Förväntade ordrar

För att säkerställa att Shopifys distributionsnätverk är förberett för att distribuera dina ordrar kan du ange dina förväntade ordrar upp till 90 dagar framåt. Du kan också se dina tidigare förväntade ordrar jämfört med dina faktiska ordrar som en hjälp för att förutse framtida behov.

Uppdatera varje vecka de förväntade ordrar för veckan som ligger tre måndagar från det aktuella datumet. Denna vecka betraktas som målvecka eller aktuell anpassningsperiod. Om du till exempel matar in dina förväntade ordrar onsdagen den 2 september börjar din aktuella anpassningsperiod måndagen den 21 september. Tidfen från slutet av din nuvarande anpassningsperiod till 90 dagar från dagens datum betraktas som din framtida anpassningsperiod.

När ska man göra justeringar?

När du granskar de förväntade ordrarna och de verkar felaktiga ska de justeras så att de blir mer lämpliga. Se till att dina förväntade ordrar tar hänsyn till alla händelser, all rea och alla kampanjer som ditt företag planerar att erbjuda.

Kontrollera din nuvarande justeringsperiod

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. I avsnittet förväntade ordrar klickar du på Justera.

 5. Gör justeringar av de förväntade orderkvantiteterna och lägg till eventuella uppgifter.

 6. Klicka på Spara.

Granska din framtida anpassningsperiod

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. I avsnittet förväntade ordrar klickar du på Justera.

 5. Justera datumintervallet till det intervall som du vill granska.

 6. I avsnittet framtida anpassningsperioder gör du justeringar av de förväntade orderkvantiteterna och lägger till eventuella uppgifter.

 7. Klicka på Spara.

Justera dina förväntade ordrar i bulk

Du kan justera alla förväntade ordrar inom ett specifikt datumintervall med hjälp av en procentuell förändring eller en inställd justering av enhetsmängd. Du kan till exempel ändra alla förväntade ordrar för perioden 12 augusti till och med 28 augusti genom en minskning på 5 % eller en ökning på 50 ordrar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. I avsnittet förväntade ordrar klickar du på Justera.

 5. Klicka på tillämpa bulkanpassning.

 6. Välj datumintervall.

 7. Ange anpassningstyp och mängd.

 8. Valfritt: Lägg till eventuella kontaktuppgifter till anpassningen.

 9. Klicka på Spara.

Visa dina tidigare anpassningsperioder

Du kan se tidigare justeringsperioder för att granska hur bra de stämde. Ditt förväntande orderantal visas intill det faktiska orderantalet för den dagen. Om du granskar exaktheten för tidigare förväntande ordrar kan du skapa mer exakta orderförväntningar i framtiden. Detta hjälper distributionscentren att ha lämpliga resurser tillgängliga för att effektivt behandla dina ordrar.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. I avsnittet förväntade ordrar klickar du på Justera.

 5. Välj det datumintervall du vill visa de tidigare förväntade ordrarna för.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis