Forventede bestillinger

For å sikre at Shopifys distribusjonsnettverk er klare til å oppfylle bestillingene dine kan du legge inn forventede bestillinger for inntil 90 dager frem. Du kan også se tidligere forventede bestillinger sammen med faktiske bestillinger slik at det blir enklere å vurdere fremtidige forventninger.

Hver uke oppdaterer du forventede bestillinger for uken tre mandager fra den gjeldende datoen. Denne uken anses som måluke eller gjeldende justeringsperiode. Hvis du for eksempel legger inn forventede bestillinger onsdag 2. september starter den gjeldende justeringsperioden mandag 21. september. Fra utgangen av den gjeldende justeringsperioden til 90 dager fra dagens dato anses som den fremtidige justeringsperioden.

Når du bør gjøre justeringer

Når du gjennomgår forventede bestillinger og de ikke ser riktige ut, bør du justere forventede bestillinger. Pass på at forventede bestillinger tar høyde for alle arrangementer, salg og kampanjer som bedriften din planlegger.

Gå gjennom den gjeldende justeringsperioden

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Gjør eventuelle justeringer for de forventede bestillingsvolumene, og legg til eventuelle detaljer.

 6. Klikk på Lagre.

Gå gjennom din fremtidige justeringsperiode

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Juster Datointervallet til det intervallet du vil vurdere.

 6. I seksjonen Fremtidige justeringsperioder gjør du eventuelle justeringer på forventede bestillingsvolumer, og legger til eventuelle detaljer.

 7. Klikk på Lagre.

Massejustering av forventede bestillinger

Du kan justere alle forventede bestillinger i et bestemt datointervall med en prosentvis endring eller en fast mengdejustering. Du kan for eksempel endre alle forventede bestillinger for 12. august til 28. august med en reduksjon på 5 %, eller en økning på 50 bestillinger.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Klikk på Legg til massejustering.

 6. Velg datointervallet.

 7. Angi justeringstype og -mengde.

 8. Valgfritt: Legg til eventuelle detaljer i justeringen.

 9. Klikk på Lagre.

Vis tidligere justeringsperioder

Du kan vise tidligere justeringsperioder for å gå gjennom hvor nøyaktige de var. Det forventede bestillingsantallet vises ved siden av det faktiske bestillingsantallet for dagen. Ved å gå gjennom nøyaktigheten av tidligere forventede bestillinger blir det enklere å lage mer presise bestillingsforventninger i fremtiden, noe som hjelper distribusjonssenterne med å ha tilstrekkelig tilgjengelige ressurser for å behandle bestillingene dine på en effektiv måte.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Forventede bestillinger-seksjonen klikker du på Juster.

 5. Velg datointervallet du ønsker å vise tidligere forventede bestillinger for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis