ราคาและการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาได้ในหน้าค่าบริการในแอป SFN ของคุณ

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องติดตามใบเรียกเก็บเงินหลายใบ

ค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยคิดเป็นความถี่ที่แตกต่างกัน:

  • เมื่อจัดการสินค้าตามสั่งซื้อแล้ว
  • เมื่อสิ้นสุดวัน
  • เมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้าทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มทันทีหลังจากการจัดการสินค้าเสร็จสมบูรณ์ แต่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะถูกเพิ่มเมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทินนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียม SFN

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการ SFN เป็นประจำทุกเดือน และรอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนี้อาจต่างจากรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify โดยรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify อาจต่างกันไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานและค่าบริการ Shopify ของคุณ โดยรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณจะเริ่มขึ้นในวันแรกและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งค่าบริการ SFN รายเดือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ โดยระบบจะสรุปและปิดยอดใบแจ้งค่าบริการ SFN ของคุณทุกสิ้นเดือน หลังจากที่ปิดยอดใบแจ้งค่าบริการแล้ว คุณสามารถส่งออกใบแจ้งค่าบริการอย่างละเอียดได้ในรูปแบบไฟล์ CSV

ค่าบริการ SFN ของคุณจะแสดงบนหน้าค่าบริการของแอป SFN ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN อย่างละเอียดได้โดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” ของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าบริการของแอป SFN และใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มจะแสดงบนหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี