การเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดรายเดือนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นการเรียกเก็บค่าบริการของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในหน้าการเรียกเก็บเงินในแอป SFN ของคุณ ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดของคำขอจัดการสินค้าแต่ละรายการจะแสดงอยู่ในส่วนต้นทุนการจัดการสินค้า

ระบบจะเพิ่มค่าบริการ SFN ทั้งหมดของคุณไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องติดตามใบเสร็จหลายใบ

ค่า SFN จะมีการเรียกเก็บแบบรายเดือนและรอบการเรียกเก็บเงินสำหรับ SFN อาจแตกต่างกับรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify ทั้งนี้รอบการเรียกเก็บเงินของ Shopifyของคุณอาจแตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานและค่าบริการของคุณ โดยรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณจะเริ่มขึ้นในวันแรกและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน

คุณสามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดค่าบริการ SFN แบบรายเดือนได้ โดยระบบจะปิดยอดและจัดทำใบแจ้งยอดค่าบริการ SFN ให้คุณในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน หลังจากปิดยอดของแต่ละเดือนแล้ว คุณสามารถส่งออกใบแจ้งยอดอย่างละเอียดของแต่ละเดือนเป็นไฟล์ CSV ได้

ค่าบริการ SFN ของคุณจะปรากฏในหน้าค่าบริการของแอป SFN ขณะที่ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในหน้าการเรียกเก็บเงินของ Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงความหมายของค่าธรรมเนียมและค่าบริการในแอป SFN ได้โดยไปที่ ค่าบริการ> การกำหนดราคา

ข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงิน

ค่าบริการ SFN จะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

ค่าบริการ SFN และค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในแต่ละหมวดหมู่
การชาร์จ รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
SFN หมวดหมู่นี้รวมค่าธรรมเนียม SFN ทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่าบริการการขนส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและค่าธรรมเนียมของ SFN ความถี่ของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการ
การขนส่ง SFN ค่าบริการการขนส่งคืออัตราค่าจัดส่งของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ SFN จะรวมค่าธรรมเนียมเหล่านี้ตลอดวัน และจะเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงิน Shopify เมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าว
เครดิต SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการรับสินค้าและบรรจุหีบห่อ การจัดหา โครงการพิเศษ หรือการคํานวณต้นทุนในการจัดเก็บ เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ
เครดิตการขนส่ง SFN เครดิตใดๆ ที่มอบให้ผู้ขายเนื่องจากประสบปัญหาในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การเรียกร้องต่อผู้ให้บริการขนส่ง หรือวิธีการจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง เครดิตจะถูกใช้งานทันทีที่ได้รับอนุมัติ

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SFN และแอปที่ค้างอยู่ทั้งหมดโดยอิงจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  • หากถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของ Shopify แล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในวันนั้นไม่ว่ารอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่
  • หากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณทุก 30 วัน ค่าธรรมเนียม SFN จะถูกเรียกเก็บในรอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ
  • หากรอบการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณยาวนานกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียม SFN จะถูกเรียกเก็บทุก 30 วันในรอบการเรียกเก็บเงิน SFN ของคุณ

จํานวนขีดจำกัดการเรียกเก็บเงินของ Shopify

เกณฑ์การเรียกเก็บเงิน คือมูลค่าดอลลาร์ที่ทริกเกอร์การเรียกเก็บเงิน เมื่อใดก็ตามที่ยอดรวมของค่าธรรมเนียมการธุรกรรมและค่าบริการที่ค้างอยู่อื่นๆ เกินขีดควบคุมของบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเกณฑ์ของคุณคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐและคุณได้ส่งสินค้าที่ราคา 210 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับว่าถึงเกณฑ์ของคุณแล้วและคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในวันนั้นไม่ว่ารอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บหรือไม่ SFN และค่าธรรมเนียมแอปที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเมื่อถึงเกณฑ์ของคุณ ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนจะรวมอยู่ในยอดรวมของคุณ แต่ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินแบบเกณฑ์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อเกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในส่วนประวัติการเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การเรียกเก็บเงินได้โดยติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี