Từ vựng về đơn hàng trả lại

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến bạn có thể nghe thấy khi sử dụng đơn hàng trả lại qua Shopify Fulfillment Network (SFN).

Kiểm tra hộp đóng kín

Kiểm tra hộp đóng kín là kiểm tra mặt hàng bằng mắt mà không mở bao bì ban đầu của mặt hàng.

Tiêu hủy

Tiêu hủy là quy trình do trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện để loại bỏ hoặc tiêu hủy hàng trong kho. Tiêu hủy được tiến hành trong các tình huống sau:

  • Các mặt hàng không bán được, còn nguyên và không thể quyên tặng sẽ bị tiêu hủy.
  • Không phải tất cả mặt hàng đều có thể tiêu hủy, tùy thuộc vào nguyên vật liệu bên trong. Ví dụ: Chất lỏng, sản phẩm dễ thối hỏng, thực phẩm bổ sung.
  • Các mặt hàng bị hạn chế
  • Nếu mặt hàng thiếu mã vạch và không thể nhận dạng theo thông tin trong đơn hàng trả lại.

Bổ sung hàng

Mặt hàng trong tình trạng ban đầu có thể bán lại sẽ đủ điều kiện để được đưa trở lại kho hàng của trung tâm xử lý đơn hàng và được bán.

Đơn hàng trả lại

Đơn hàng trả lại # là ủy quyền được đánh số do doanh nghiệp đặt hàng qua thư cấp, cho phép trả lại sản phẩm.

Đơn hàng trả lại

Trả hàng là quá trình khách hàng gửi sản phẩm trở lại thương nhân mà họ đã mua sản phẩm đó.

Sửa lại

Đóng gói lại vào túi nhựa nếu màng bọc nhựa từ mặt hàng ban đầu bị bóc ra. Ngoài ra, nhãn mã vạch tiêu chuẩn cũng được thêm nếu cần để có thể nhận dạng sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí