Fakturering og fakturaer

Du har tilgang til dine nåværende og tidligere månedlige kontoutskrifter for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) på Belastninger-siden i SFN-appen din. For hver oppfyllingsforespørsel vises detaljerte kostnader i seksjonen Oppfyllingskostnader.

Alle SFN-belastningene dine legges også til på Shopify-fakturaendin, så du trenger ikke å spore flere kvitteringer.

SFN-belastninger faktureres månedlig, og kan ha en annen faktureringssyklus enn Shopify-faktureringsperioden. Shopify-faktureringsperioden din kan variere basert på Shopify-abonnementsperioden og belastningene. SFN-faktureringsperioden starter på første dag og avsluttes på den siste dagen i en kalendermåned.

Du har tilgang til en månedlig kontoutskrift for SFN-belastninger. SFN-belastningsutskriften din er sluttført og lukket ved utgangen av hver måned. Når kontoutskriften er avsluttet kan du eksportere en detaljert kontoutskrift som en CSV-fil etter måned.

SFN-belastningene dine vises på Belastninger-siden i SFN-appen, mens fakturaene dine vises på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Prissetting.

Fakturasammendrag

SFN-belastninger legges til på Shopify-fakturaen i følgende kategorier:

SFN-belastninger og gebyrer som er inkludert i hver kategori
Kostnad Gebyrer inkludert Faktureringsfrekvens
SFN Denne kategorien inkluderer alle SFN-gebyrer som ikke er transportkostnader. Finn ut mer om SFN-prissetting og gebyrer. Frekvensen for disse gebyrene avhenger av frekvensen for de spesifikke gebyrene.
SFN-transport Transportkostnader er fraktprisene for hver enkelt bestilling. Disse gebyrene aggregeres gjennom dagen av SFN, og legges til Shopify-fakturaen på slutten av dagen.
SFN-kreditt Alle kreditter som tilskrives forhandleren for problemer som oppstår under plukking og pakking, materiell, spesialprosjekter og/eller lagerkostnadsberegninger. Kredittene legges til så snart de er godkjent.
SFN-transportkreditt Alle kreditter som tilskrives forhandleren for problemer som oppstår ved kjøp av en fraktetikett, transportørkrav eller feil fraktmetoder. Kredittene legges til så snart de er godkjent.

Fakturering og betalinger

Shopify belaster alle utestående SFN- og appgebyrer basert på følgende situasjoner:

  • Hvis Shopify-faktureringsterskelen din nås, blir du belastet den dagen uavhengig av faktureringsperiode.
  • Hvis du betaler Shopify-abonnementsavgiften hver 30. dag, vil SFN-gebyrer bli belastet på faktureringsperioden for Shopify-abonnementet.
  • Hvis Shopify-abonnementsperioden er lenger enn 30 dager, vil SFN-gebyrer bli belastet hver 30. dag etter SFN-faktureringsperioden.

Shopifys faktureringsterskelbeløp nås

Faktureringsterskler er dollarverdier som utløser fakturering når totalsummen av tredjepartstransaksjonsgebyrer og andre utestående kostnader overstiger kontoens terskel. Hvis terskelen for eksempel er 200 USD og du sender en forsendelse på 210 USD, når du terskelen, og du blir belastet på den dagen uavhengig av faktureringsperiode. Alle utestående kostnader for SFN og apper blir belastet når terskelen nås. Månedlige abonnementsavgifter er inkludert i den løpende totalsummen, men de er ikke inkludert i terskelfakturaer.

Omkostninger som utløses av faktureringsterskelen vises i faktureringslogg-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administrator. Du kan øke faktureringsterskelen ved å kontakte Shopify-brukerstøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis