ราคาและการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดรายเดือนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นการเรียกเก็บค่าบริการของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในหน้าการเรียกเก็บเงินในแอป SFN ของคุณ ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดของคำขอจัดการสินค้าแต่ละรายการจะแสดงอยู่ในส่วนต้นทุนการจัดการสินค้า

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดของคุณไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

ค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify โดยคิดเป็นความถี่ที่แตกต่างกัน:

  • เมื่อสิ้นสุดวัน
  • เมื่อสิ้นสุดเดือนปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดของ 1 วันจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ในวันถัดไป แต่ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บทั้งหมดสำหรับ 1 เดือนจะถูกเพิ่มเมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียม SFN สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ค่า SFN จะมีการเรียกเก็บแบบรายเดือนและรอบการเรียกเก็บเงินสำหรับ SFN อาจแตกต่างกับรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify ทั้งนี้รอบการเรียกเก็บเงินของ Shopifyของคุณอาจแตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานและค่าบริการของคุณ โดยรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณจะเริ่มขึ้นในวันแรกและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดค่าบริการ SFN แบบรายเดือนได้ โดยระบบจะปิดยอดและจัดทำใบแจ้งยอดค่าบริการ SFN ให้คุณในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังจากปิดยอดของแต่ละเดือนแล้ว คุณสามารถส่งออกใบแจ้งยอดอย่างละเอียดของแต่ละเดือนเป็นไฟล์ CSV ได้

ค่าบริการ SFN ของคุณจะปรากฏในหน้าค่าบริการของแอป SFN ขณะที่ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในหน้าการเรียกเก็บเงินของ Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงความหมายของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ ค่าบริการ> การกำหนดราคา

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี