การยกเลิกการคืนสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณยกเลิกการส่งคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณอาจต้องยกเลิกการคืนสินค้าเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • ลูกค้าต้องการยกเลิกการคืนสินค้า
  • SFN ไม่สามารถสร้างใบจ่าหน้าการส่งคืนให้กับสินค้าได้

ขั้นตอนที่คุณปฏิบัติตามเพื่อยกเลิกการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับว่า SFN ได้สร้างใบจ่าหน้าการส่งคืนแล้วหรือไม่

คุณสามารถเข้าถึงการคืนสินค้าที่ถูกยกเลิกได้ในแอป SFN ของคุณ

ยกเลิกการคืนสินค้าไปยัง SFN หลังจากที่สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนแล้ว

หากลูกค้าต้องการยกเลิกการคืนสินค้าหลังจากสร้างใบจ่าหน้าการส่งคืนแล้ว คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

ยกเลิกการคืนสินค้าไปยัง SFN เมื่อไม่มีการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

หาก SFN ไม่สามารถประมวลผลการคืนสินค้าของคุณได้ ระบบจะไม่สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดจะปรากฎขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify และแอป SFN ของคุณ หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคืนสินค้า คุณต้องยกเลิกการคืนสินค้าที่มีอยู่ก่อนจึงจะสามารถสร้างการคืนสินค้าไปยัง SFN ครั้งใหม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคืนสินค้า

หากได้รับข้อความอีเมลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการส่งคืนสินค้า คุณสามารถคลิก ดูการส่งคืน ในข้อความอีเมลเพื่อไปยังหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี