ส่งการจัดการคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณใหม่อีกครั้ง

ในกรณีที่คุณต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ส่งการจัดการคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณใหม่อีกครั้ง เช่น เกิดความสูญเสีย คุณจะต้องสร้างคำสั่งซื้อเดิมขึ้นมาอีกรายการเพื่อให้ลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนการจัดส่งใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อให้ไม่มีค่าใช้จ่ายได้โดยการให้ส่วนลด 100% และค่าจัดส่งฟรี นอกจานี้คุณยังสามารถระบุว่านี่เป็นการสั่งซื้ออีกครั้งได้โดยใช้แท็กหรือหมายเหตุคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ก็เพื่อบอกให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงสร้างคำสั่งซื้อนี้ขึ้นมา

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง
 3. คลิกที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม” จากนั้นคลิกที่ “ทำสำเนา
 4. ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อ:

  1. คลิก “เพิ่มการจัดส่ง” แล้วเลือกอัตราค่าจัดส่ง หากไม่ต้องการเรียกเก็บค่าจัดส่งใดๆ ให้เลือก “การจัดส่งฟรี
  2. ตัวเลือกเสริม: คลิก “เพิ่มส่วนลด” แล้วจึงใช้ส่วนลด 100%
  3. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนแท็ก ให้เพิ่มแท็กเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง เช่น Reshipment หรือ Reorder
  4. ตัวเลือกเสริม: ในหมายเหตุ ให้เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง
  5. ตัวเลือกเสริม: คลิกภาษีเพื่อปรับการตั้งค่าภาษีสำหรับคำสั่งซื้อ
 5. จัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการสร้างคำสั่งซื้อโดยไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า ให้คลิก “ทำเครื่องหมายว่าชําระเงินแล้ว” จากนั้นคลิก “สร้างคำสั่งซื้อ
  • หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อนั้นให้ลูกค้า ให้คลิก “ส่งใบแจ้งหนี้” แล้วเขียนอีเมลให้เสร็จสิ้น
  • หากต้องการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า ให้คลิกที่ “จ่ายด้วยบัตรเครดิต” แล้วป้อนรายละเอียดธนาคาร
  • หากต้องการรับการชำระเงินจากภายนอก Shopify ให้คลิก “ทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ” แล้วเลือกประเภทการชำระเงิน จากนั้นจึงคลิก “สร้างคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี