Priser och avgifter för Tjänster i Shopifys distributionsnätverk i USA

Avgifter från SFN läggs till din Shopify-faktura olika ofta beroende på avgiftstypen. Till exempel läggs alla dina avgifter för en dag till i din Shopify-faktura för nästa dag, medan alla dina lagringsavgifter för en månad läggs till i slutet av den kalendermånaden.

Dina SFN-avgifter visas på avgiftssidan i SFN-appen.Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på avgiftssidan i SFN-appen.Dina fullständiga fakturor visas på faktureringssidan i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

Få tillgång till detaljerad SFN-prissättning och -priser

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Avgifter.

 5. Klicka på Visa prissättning.

 6. Klicka på Ladda ner priskort.

En excel-fil som innehåller detaljerade pris laddas ner och kan öppnas med de flesta kalkylarksprogram.

Sammanfattning av prissättning och avgifter i USA

Följande tabell beskriver SFN-avgifter och faktureringsfrekvens i USA.

SFN-avgifter och faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivning Faktureringsfrekvens
Inhemsk distribution Du debiteras en avgift för varje order som har distribuerats i USA. Dessa avgifter inkluderar inkommande mottagning, plockning och packning, tillbehör och inrikes transport. När ordern har distribuerats
Internationell distribution Du debiteras en avgift för varje internationell order som distribueras. Dessa avgifter inkluderar inkommande mottagning, plockning och packning, tillbehör och internationell transport. Daglig
Lagring

Du debiteras inte några lagringsavgifter för produkter som säljs inom 180 dagar (sex månader) från det att de skickades till ett SFN-distributionscenter.

Långsiktiga lagringsavgifter debiteras för produkter när du har osålda lagersaldon jämfört med din inventering för 180 dagar sedan. Långsiktiga lagringsavgifter beräknas varje natt och debiteras månatligen med en avgift på 2,25 USD per kubikfot delat med 30 dagar.

Mer information om lagringsavgifter.

Månatligen
Inhemska returer Inhemska returavgifter debiteras när SFN tar emot och hanterar en retur från en kund. Dessa avgifter inkluderar transportkostnaden för att returnera paketet till SFN-distributionscentret och kostnaden för att behandla det. Daglig
Inkommande mottagning som inte är kompatibel Inkommande flyttar som inte uppfyller SFN-kraven kan debiteras en avgift för underlåtenhet att följa reglerna när de tas emot på ett SFN-distributionscenter. Daglig
Streckkodsmärkning Ommärkningsavgifter för streckkoder debiteras för att märka om alla produkter som skickas till SFN med saknade, felaktiga eller oläsbara streckkoder. Daglig
Speciella projekt Om ett speciellt projekt kräver extra jobb för SFN-personal som inte är inkluderat i "plockning och packnings"-avgifterna så debiteras du en timavgift. Månatligen

Inhemska distributionsavgifter

När en kund lägger en order för leverans inom USA plockar SFN artiklarna som beställdes, paketerar dem och skickar ut dem. Inhemska distributionsavgifter inkluderar följande kostnader:

 • inkommande mottagning
 • plockning och packning
 • leveranser
 • inhemsk transport

De flesta inhemska ordrar levereras inom två dagar för majoriteten av kunder i USA. Det kan ta längre tid än två dagar att distribuera baserat på dina minimilagernivåer och din produktkatalog och för ordrar som behöver uppdelade leveranser.

Inhemska distributionskostnader baseras på det totala antalet enheter i en distribution och deras respektive vikter.

Internationella distributionsavgifter

Internationella distributionsavgifter debiteras för att distribuera ordrar som levereras utanför USA. I dessa avgifter ingår följande kostnader:

 • inkommande mottagning
 • plockning och packning
 • leveranser
 • internationell transport

Internationella ordrar kan skickas i två hastigheter:

 • Snabb (5 till 7 dagar)
 • Långsam (7 till 21 dagar)

Den fakturerbara vikten för internationella paket varierar beroende på förpackningsstorlek. Se följande tabell för information om hur fakturerbar vikt bestäms.

Fakturerbara vikter för internationella paket
Förpackningsstorlek Fakturerbar vikt
Mindre än 1 kubikfot Paketvikt
1 kubikfot eller större Paketvikt eller dimensionell vikt, beroende på vilket som är högre

Se följande avsnitt för mer information om hur fakturerbar vikt bestäms.

Fakturerbar vikt

Fakturerbar vikt bestäms utifrån följande mått:

Du faktureras för den typ av vikt som är högst eftersom både vikt och storlek är viktiga faktorer för budföretag. Vikten påverkar transportfaktorer såsom bränslekostnader och vilka fordon som kan användas. Storleken påverkar antalet paket som kan läggas in i ett fordon.

Om du till exempel säljer en kudde är paketvikten väldigt låg, men paketmåtten är stora och tar upp mer utrymme i ett fordon. Av denna anledning grundas debiteringen av den fakturerbara vikten på dimensionell höjd och inte på paketvikten.

Paketvikt

Paketvikten är summan av vikten för var och en av varianterna i leveransen, tillsammans med förpackningen.

Väg leveransen med hjälp av en våg för att beräkna paketets vikt.

Dimensionell vikt

Dina standardförpackningsdimensioner skickas till din transportör tillsammans med vikten på din order för att beräkna fraktkostnaden för din kund.

Dimensionell vikt bestäms genom att lägga till volymen för alla varianter i en försändelse och sedan dividera denna volym i tum med en dimensionell divisor. Den dimensionella divisorn är 166 för internationella leveranser som SFN levererar från USA.

Lagringsavgifter

SFN erbjuder gratis förvaring för alla enheter som säljs inom de första 180 dagarna (sex månader) efter att de tagits emot på ett SFN-distributionscenter. För enheter som inte sålts efter 180 dagar börjar lagringsavgifter debiteras.

Lagringsavgifter beräknas genom att multiplicera den totala volymen av varianter i kubikfot, antalet varianter och lagringskursen på 2,25 USD per kubikfot delat med 30 dagar. Lagringsavgifter beräknas dagligen och debiteras i slutet av den månatliga faktureringsperioden för SFN.

Om du till exempel har 100 enheter lagrade på ett SFN-distributionscenter i januari och du säljer eller tar bort 80 enheter senast i juli, debiteras du lagringsavgifter för 20 enheter i slutet av de 180 dagarna. Ytterligare enheter som du skickar till SFN under 180 dagar läggs endast till i beräkningen 180 dagar efter att SFN har tagit emot det lagersaldot.

Lagringsavgifter debiteras endast för tillgängligt lager. Tillgängligt lager är det lager som lagras i ett SFN-distributionscenter. Tillgängligt lager inkluderar tilldelat lager, vilket är lager som är reserverat för att distribuera ordrar, men som inte har lämnat distributionscentret.

Lagringsavgifter debiteras inte för lager under mottagningsprocessen, restnoterat lager eller andra lagerinventeringar.

Inhemska returavgifter

Returavgifter debiteras för kundreturer som skickas tillbaka till ett SFN-distributionscenter. Dessa avgifter inkluderar kostnader för inhemsk transport, bearbetning och påfyllning eller kassering av den returnerade produkten.

Avgifter för inkommande överföringar som inte är kompatibla

Inkommande överföringar som inte uppfyller SFN-kraven kan debiteras en avgift för underlåtenhet att följa reglerna när de tas emot på ett SFN-distributionscenter. Det krävs extra tid och arbete för att hantera dina produkter med icke-överensstämmande inkommande överföringar och för att göra dem tillgängliga för att distribuera ordrar.

Ommärkningsavgifter för streckkoder

Ommärkningsavgifter för streckkoder debiteras för ommärkning av alla produkter som skickas till SFN med saknade eller felaktiga streckkoder. Ommärkningsavgifter för streckkoder debiteras per enhet.

Avgifter för specialprojekt

Avgifter för specialprojekt debiteras för eventuellt extra arbete som SFN-personal kan behöva göra utöver det arbete som täcks av distributionsavgifter. Om ett SFN-distributionscenter fastställer att ett specialprojekt behövs kommuniceras omfattningen och kostnaden för arbetet med dig vid den tidpunkten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis