Fakturering og belastninger for Shopifys distribusjonsnettverk

Du finner gjeldende og tidligere månedssammendrag for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) på siden Belastninger i SFN-appen. Sammendraget over SFN-belastninger ferdigstilles og avsluttes ved utgangen av hver måned. Når sammendraget er avsluttet kan du eksportere et detaljert sammendrag som en CSV-fil.

Du finner detaljert informasjon om SFN-belastninger ved å klikke Vis detaljer for måneden på siden Belastninger i SFN-appen. De fullstendige fakturaene finner du på siden Fakturering i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Vis prissetting.

SFN-belastninger faktureres månedlig, og kan ha en annen faktureringsperiode enn Shopify-faktureringsperioden. Shopify-faktureringsperioden kan variere basert på Shopify-abonnementsperiode og belastninger. SFN-faktureringsperioden er fra den første til den siste dagen i en kalendermåned.

Alle SFN-belastningene dine legges også til på Shopify-fakturaendin, så du trenger ikke å spore flere kvitteringer.

Finn SFN-belastninger

Du finner SFN-belastninger for inneværende måned eller tidligere måneder i SFN-appen.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Belastninger.

 5. Valgfritt: Hvis du vil se detaljerte belastninger velger du en måned i seksjonen Måned til dato eller Tidligere belastninger, og klikker deretter Vis detaljer.

Detaljert avgiftsinformasjon om SFN-belastninger

Du finner detaljert informasjon om gjeldende og tidligere fakturaer ved å klikke Vis detaljer på en faktura på siden Belastninger i SFN-appen. De detaljerte kostnadene inneholder følgende informasjon for måneden for den valgte fakturaen:

 • Oppfyllelsesgebyrene for hver bestilling som oppfylles av SFN
 • Returavgifter for bestillinger som returneres til SFN
 • Avgifter for alle ikke-samsvarende innkommende overføringer til SFN
 • Lagerbeholdningsavgifter for hvert produkt

Fakturering og betalinger for SFN

Shopify belaster alle utestående SFN- og appgebyrer basert på følgende situasjoner:

 • Hvis Shopify-faktureringsterskelen nås blir du belastet den dagen, uavhengig av faktureringsperiode.
 • Hvis du betaler Shopify-abonnementsavgiften hver 30. dag belastes SFN-gebyrer etter Shopify-faktureringsperioden.
 • Hvis Shopify-abonnementsperioden er lenger enn 30 dager, vil SFN-gebyrer bli belastet hver 30. dag etter SFN-faktureringsperioden.

Eksporter tidligere SFN-belastninger

For å få en detaljert oversikt over belastningene dine kan du eksportere belastninger fra tidligere måneder som CSV-filer til datamaskinen din.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Belastninger.

 5. I seksjonen Tidligere belastninger klikker du på Eksporter.

En e-postmelding med et CSV-filvedlegg sendes til e-postadressen du bruker for å logge på Shopify-administrator.

Kategorier av SFN-avgifter som er inkludert på Shopify-fakturaen

SFN-belastninger legges til på Shopify-fakturaen i følgende kategorier:

SFN-belastninger og gebyrer som er inkludert i hver kategori
Kostnad Gebyrer inkludert Faktureringsfrekvens
SFN Denne kategorien inkluderer alle SFN-gebyrer som ikke er transportkostnader. Finn ut mer om SFN-prissetting og gebyrer. Frekvensen for disse gebyrene avhenger av frekvensen for de spesifikke gebyrene.
SFN-transport Transportkostnader er fraktprisene for hver enkelt bestilling. Disse gebyrene aggregeres gjennom dagen av SFN, og legges til Shopify-fakturaen på slutten av dagen.
SFN-kreditt Alle kreditter som tilskrives forhandleren for problemer som oppstår under plukking og pakking, materiell, spesialprosjekter og/eller lagerkostnadsberegninger. Kredittene legges til så snart de er godkjent.
SFN-transportkreditt Alle kreditter som tilskrives forhandleren for problemer som oppstår ved kjøp av en fraktetikett, transportørkrav eller feil fraktmetoder. Kredittene legges til så snart de er godkjent.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis