ราคาและการเรียกเก็บเงิน

ระบบจะบวกค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

ค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยคิดเป็น 2 ความถี่ ได้แก่

  • เมื่อสิ้นสุดวัน
  • ทุก 30 วันในรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อทั้งหมดใน 1 วันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณในวันถัดไป แต่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดเป็นเวลา 1 เดือนจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียม SFN

รอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณอาจไม่เหมือนกับรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify รอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify ของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครใช้งาน Shopify และค่าบริการของคุณ รอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการติดตั้งแอป SFN ในร้านค้า Shopify ของคุณก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน SFN และใบแจ้งหนี้

ค่าบริการ SFN ของคุณจะแสดงขึ้นบนหน้าประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในแอป SFN ส่วนใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดงขึ้นบนหน้าการเรียกเก็บเงินใน Shopify admin

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี