Xử lý lỗi đơn hàng trả lại cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) không thể xử lý đơn hàng trả lại của bạn, nhãn đổi trả sẽ không được tạo. Trong trường hợp này, trang quản trị Shopify và ứng dụng SFN sẽ hiển thị thông báo lỗi. Bạn cần cập nhật thông tin chi tiết vận chuyển của khách hàng hoặc liên hệ với SFN để tìm ra giải pháp khắc phục lỗi đó.

Khi đơn hàng trả lại bị lỗi, đơn hàng của đơn hàng trả lại đó sẽ hiển thị trạng thái Đơn hàng trả lại không thành công trong trang quản trị Shopify và trạng thái Bị từ chối trong ứng dụng SFN. Mục Đơn hàng trả lại không thành công trên trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị lỗi và thao tác bạn có thể thực hiện để khắc phục vấn đề về đơn hàng trả lại.

Tham khảo các mục sau để tìm lý do gây ra lỗi đơn hàng trả lại và các bước để khắc phục lỗi đó.

Đơn hàng trả lại của bạn chưa được thực hiện thành công vì có ít nhất 1 mặt hàng không được chấp nhận

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Nguyên nhân là do đơn hàng trả lại chứa mặt hàng mà SFN không lưu kho và không thể chấp nhận.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

  1. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
  2. Tạo đơn hàng trả lại mới cho đơn hàng, rồi chọn phương thức vận chuyển khác.

Không thể tạo nhãn vận chuyển

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Nguyên nhân là do SFN gặp lỗi khi cố gắng tạo nhãn đổi trả.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

  1. Xác nhận rằng đơn hàng chưa được gửi đi bằng nhãn đổi trả được ủy quyền trước.
  2. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
  3. Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để xác định các bước tiếp theo.

Chỉ những địa chỉ ở Hoa Kỳ mới có thể trả lại đơn hàng cho Shopify Fulfillment Network

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, nhãn đổi trả cho SFN không được tạo và hiển thị lỗi sau: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Lỗi này có thể xảy ra vì những lý do sau:

  • Địa chỉ giao hàng của khách hàng không ở Hoa Kỳ.
  • Thiếu thông tin vận chuyển của khách hàng.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện các tác vụ sau:

  1. Hủy đơn hàng trả lại bị lỗi.
  2. Tùy thuộc vào lý do gây ra lỗi, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí