Behandla returer via Shopifys distributionsnätverk

Shopifys distributionsnätverk (SFN) kan acceptera returer för ordrar som distribueras av SFN. Du kan bara skapa retursedlar för amerikanska kunder som returnerar artiklar till ett amerikanskt distributionscenter.

Om en kund vill returnera en produkt kan du göra något av följande:

  • Skapa en retursedel i Shopify admin och sedan skicka fraktsedeln till din kund. När kunden skickar produkten bearbetar och kontrollerar SFN:s distributionscenter returen.
  • Ställ in returer med självbetjäning i Shopify admin och godkänn eller neka returförfrågningar när de kommer in.

Om du vill inkludera en förauktoriserad retursedel i alla order som skickas till amerikanska kunder från SFN-distributionscenter i USA kan du aktivera förauktoriserade retursedlar.

När returer kommer till SFN-distributionscenter kontrollerar SFN-personal produkterna för att avgöra om de är i säljbart skick. Beroende på produkternas skick vidtar SFN följande åtgärder:

  • Om en produkt är i säljbart skick lagerför SFN produkten till ditt lager.
  • Om en produkt saknar en streckkod eller polypåse korrigerar SFN problemet och lagerför produkten till ditt lager.
  • Om en produkt inte kan säljas på nytt på grund av att produktförpackningar saknas markerar SFN produkten som icke säljbar och för inte tillbaka den till lager.
  • Om en produkt är skadad och inte kan säljas igen, kasserar SFN produkten.

SFN kan behandla returer inom 30 dagar från det datum då du skapar en retursedel.Om en kund inte använder en retursedel debiteras du inte för den.Du debiteras endast för retursedlar som skannas och accepteras av en transportör.SFN använder både USPS och UPS som transportörer för retursedlar.Om en kund använder en förauktoriserad etikett kan kunden returnera sin order till transportören på etiketten.

Aktivera hantering av returer

Som standard inaktiveras returbehandling. I avsnittet Returer, klicka på Aktivera för att aktivera returbehandling i appen för Shopifys distributionsnätverk för att aktivera returer. Efter att ha aktiverat returbehandling kan du anpassa dina returinställningar. SFN visas sedan som ett leveransalternativ när du skapar en retur via din Shopify-admin.

Inaktivera hantering av returer

Om du vill inaktivera returbehandling klickar du i avsnittet ReturerInaktivera i appen För Shopifys distributionsnätverk. SFN kommer inte längre visas som ett leveransalternativ när du skapar en retur via din Shopify-admin. Returer som skapades innan du inaktiverade funktionen kommer dock fortsätta att behandlas via SFN.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis