อภิธานศัพท์การคืนสินค้า

ต่อไปนี้คือศัพท์ทั่วไปที่คุณอาจได้ยินเมื่อคุณใช้การคืนสินค้าบน Shopify Fulfillment Network (SFN)

การตรวจสอบกล่องปิด

การตรวจสอบกล่องปิดหมายถึงการตรวจสอบภาพสินค้าโดยไม่ต้องเปิดบรรจุภัณฑ์สินค้าเดิม

การกำจัด

การกำจัดหมายถึงกระบวนการที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะใช้ในการขจัดหรือทำลายสินค้าคงคลัง การกำจัดจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้:

  • รายการสินค้าไม่สามารถขายต่อได้ อยู่ในสภาพเดิม และไม่สามารถบริจาคได้จะถูกกำจัด
  • รายการสินค้าบางรายการอาจไม่ถูกกำจัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุภายใน ตัวอย่างคือของเหลว ของที่เน่าเสียได้ อาหารเสริม
  • สินค้าที่ถูกจำกัด
  • หากสินค้าไม่มีบาร์โค้ดและรายการสินค้าระบุไม่ได้จากข้อมูลในคำสั่งคืนสินค้า

คืนสินค้ากลับสต็อก

รายการสินค้ามีเงื่อนไขการขายต่อในสภาพเดิมจะมีสิทธิ์นำกลับเข้าไปในสินค้าคงคลังของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและนำไปขายได้

คำสั่งคืนสินค้า

คำสั่งคืนสินค้า # คือการอนุมัติแบบระบุหมายเลขที่ออกโดยธุรกิจคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ซึ่งช่วยให้สามารถส่งคืนสินค้าได้

การคืนสินค้า

การคืนสินค้าคือกระบวนการของลูกค้าที่ส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขายที่ตนซื้อสินค้านั้นมา

การแก้ไขงาน

การบรรจุหีบห่อใหม่ในถุงพลาสติกหากห่อพลาสติกเดิมถูกถอดออก นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มฉลากบาร์โค้ดติดมาตรฐาน หากจำเป็นและสินค้าสามารถระบุได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี