แก้ไขข้อผิดพลาดในการคืนสินค้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ม่สามารถประมวลผลการคืนสินค้าได้ ระบบจะไม่สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ในกรณีนี้ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify และแอป SFN ของคุณ คุณอาจต้องอัปเดตรายละเอียดการจัดส่งของลูกค้าของคุณหรือติดต่อ SFN เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เมื่อมีข้อผิดพลาดในการส่งคืนสินค้าของคุณระบบจะแสดงสถานะการส่งคืนล้มเหลวในส่วนผู้ดูแล Shopify และสถานะถูกปฏิเสธในแอป SFN ของคุณ ส่วนการคืนสินค้าที่ล้มเหลวในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดและการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งคืน

ไปที่ส่วนต่อไปนี้เพื่อค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการคืนสินค้าและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไข

การคืนสินค้าของคุณล้มเหลวเนื่องจากมีสินค้าที่ไม่ได้รับอย่างน้อย 1 รายการ

หากหลังจากที่คุณสร้างการส่งคืนแล้ว ระบบไม่ได้สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนไปยัง SFN และแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. แสดงว่ารายการส่งคืนดังกล่าวมีสินค้าที่ SFN ไม่ได้สต็อกไว้และยอมรับการดำเนินการไม่ได้

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ยกเลิกการคืนสินค้าที่มีข้อผิดพลาด
  2. สร้างการคืนสินค้าใหม่สำหรับคำสั่งซื้อ จากนั้นเลือกวิธีการจัดส่งแบบอื่น

ไม่สามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

หากหลังจากที่คุณสร้างการส่งคืนแล้ว ระบบไม่ได้สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนไปยัง SFN และแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. แสดงว่า SFN พบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบว่ายังไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า
  2. ยกเลิกการคืนสินค้าที่มีข้อผิดพลาด
  3. ติดต่อเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพื่อพิจารณาการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

การส่งกลับไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify มีให้บริการเฉพาะที่อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น

หากหลังจากที่คุณสร้างการส่งคืนแล้ว ระบบไม่ได้สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนไปยัง SFN และแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. อาจเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • ที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
  • ขาดข้อมูลการจัดส่งของลูกค้า

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ยกเลิกการคืนสินค้าที่มีข้อผิดพลาด
  2. ควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลของข้อผิดพลาด:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี