การจัดการคำขอจัดการสินค้า

คำขอให้จัดการคำสั่งซื้อคือบันทึกรายการสินค้าที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการโดยอิงจากคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วน Shopify admin คำขอให้จัดการคำสั่งซื้อมีสินค้าที่ SFN ต้องรับและบรรจุเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ Shopify ทั้งหมดหรือบางส่วนให้เสร็จสิ้น

สามารถมีคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อได้มากกว่าหนึ่งรายการต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น การจัดการคำสั่งซื้อแต่ละรายการในการสั่งซื้อแบบสมัครใช้งานจะกลายเป็นคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อแบบแยกต่างหากใน SFN เมื่อมีการกำหนดเวลาประมวลผลใน Shopify

หากมีคำขอที่คุณต้องจัดการ ระบบจะแสดงแบนเนอร์แจ้งเตือนในแอป SFN ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคำขอจัดการสินค้าในแอป SFN ได้โดยคลิกที่ “ดูทั้งหมด” ในส่วนคำขอจัดการที่เปิดอยู่

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี