Tạo đơn hàng trả lại với Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể trực tiếp tạo đơn hàng trả lại về Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn tạo đơn hàng trả lại, khách hàng sẽ nhận được email có chứa nhãn đổi trả. SFN sử dụng cả USPS và UPS làm hãng vận chuyển cho nhãn đổi trả.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng khách hàng muốn trả lại.

  3. Nhấp vào Trả lại mặt hàng.

  4. Nhập số lượng mỗi mặt hàng được trả lại. Hãy đảm bảo tất cả các sản phẩm được trả lại đều do SFN thực hiện.

  5. Chọn lý do cho mỗi mặt hàng bị trả lại.

  6. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn Trả lại mặt hàng cho Mạng lưới giao hàng Shopify.

  7. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Sau khi nhãn đổi trả được tạo, mã theo dõi và thẻ SFN: Đơn hàng trả lại sẽ được chỉ định cho đơn hàng. Bạn có thể sử dụng thẻ đó để lọc các đơn hàng của mình.

Bạn có thể gửi lại nhãn bất cứ lúc nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí