Oczekiwane zamówienia

Aby Sieć realizacji Shopify była przygotowana do realizacji Twoich zamówień, możesz wprowadzić oczekiwane zamówienia do 90 dni w przód. Możesz również wyświetlić swoje historyczne oczekiwane zamówienia i rzeczywiste zamówienia, aby ułatwić ustalenie przyszłych oczekiwań.

Aktualizuj co tydzień oczekiwane zamówienia na tydzień rozpoczynający się w trzeci poniedziałek po bieżącej dacie. Ten tydzień jest tygodniem docelowym lub bieżącym okresem dostosowania. Na przykład, jeśli wprowadzisz oczekiwane zamówienia w środę 2 września, Twój bieżący okres dostosowania rozpocznie się w poniedziałek 21 września. Okres od końca bieżącego okresu dostosowania do 90 dni od bieżącej daty to przyszły okres dostosowania.

Kiedy należy przeprowadzić dostosowania

Za każdym razem, gdy sprawdzasz oczekiwane zamówienia i wydają Ci się nieprawidłowe, dostosuj oczekiwane zamówienia, aby były bardziej odpowiednie. Upewnij się, że oczekiwane zamówienia uwzględniają wszelkie wydarzenia, sprzedaż lub promocje, które są zawarte w Twoim planie biznesowym.

Sprawdź swój aktualny okres dostosowania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Oczekiwane zamówienia kliknij Dostosuj.

 5. Dostosuj oczekiwane ilości zamówień i dodaj wszelkie szczegóły.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Sprawdź swój przyszły okres dostosowania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Oczekiwane zamówienia kliknij Dostosuj.

 5. Dostosuj zakres dat do zakresu, który chcesz sprawdzić.

 6. W sekcji Przyszłe okresy dostosowania dostosuj oczekiwane ilości zamówień i dodaj wszelkie szczegóły.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj zbiorczo oczekiwane zamówienia

Możesz dostosować wszystkie oczekiwane zamówienia w określonym przedziale dat, stosując zmianę procentową lub dostosowując ustaloną liczbę jednostek. Na przykład, możesz zmienić wszystkie oczekiwane zamówienia od 12 sierpnia do 28 sierpnia, zmniejszając je o 5% lub zwiększając o 50 zamówień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Oczekiwane zamówienia kliknij Dostosuj.

 5. Kliknij Zastosuj dostosowanie zbiorcze.

 6. Wybierz zakres dat.

 7. Wprowadź typ i kwotę dostosowania.

 8. Opcjonalnie: Dodaj wszelkie szczegóły do dostosowania.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl historyczne okresy dostosowania

Możesz wyświetlić poprzednie okresy korekty, aby sprawdzić, jak były one dokładne. Twoja oczekiwana kwota zamówienia jest wyświetlana obok rzeczywistej kwoty zamówienia dla danego dnia. Sprawdzenie dokładności historycznych oczekiwanych zamówień może pomóc w tworzeniu bardziej dokładnych oczekiwań dotyczących zamówienia w przyszłości, co pomaga centrom realizacji zapewnić odpowiednie zasoby umożliwiające efektywne przetwarzanie zamówień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Oczekiwane zamówienia kliknij Dostosuj.

 5. Wybierz zakres dat, w którym chcesz wyświetlić historyczne oczekiwane zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo