Priser och fakturering

Du kan komma åt dina nuvarande och tidigare månadsutdrag för Avgifter för Shopifys distributionsnätverk (SFN) på sidan Avgifter i din SFN-app. Detaljerade kostnader för varje distributionsförfrågan visas i avsnittet distributionskostnad.

Alla dina SFN-avgifter läggs också till din Shopify-faktura, så du behöver inte spåra flera kvitton.

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura vid olika tillfällen:

  • i slutet av dagen
  • i slutet av kalendermånaden

Till exempel läggs alla dina plocknings- och packningsavgifter för en dag till din Shopify-faktura nästa dag, men alla dina lagringsavgifter för en månad läggs till i slutet av den kalendermånaden. Läs mer om SFN-prissättning och -avgifter.

SFN-avgifter faktureras månatligen och kan ha en annan faktureringsperiod än din Shopify-faktureringsperiod. Din Shopify-faktureringsperiod kan variera beroende på din Shopify-prenumerationsperiod och dina avgifter. Din SFN-faktureringsperiod påbörjas den första dagen och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Du kan komma åt ett månatligt utdrag för SFN-avgifter. Utdraget för SFN-avgifter slutförs och stängs i slutet av varje månad. När utdraget har stängts kan du exportera ett detaljerat utdrag som en CSV-fil per månad.

Dina SFN-avgifter visas på sidan för Avgifter i SFN-appen, medan dina räkningar visas på Faktureringssidan i din Shopify-administratör.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis