การเรียกเก็บเงินและค่าบริการของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาได้ในหน้าค่าบริการในแอป SFN ของคุณ โดยระบบจะสรุปและปิดยอดใบแจ้งค่าบริการ SFN ของคุณทุกสิ้นเดือน หลังจากที่ปิดยอดใบแจ้งค่าบริการแล้ว คุณสามารถส่งออกใบแจ้งค่าบริการอย่างละเอียดได้ในรูปแบบไฟล์ CSV

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN โดยละเอียด ได้โดยคลิกที่ดูรายละเอียดของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าใช้จ่ายของแอป SFN ใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มของคุณจะแสดงบนหน้า การเรียกเก็บเงิน ในส่วน Shopify admin

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการ SFN เป็นประจำทุกเดือน และรอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนี้อาจต่างจากรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify โดยรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify อาจต่างกันไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานและค่าบริการ Shopify ของคุณ ส่วนรอบการเรียกเก็บเงินของ SFN จะเริ่มนับจากวันแรกและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดของคุณไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

เข้าถึงค่าบริการ SFN

คุณสามารถเข้าถึงค่าบริการ SFN ของคุณในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้ในแอป SFN

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเข้าถึงค่าบริการโดยละเอียด ในส่วนต้นเดือนถึงปัจจุบันหรือค่าบริการที่ผ่านมา ให้เลือกเดือน จากนั้นคลิก “ดูรายละเอียด

ข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ SFN

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ปัจจุบันและที่ผ่านมาได้โดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” บนใบแจ้งหนี้ในหน้าค่าบริการของแอป SFN ค่าบริการโดยละเอียดจะให้ข้อมูลต่อไปนี้ในเดือนของใบแจ้งหนี้ที่เลือก:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อของแต่ละคำสั่งซื้อที่จัดการโดย SFN
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าของคำสั่งซื้อที่ส่งคืนไปยัง SFN
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าไปยัง SFN ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละชิ้น

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับ SFN

Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SFN และแอปที่ค้างอยู่ทั้งหมดโดยอิงจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • หากถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของ Shopify แล้ว ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในวันนั้น ไม่ว่าจะถึงรอบการเรียกเก็บเงินของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • หากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณทุก 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SFN ในรอบการเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ
 • หากรอบการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณยาวนานกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียม SFN จะถูกเรียกเก็บทุก 30 วันในรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ

ส่งออกค่าบริการ SFN ที่ผ่านมา

หากต้องการรับข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการของคุณโดยละเอียด คุณสามารถส่งออกค่าใช้จ่ายจากเดือนก่อนหน้าเป็นไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. ในส่วนค่าบริการที่ผ่านมา ให้คลิก “ส่งออก

ข้อความอีเมลที่มีไฟล์แนบ CSV จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin ของคุณ

หมวดหมู่ของค่าธรรมเนียมใน SFN ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ Shopify

ค่าบริการ SFN จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

ค่าบริการ SFN และค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่
การชาร์จ รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
SFN หมวดหมู่นี้รวมค่าธรรมเนียม SFN ทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่าบริการการขนส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและค่าธรรมเนียมของ SFN ความถี่ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการ
การขนส่ง SFN ค่าบริการการขนส่งคืออัตราค่าจัดส่งของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ SFN จะรวมค่าธรรมเนียมเหล่านี้ตลอดวัน และจะเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify เมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าว
เครดิต SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อ การจัดหา โครงการพิเศษ หรือการคํานวณต้นทุนในการจัดเก็บ เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ
เครดิตการขนส่ง SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การเรียกร้องต่อผู้ให้บริการขนส่ง หรือวิธีการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี