การประมวลผลการคืนสินค้าผ่านเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สามารถรับการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดการโดย SFN ได้ โดยคุณสามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ ที่คืนสินค้าไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ เท่านั้น

หากลูกค้าต้องการคืนสินค้า คุณสามารถเริ่มการคืนสินค้าได้จากหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify admin ของคุณ จากนั้นจึงส่งใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังลูกค้าของคุณโดยตรง หลังจากที่ลูกค้าจัดส่งสินค้าแล้ว ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN จะประมวลผลและตรวจสอบการคืนสินค้า

เมื่อสินค้าที่ถูกส่งคืนมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN พนักงาน SFN จะตรวจสอบสินค้าเพื่อพิจารณาว่าอยู่ในสภาพที่ขายได้หรือไม่ โดย SFN จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า:

  • หากสินค้าอยู่ในสภาพที่ขายได้ SFN จะคืนสินค้านั้นไปยังสต็อกสินค้าคงคลังของคุณ
  • หากสินค้าไม่มีบาร์โค้ดหรือถุงพลาสติก SFN จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและคืนสินค้านั้นไปยังสต็อกสินค้าคงคลังของคุณ
  • หากสินค้าไม่สามารถขายต่อได้เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ขาดหายไป SFN จะทำเครื่องหมายสินค้าว่า “ไม่สามารถขายได้” และจะไม่คืนสินค้าดังกล่าวกลับสต็อก
  • หากสินค้าได้รับความเสียหายและไม่สามารถขายต่อได้ SFN จะกำจัดสินค้านั้น

SFN สามารถประมวลผลการคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน หากลูกค้าไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่มีการสแกนและยอมรับโดยผู้ให้บริการขนส่งเท่านั้น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี