานวนสินค้าที่พร้อมจำหน่ายสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากจำนวนสินค้าสั่งซื้อล่วงหน้าถูกขายออกไปหมด สินค้าจะไม่รีเซ็ตเป็น 0 โดยอัตโนมัติใน SFN เมื่อได้รับหน่วยสินค้าใหม่ หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าเกินปริมาณ คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตค่าการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็น 0 ด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี