Priser och fakturering

Du kan komma åt dina aktuella och tidigare månadsutdrag för Avgifter för Shopifys distributionsnätverk (SFN) på avgiftssidan i din SFN-app.

Alla dina SFN-avgifter läggs även till i din Shopify-faktura, så du behöver inte spåra flera olika fakturor.

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura vid olika tillfällen:

  • vid den tidpunkt då ordern distribueras
  • i slutet av dagen
  • i slutet av kalendermånaden

Dina distributionsavgifter läggs t.ex. till omedelbart efter avslutad distribution, men alla dina lageravgifter för en månad läggs till i slutet av kalendermånaden. Mer information om SFN-prissättning och -avgifter.

SFN-avgifter faktureras månatligen och kan ha en annan faktureringsperiod än din Shopify-faktureringsperiod. Din Shopify-faktureringsperiod kan variera beroende på din Shopify-prenumerationsperiod och dina avgifter. Din SFN-faktureringsperiod påbörjas den första dagen och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Du kan få åtkomst till ett månatligt kontoutdrag för SFN-avgifter i din Shopify-administratör. Kontoutdraget för SFN-avgifter är klart och stängt i slutet av varje månad. När utdraget har avslutats kan du exportera ett detaljerat utdrag som en CSV-fil.

Dina SFN-avgifter visas på sidan Avgifter i SFN-appen. Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på sidan Avgifter i SFN-appen. Dina fullständiga fakturor visas på sidan Fakturering i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis