คำสั่งซื้อที่คาดไว้

หากต้องการมั่นใจว่าเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถกรอกคำสั่งซื้อที่คาดหวังไว้ได้นานถึง 90 วันในอนาคต คุณยังสามารถดูคำสั่งซื้อที่คาดหวังก่อนหน้าของคุณกับคำสั่งซื้อจริงของคุณ เพื่อช่วยกำหนดความคาดหวังในอนาคต

ในแต่ละสัปดาห์ ให้อัปเดตคำสั่งซื้อที่คาดไว้ของสัปดาห์ที่มีวันจันทร์สามวันนับจากวันที่ปัจจุบันสัปดาห์นี้จะถือว่าเป็นสัปดาห์เป้าหมาหรือระยะเวลาการปรับปัจจุบันตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ในวันพุธที่ 2 กันยายน ระยะเวลาการปรับปัจจุบันของคุณจะเริ่มต้นวันจันทร์ที่ 21 กันยายนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปรับปัจจุบันเป็น 90 วันนับจากวันนี้ถือว่าเป็นระยะเวลาการปรับในอนาคตของคุณ

ควรปรับเปลี่ยนเมื่อใด

ทุกครั้งที่คุณตรวจสอบคำสั่งซื้อที่คาดไว้และดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง ให้ปรับคำสั่งซื้อที่คาดหวังให้เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อที่คาดไว้ของคุณคำนึงถึงกิจกรรม ยอดขาย หรือโปรโมชั่นที่แผนธุรกิจของคุณมี

ตรวจสอบรอบการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ ให้คลิกที่ “ปรับ

 5. ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนคำสั่งซื้อที่คาดไว้และเพิ่มรายละเอียดใดๆ ก็ได้

 6. คลิกที่บันทึก

ตรวจสอบระยะเวลาการปรับในอนาคตของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ ให้คลิกที่ “ปรับ

 5. ปรับช่วงวันที่เป็นช่วงที่คุณต้องการตรวจสอบ

 6. ในส่วนระยะเวลาการปรับในอนาคต ให้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนคำสั่งซื้อที่คาดไว้และเพิ่มรายละเอียดใดๆ ก็ได้

 7. คลิกที่บันทึก

ปรับคำสั่งซื้อที่คาดไว้ของคุณหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถปรับคำสั่งซื้อที่คาดไว้ทั้งหมดของคุณในช่วงวันที่ที่ต้องการได้โดยใช้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับจำนวนหน่วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อที่คาดไว้ทั้งหมดสำหรับวันที่ 12 สิงหาคมถึง 28 สิงหาคมโดยลดลง 5% หรือเพิ่มขึ้น 50 คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ ให้คลิกที่ “ปรับ

 5. คลิกที่ “ใช้การปรับหลายรายการในครั้งเดียว

 6. เลือกช่วงวันที่

 7. ป้อนประเภทและจำนวนการปรับ

 8. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มรายละเอียดไปยังการปรับ

 9. คลิกที่บันทึก

ดูระยะเวลาการปรับที่ผ่านมาของคุณ

คุณสามารถดูระยะเวลาการปรับที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ของคุณจะแสดงข้างจำนวนคำสั่งซื้อจริงสำหรับวันนั้น การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อที่คาดไว้ก่อนหน้านี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์การสั่งซื้อได้แม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนคำสั่งซื้อที่คาดไว้ ให้คลิกที่ “ปรับ

 5. เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการดูคำสั่งซื้อที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี