Priser och fakturering

Du kan komma åt dina aktuella och tidigare månadsutdrag för Avgifter för Shopifys distributionsnätverk (SFN) på avgiftssidan i din SFN-app.

Alla dina SFN-avgifter läggs även till i din Shopify-faktura, så du behöver inte spåra flera olika fakturor.

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura vid olika tillfällen:

  • vid den tidpunkt då beställningen distribueras
  • i slutet av dagen
  • i slutet av kalendermånaden

Dina distributionsavgifter läggs t.ex. till omedelbart efter avslutad distribution, men alla dina lageravgifter för en månad läggs till i slutet av kalendermånaden. Läs mer om SFN-prissättning och -avgifter för USA och Kanada.

SFN-avgifter faktureras månatligen och kan ha en annan faktureringsperiod än din Shopify-faktureringsperiod. Din Shopify-faktureringsperiod kan variera beroende på din Shopify-prenumerationsperiod och dina avgifter. Din SFN-faktureringsperiod påbörjas den första dagen och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Du kan få åtkomst till ett månatligt kontoutdrag för SFN-avgifter i din Shopify-administratör. Kontoutdraget för SFN-avgifter är klart och stängt i slutet av varje månad. När utdraget har avslutats kan du exportera ett detaljerat utdrag som en CSV-fil.

Dina SFN-avgifter visas på avgiftssidan i SFN-appen.Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på avgiftssidan i SFN-appen.Dina fullständiga fakturor visas på faktureringssidan i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis