การเรียกเก็บเงินและค่าบริการของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาได้ในหน้าค่าบริการในแอป SFN ของคุณ โดยระบบจะสรุปและปิดยอดใบแจ้งค่าบริการ SFN ของคุณทุกสิ้นเดือน หลังจากที่ปิดยอดใบแจ้งค่าบริการแล้ว คุณสามารถส่งออกใบแจ้งค่าบริการอย่างละเอียดได้ในรูปแบบไฟล์ CSV

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าบริการ SFN อย่างละเอียดได้โดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” ของเดือนที่ต้องการในหน้าค่าบริการของแอป SFN และใบเรียกเก็บเงินแบบเต็มจะแสดงบนหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถเข้าถึงคำจำกัดความของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ค่าบริการ> ดูการกำหนดราคา

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการ SFN เป็นประจำทุกเดือน และรอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าวนี้อาจต่างจากรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify โดยรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify อาจต่างกันไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานและค่าบริการ Shopify ของคุณ ส่วนรอบการเรียกเก็บเงินของ SFN จะเริ่มนับจากวันแรกและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดของคุณไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

เข้าถึงค่าบริการ SFN

คุณสามารถเข้าถึงค่าบริการ SFN ของคุณในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมาได้ในแอป SFN

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเข้าถึงค่าบริการโดยละเอียด ในส่วนต้นเดือนถึงปัจจุบันหรือค่าบริการที่ผ่านมา ให้เลือกเดือน จากนั้นคลิก “ดูรายละเอียด

ข้อมูลค่าธรรมเนียมโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ SFN

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ปัจจุบันและที่ผ่านมาได้โดยคลิกที่ “ดูรายละเอียด” บนใบแจ้งหนี้ในหน้าค่าบริการของแอป SFN ค่าบริการโดยละเอียดจะให้ข้อมูลต่อไปนี้ในเดือนของใบแจ้งหนี้ที่เลือก:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อของแต่ละคำสั่งซื้อที่จัดการโดย SFN
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าของคำสั่งซื้อที่ส่งคืนไปยัง SFN
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าไปยัง SFN ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละชิ้น

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับ SFN

Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SFN และแอปที่ค้างอยู่ทั้งหมดโดยอิงจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • หากถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของ Shopify แล้ว ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในวันนั้น ไม่ว่าจะถึงรอบการเรียกเก็บเงินของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • หากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณทุก 30 วัน ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SFN ในรอบการเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ
 • หากรอบการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณยาวนานกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียม SFN จะถูกเรียกเก็บทุก 30 วันในรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ

ส่งออกค่าบริการ SFN ที่ผ่านมา

หากต้องการรับข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการของคุณโดยละเอียด คุณสามารถส่งออกค่าใช้จ่ายจากเดือนก่อนหน้าเป็นไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ “ค่าบริการ

 5. ในส่วนค่าบริการที่ผ่านมา ให้คลิก “ส่งออก

ข้อความอีเมลที่มีไฟล์แนบ CSV จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หมวดหมู่ของค่าธรรมเนียมใน SFN ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ Shopify

ค่าบริการ SFN จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

ค่าบริการ SFN และค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่
การชาร์จ รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
SFN หมวดหมู่นี้รวมค่าธรรมเนียม SFN ทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่าบริการการขนส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและค่าธรรมเนียมของ SFN ความถี่ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการ
การขนส่ง SFN ค่าบริการการขนส่งคืออัตราค่าจัดส่งของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ SFN จะรวมค่าธรรมเนียมเหล่านี้ตลอดวัน และจะเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify เมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าว
เครดิต SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อ การจัดหา โครงการพิเศษ หรือการคํานวณต้นทุนในการจัดเก็บ เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ
เครดิตการขนส่ง SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การเรียกร้องต่อผู้ให้บริการขนส่ง หรือวิธีการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี