Priser och avgifter för Shopify Fulfillment Network-tjänster

Avgifter från SFN läggs till din Shopify-faktura olika ofta beroende på avgiftstypen. Till exempel läggs alla dina avgifter för en dag till i din Shopify-faktura för nästa dag, medan alla dina lagringsavgifter för en månad läggs till i slutet av den kalendermånaden.

Dina SFN-avgifter visas på sidan Avgifter i SFN-appen. Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på sidan Avgifter i SFN-appen. Dina fullständiga fakturor visas på sidan Fakturering i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

Beräknar dina fraktkostnader

Du kan beräkna och förhandsgranska dina uppskattade distributionskostnader med hjälp av Shopify Fulfillment Networks kalkylator.

Steg:

 1. Ange storlek, vikt för din artikel eller välj en provartikel.
 2. Ange antalet artiklar som ska distribueras och artiklar att lagra.
 3. Ange leveransdestinationen.

Kalkylatorn beräknar automatiskt det pris du skulle betala för kostnader för att distribution eller lagring.

Få tillgång till detaljerad SFN-prissättning och -kostnader

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Avgifter.

 5. Klicka på Visa prissättning.

 6. Klicka på Ladda ner priskort.

En excel-fil som innehåller detaljerade pris laddas ner och kan öppnas med de flesta kalkylarksprogram.

Sammanfattning av prissättning och avgifter i USA

Följande tabell beskriver SFN-avgifter och faktureringsfrekvens i USA.

SFN-avgifter och faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivning Faktureringsfrekvens
Inhemsk distribution Du debiteras en distributionsavgift för varje order som har distribuerats i USA. Förutsägbar prissättning per enhet inkluderar mottagning, vidarebefordran av lager, plockning, packning, transport och support. Daglig
Internationell distribution Du debiteras en distributionsavgift för varje internationell order som har distribuerats. Förutsägbar prissättning per enhet inkluderar mottagning, vidarebefordran av lager, plockning, packning, transport och support. Distributionsavgifter inkluderar inte tullavgifter. Daglig
Lagring Lagringsavgifter tillämpas för varje artikel i ett SFN-lager och debiteras per kubikfot, per månad. Avgifterna beräknas dagligen och faktureras månadsvis. Långtids- och säsongsbetonade lagringspriser gäller också. Se ditt priskort för mer information. Månatligen
Inhemska returer Inhemska returavgifter debiteras när SFN tar emot och hanterar en retur från en kund. Dessa avgifter inkluderar transportkostnaden för att returnera paketet till SFN-distributionscentret och kostnaden för att behandla det. Daglig
Inkommande mottagning som inte är kompatibel Inkommande flyttar som inte uppfyller SFN-kraven kan debiteras en avgift för underlåtenhet att följa reglerna när de tas emot på ett SFN-distributionscenter. Daglig

Fastställande av fakturerbar vikt

Den fakturerbara vikten för distributioner bestäms baserat på följande mått:

För lagerhållningsenheter på 1 lb eller mer faktureras du för den typ av vikt som är större eftersom både vikt och storlek är viktiga faktorer för transportörer. En vikt påverkar transportfaktorer såsom bränslekostnader och vilka fordon som kan användas. Dimensionell vikt påverkar antalet paket som kan lastas i ett fordon.

Gravitationell vikt, lagerhållningsenhet

Gravitationell vikt är en lagerhållningsenhets vågvikt.

Dimensionell höjd för lagerhållningsenhet

Dimensionell vikt är den mängd utrymme som en lagerhållningsenhet tar upp i förhållande till sin gravitationella vikt. Dimensionell vikt bestäms genom att dividera lagerhållningsenhetsvolymen i tum med en dimensionell divisor. Formeln som används för att bestämma dimensionell vikt för lagerhållningsenheter med en vikt större än 1 lb (längd x bredd x höjd /139) avrundas upp till nästa pund.

Ett exempel: du säljer en kudde som väger 1,2 lb med måtten 26 "x 10" x 2". Kuddens dimensionella vikt beräknas genom att dividera volymen (26" x 10" x 2" = 520 kubiktum) med den dimensionella divisorn 139, vilket motsvarar 3,74 lbs. Eftersom den gravitationella vikten är mer än 1 lb och eftersom den dimensionella vikt är större än den gravitationella vikten är den fakturerbara vikten för att distribuera kuddens lagerhållningsenhet 4 lbs.

Inhemska distributionsavgifter

När en kund lägger en order för leverans inom USA plockar SFN artiklarna som beställdes, paketerar dem och skickar ut dem. Inhemska distributionsavgifter inkluderar följande:

 • inkommande mottagning
 • vidarebefordran av lager
 • plockning och packning
 • leveranser
 • transport
 • support

De flesta inhemska ordrar levereras inom tre dagar för majoriteten av kunder i USA. Alla ordrar som beräknas levereras inom fem dagar kvalificerar sig för ett Shop Promise-märke. Det kan ta längre än tre dagar att distribuera baserat på dina minimilagernivåer och din produktkatalog och för ordrar som behöver uppdelade leveranser.

Inhemska distributionsavgifter baseras på det totala antalet enheter i en distribution och artikelns fakturerbara vikt.

Internationella distributionsavgifter

Internationella distributionsavgifter debiteras för att distribuera ordrar som levereras utanför USA. I internationella distributionsavgifter ingår följande:

 • inkommande mottagning
 • vidarebefordran av lager
 • plockning och packning
 • leveranser
 • transport
 • support

Internationella ordrar tar vanligtvis 7 till 21 dagar att leverera. Leveranstiden kan ta längre tid på grund av tullförseningar.

Internationella distributionsavgifter baseras på det totala antalet enheter i en distribution och artikelns fakturerbara vikt.

Lagringsavgifter

SFN tar ut en daglig lagringsavgift för varje lagerhållningsenhet med enheter i lager i vårt distributionsnätverk. En lagringsavgift för lagerhållningsenhet beror på följande:

 • längd, bredd och höjd för lagerhållningsenheten
 • antal enheter av lagerhållningsenheten i lager
 • aktuell månad på året
 • hur länge lagerhållningsenheterna har funnits i lager hos SFN

För mer information om lagringsavgifter, se ditt priskort.

Inhemska returavgifter

Returavgifter debiteras för kundreturer som skickas tillbaka till ett SFN-distributionscenter. Följande typer av avgifter tillkommer för en retur:

Typer av returavgifter och när de tillämpas
Avgiftstyp Avgiftsförklaring
Handläggningsavgift En handläggningsavgift tillämpas för varje artikel som ingår i en retur.
Etikettavgift En etikettavgift tillämpas för returer som skickas till SFN.

Avgifter för inkommande överföringar som inte är kompatibla

Inkommande överföringar som inte uppfyller SFN-kraven kan debiteras en avgift för underlåtenhet att följa reglerna när de tas emot på ett SFN-distributionscenter. Avgifter debiteras för de extra resurser som krävs för att behandla din leverans, och hanteringen kan försenas. Mer information om avgifter och förseningar för leveranser som inte är kompatibla med SFN.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis