Løse returfeil for Shopifys distribusjonsnettverk

Når Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) ikke kan behandle returen, genereres det ikke en returetikett. I dette tilfellet vises en feilmelding i Shopify-administrator og i SFN-appen. Du må kanskje oppdatere kundens fraktopplysninger eller kontakte SFN for å løse feilen.

Når det er en feil med returen, viser bestillingen for den aktuelle returen statusen Retur mislyktes i Shopify-administrator, og statusen Avvist i SFN-appen. Seksjonen Retur mislyktes på siden med bestillingsdetaljer viser feilen, og hvilken handling du må gjøre for å løse returproblemet.

Se følgende seksjoner for å finne årsaken til returfeilen, og hvilke trinn du må ta for å løse den.

Returen mislyktes fordi minst én vare ikke ble godtatt

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Dette er fordi returen inneholder en vare SFN ikke lagerfører, og derfor ikke kan godta.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

  1. Kanseller returen som har feilen.
  2. Opprett en ny retur for bestillingen, og velg en annen fraktmetode.

Kunne ikke generere fraktetikett

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Dette er fordi det oppstod en feil hos SFN ved opprettelse av en returetikett.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

  1. Kontroller at bestillingen ikke allerede er sendt ut med en forhåndsgodkjent returetikett.
  2. Kanseller returen som har feilen.
  3. Kontakt Shopifys distribusjonsnettverk for å finne ut hva du må gjøre.

Retur til Shopify Fulfillment Network er bare tilgjengelig for adresser i USA

Når du har opprettet en retur genereres det ikke noen returetikett til SFN, og følgende feil vises: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Denne feilen kan oppstå av følgende årsaker:

  • Kundens leveringsadresse er ikke lokalisert i USA.
  • Kundens leveringsinformasjon mangler.

For å løse denne feilen må du gjøre følgende:

  1. Kanseller returen som har feilen.
  2. Avhengig av årsaken til feilen, gjør du ett av følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis