Forventede bestillinger

For å sikre at Shopifys distribusjonsnettverk er forberedt på å innfri bestillingene dine, kan du angi de forventede bestillingene dine for opptil 90 dager fremover. Du kan også vise tidligere forventede bestillinger mot faktiske bestillinger for å enklere kunne sette fremtidige forventninger.

Hver uke oppdaterer du forventede bestillinger for uken som starter tre mandager fra dagens dato. Denne uken kalles «måluke» eller «gjeldende justeringsperiode». Hvis du for eksempel legger inn forventede bestillinger onsdag 2. september, vil den gjeldende justeringsperioden starte mandag 21. september. Fra utgangen av den gjeldende justeringsperioden til 90 dager fra dagens dato utgjør din «fremtidige justeringsperiode».

Når du bør gjøre justeringer

Når du gjennomgår forventede bestillinger og de ikke ser riktige ut, bør du justere forventede bestillinger. Pass på at forventede bestillinger tar høyde for alle arrangementer, salg og kampanjer som bedriften din planlegger.

Gå gjennom den gjeldende justeringsperioden

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Gjør eventuelle justeringer for de forventede bestillingsvolumene, og legg til eventuelle detaljer.

 6. Klikk på Lagre.

Gå gjennom din fremtidige justeringsperiode

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Juster Datointervallet til det intervallet du vil vurdere.

 6. I seksjonen Fremtidige justeringsperioder gjør du eventuelle justeringer på forventede bestillingsvolumer, og legger til eventuelle detaljer.

 7. Klikk på Lagre.

Massejustering av forventede bestillinger

Du kan justere alle forventede bestillinger i et bestemt datointervall med en prosentvis endring eller en fast mengdejustering. Du kan for eksempel endre alle forventede bestillinger for 12. august til 28. august med en reduksjon på 5 %, eller en økning på 50 bestillinger.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Klikk på Legg til massejustering.

 6. Velg datointervallet.

 7. Angi justeringstype og -mengde.

 8. Valgfritt: Legg til eventuelle detaljer i justeringen.

 9. Klikk på Lagre.

Vis tidligere justeringsperioder

Du kan vise tidligere justeringsperioder for å vurdere hvor nøyaktige de var. Det forventede bestillingsvolumet vises ved siden av det faktiske bestillingsvolumet for den dagen. Ved å gå gjennom nøyaktigheten av tidligere forventede bestillinger blir det enklere å lage mer presise bestillingsforventninger i fremtiden, noe som hjelper distribusjonssenterne med å ha tilstrekkelig tilgjengelige ressurser for å behandle bestillingene dine på en effektiv måte.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Velg datointervallet du ønsker å vise tidligere forventede bestillinger for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis