การติดตามการคืนสินค้าในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ

หลังจากที่สร้างการคืนสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว คุณจะสามารถติดตามสถานะการคืนสินค้าได้ในแอป SFN

ติดตามการคืนสินค้าในแอป SFN ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกแท็บการคืนสินค้า

 5. ไม่บังคับ: หากต้องการกรองการคืนสินค้าของคุณตามสถานะ ให้คลิกที่ “สถานะ” จากนั้นจึงเลือกสถานะ

 6. คลิกการคืนสินค้าที่คุณต้องการติดตาม

สถานะการติดตามการคืนสินค้าในแอป SFN ของคุณ

ในแอป SFN ของคุณ การคืนสินค้าจะมีสถานะดังต่อไปนี้:

สถานะการติดตามการคืนสินค้าของ SFN และรายละเอียด
สถานะ คำอธิบาย
รอดำเนินการ ระบบได้สร้างการคืนสินค้าของคุณขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify และ SFN ได้รับคำขอให้ส่งสินค้าที่ต้องการส่งคืนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว
ยอมรับแล้ว ระบบได้ยอมรับคำขอที่จะส่งสินค้าที่ต้องการส่งคืนไปยัง SFN ของคุณแล้ว
อยู่ระหว่างทาง สินค้าที่ต้องการส่งคืนของคุณอยู่ระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
คืนสินค้าแล้ว ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ต้องการส่งคืนของคุณแล้ว
ปฏิเสธ ยังไม่ได้สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคืนสินค้า

ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการคืนสินค้า

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว พนักงานที่คุณกำหนดจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการคืนสินค้าจาก SFN โดยอีเมลจะประกอบไปด้วยข้อมูลสรุปของการคืนสินค้ารายการดังกล่าว ซึ่งจะระบุข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขของการคืนสินค้า
 • สินค้าที่อยู่ในรายการของการคืนสินค้า
 • ข้อมูลที่ระบุว่าได้รับสินค้าแล้วหรือไม่
 • สภาพสินค้า
 • ข้อมูลที่ระบุว่ามีการคืนสินค้ากลับสต็อกหรือการกำจัดสินค้าหรือไม่

คุณสามารถกําหนดว่าจะให้พนักงานคนใดได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อการตรวจสอบการคืนสินค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการคืนสินค้า ให้คลิกที่ “เปลี่ยนแปลง” ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกพนักงานจากเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากการคืนสินค้าเพื่อกำหนดพนักงาน

 7. คลิกที่ “บันทึก

หากไม่ต้องการรับข้อความอีเมลเกี่ยวกับการคืนสินค้า คุณก็สามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ การตรวจสอบการคืนสินค้า ในการตั้งค่าแอป SFN ของคุณ

การทำรายการคืนเงินสำหรับการคืนสินค้า

ระบบจะแสดงการคืนสินค้าที่มีสถานะ ส่งคืนแล้ว ในแอป SFN ของคุณเป็น กำลังดำเนินการคืนสินค้า ในส่วนผู้ดูแล Shopify จนกว่าคุณจะทำรายการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับการคืนสินค้าดังกล่าว หรือจนกว่าคุณจะทำเครื่องหมายเป็นส่งคืนแล้ว

คุณสามารถทำรายการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับการคืนสินค้าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ทำรายการคืนเงิน” ในอีเมลการคืนสินค้า หรือคลิกที่ “การคืนเงิน” ในหน้ารายละเอียดของการคืนสินค้าในแอป SFN ของคุณ

หากคุณต้องการปิดการคืนสินค้าโดยไม่คืนเงินให้ลูกค้า ก็ให้ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นส่งคืนแล้วในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี