Hủy đơn hàng trả lại tới Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn hủy đơn hàng trả lại cho Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang quản trị Shopify. Bạn cần hủy đơn hàng trả lại vì những lý do sau:

  • khách hàng muốn hủy đơn hàng trả lại
  • SFN không thể tạo nhãn đổi trả cho đơn hàng trả lại

Quy trình hủy đơn hàng trả lại sẽ phụ thuộc vào việc SFN có tạo nhãn đổi trả hay không.

Bạn có thể truy cập các đơn hàng trả lại đã hủy trong ứng dụng SFN.

Hủy đơn hàng trả lại về SFN sau khi tạo nhãn đổi trả

Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng trả lại sau khi nhãn đổi trả được tạo, bạn có thể hủy đơn hàng trả lại đó trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Hủy đơn hàng trả lại cho SFN khi hệ thống không tạo nhãn đổi trả

Nếu SFN không thể xử lý đơn hàng trả lại của bạn, nhãn đổi trả sẽ không được tạo. Trong trường hợp này, trang quản trị Shopify và ứng dụng SFN sẽ hiển thị lỗi. Để khắc phục lỗi đơn hàng trả lại, bạn cần hủy đơn hàng trả lại hiện có thì mới tạo được đơn hàng trả lại mới cho SFN. Tìm hiểu thêm về cách khắc phục lỗi đơn hàng trả lại.

Nếu nhận được email về lỗi đơn hàng trả hàng, bạn có thể nhấp vào Xem đơn hàng trả lại trong email để truy cập trực tiếp vào trang chi tiết đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí