Priser og gebyrer for tjenester fra Shopifys distributionsnetværk i USA

Debiteringer for Shopifys distributionsnetværk føjes til din Shopify-faktura med forskellige hyppigheder afhængigt af debiteringstypen. Alle dine klargøringsgebyrer for en dag føjes f.eks. til din Shopify-faktura den næste dag, mens alle dine lagergebyrer for en måned tilføjes ved slutningen af den pågældende kalendermåned.

Dine debiteringer for Shopifys distributionsnetværk vises på siden Debiteringer i appen for Shopifys distributionsnetværk. Du kan få adgang til detaljerede oplysninger om dine debiteringer for Shopifys distributionsnetværk ved at klikke på Se detaljer for måneden på siden Debiteringer i appen for Shopifys distributionsnetværk.Dine fulde fakturaer vises på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Du kan få adgang til definitioner for dine gebyrer og debiteringer i appen til Shopifys distributionsnetværk ved at gå til Debiteringer > Vis priser.

Få adgang til dine detaljerede priser og satser for SFN

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Debiteringer.

 5. Klik på Se priser.

 6. Klik på Download priskort.

En Excel-fil, der indeholder downloads med detaljerede priser, og kan åbnes med de fleste regnearksprogrammer.

Oversigt over priser og gebyrer i USA

Nedenstående tabel beskriver gebyrer fra Shopifys distributionsnetværk og deres faktureringshyppighed i USA.

Gebyrer og faktureringshyppigheder for Shopifys distributionsnetværk
Gebyrer Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Indenrigsklargøring Der opkræves klargøringsgebyrer for hver ordre, der klargøres i USA. Disse gebyrer omfatter indgående modtagelser, finde og pakke, emballage og indenrigstransport. Når ordren er klargjort
International klargøring Der opkræves klargøringsgebyrer for hver international ordre, der klargøres. Disse gebyrer omfatter indgående modtagelser, finde og pakke, emballage og international transport. Dagligt
Opbevaring

Der opkræves ikke lagergebyrer for produkter, der sælges inden for 180 dage (seks måneder), fra de er sendt til et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk.

Der opkræves gebyrer for langvarig opbevaring af produkter, når du har ikke-solgte lagerantal sammenlignet med dit lagerantal fra for 180 dage siden. Gebyrer for langvarig opbevaring beregnes hver nat og opkræves månedligt til en pris, der svarer til 2,25 USD pr. kubikfod divideret med 30 dage.

Få mere at vide om lagergebyrer.

Månedligt
Indenrigsreturneringer Der opkræves gebyrer for indenrigsreturnering, når Shopifys distributionsnetværk modtager og behandler en returnering fra en kunde. Disse gebyrer omfatter transportomkostningerne for at returnere pakken til distributionscenteret i Shopifys distributionsnetværk og omkostningerne for at behandle den. Dagligt
Indgående modtagelser, der ikke overholder kravene Indgående overførsler, der ikke overholder Shopifys distributionsnetværks krav, kan blive pålagt et strafgebyr, når de modtages i et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Dagligt
Ny stregkodemærkning Der opkræves gebyrer for ny stregkodemærkning af alle produkter, der sendes til Shopifys distributionsnetværk med manglende, forkerte eller ulæselige stregkoder. Dagligt
Særlige projekter Hvis et særligt projekt kræver yderligere involvering fra medarbejdere hos Shopifys distributionsnetværk, som ikke er inkluderet i gebyrerne for at finde og pakke, vil du blive opkrævet et gebyr på timebasis. Månedligt

Gebyrer for indenrigsklargøring

Når en kunde afgiver en ordre til levering i USA, SFN udvælger Shopifys distributionsnetværk de varer, der er bestilt, pakker dem og afsender dem. Gebyrer for indenrigsklargøring omfatter følgende omkostninger:

 • indgående modtagelser
 • find og pak
 • emballage
 • indenrigstransport

De fleste indenrigsordrer leveres inden for to dage til de fleste kunder i det kontinentale USA. Klargøringen kan tage mere end to dage, afhængigt af dine minimumslagerniveauer og dit lagerkatalog og for ordrer, der kræver opdelt levering.

Gebyrerne for indenrigsklargøring er baseret på det samlede antal enheder i en klargøring og deres respektive vægt.

Gebyrer for international klargøring

Der opkræves gebyrer for international klargøring for klargøring af ordrer, der leveres uden for USA. Disse gebyrer omfatter følgende omkostninger:

 • indgående modtagelser
 • find og pak
 • emballage
 • international transport

Internationale ordrer kan afsendes med to hastigheder:

 • Hurtigt (5 til 7 dage)
 • Langsomt (7 til 21 dage)

Den fakturerbare vægt for internationale pakker varierer afhængigt af pakkens størrelse. Du kan få mere at vide om, hvordan den fakturerbare vægt bestemmes, i følgende tabel.

Fakturerbar vægt for internationale pakker
Pakkestørrelse Fakturerbar vægt
Mindre end 1 kubikfod Pakkevægt
1 kubikfod eller større Pakkens vægt eller dimensionsbaserede vægt, alt efter hvad der er størst

Du kan få mere at vide om, hvordan den fakturerbare vægt bestemmes, i følgende afsnit.

Fakturerbar vægt

Den fakturerbare vægt baseres på følgende målinger:

Du faktureres for den højeste vægt. Dette skyldes, at både vægt og størrelse er vigtige faktorer for fragtfirmaerne. Vægten påvirker faktorer til fragt såsom omkostninger til brændstof og typen af køretøjer, som fragtfirmaet kan bruge. Størrelsen påvirker antallet af pakker, der kan være i køretøjet.

Hvis du f.eks. sælger en pude, vil pakken veje ganske lidt, men pakken vil fylde meget og optage mere plads i køretøjet. Dette betyder, at du vil blive faktureret for den dimensionsbaserede vægt i stedet for pakkens vægt.

Pakkevægt

Pakkens vægt er summen af vægten for alle varianter i forsendelsen sammen med emballagens vægt.

Du kan beregne vægten af din pakke ved at veje forsendelsen.

Dimensionsbaseret vægt

Dine standardpakkedimensioner sendes til dit fragtfirma sammen med din ordres dimensionsbaserede vægt for at beregne leveringsomkostninger for din kunde.

Den dimensionsbaserede vægt bestemmes ved, at man lægger volumen for alle varianter i en forsendelse sammen og derefter dividerer denne volumen (i tommer) med en dimensionsbaseret divisor. Denne dimensionsbaseret divisor er 166 for internationale forsendelser, som Shopifys distributionsnetværk sender fra USA.

Lagergebyrer

Shopifys distributionsnetværk tilbyder gratis opbevaring for alle enheder, der sælges inden for de første 180 dage (seks måneder), efter de er modtaget i et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Alle enheder, der ikke er solgt efter 180 dage, vil begynde at blive pålagt lagergebyrer.

Lagergebyrer beregnes ved at gange det samlede volumen af varianter i kubikfod, antallet af varianter og lagerprisen på 2,25 USD pr. kubikfod divideret med 30 dage. Lagergebyrer beregnes dagligt og opkræves ved slutningen af den månedlige faktureringscyklus for Shopifys distributionsnetværk.

Hvis du f.eks. har 100 enheder opbevaret i et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk i januar, og du sælger eller fjerner 80 enheder i juli, bliver du opkrævet lagergebyrer for 20 enheder ved slutningen af de 180 dage. Alle yderligere enheder, som du sender til Shopifys distributionsnetværk i løbet af de 180 dage, føjes først til beregningen 180 dage, efter Shopifys distributionsnetværk modtager lagerbeholdningen.

Der opkræves kun lagergebyrer for tilgængelig lagerbeholdning. Tilgængelig lagerbeholdning er den lagerbeholdning, der opbevares i et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Tilgængelig lagerbeholdning omfatter allokeret lagerbeholdning, som er lagerbeholdning, der er reserveret til klargøring af ordrer, men som ikke har forladt distributionscenteret.

Der opkræves ikke lagergebyrer for din lagerbeholdning under modtagelsesprocessen, for lagerbeholdning i restordre og andre lagerantal.

Gebyrer for indenrigsreturnering

Der opkræves returneringsgebyrer for kundereturneringer, der sendes tilbage til et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Disse gebyrer omfatter omkostningerne for indenrigstransport, behandling og genopfyldning eller bortskaffelse af det returnerede produkt.

Gebyrer for indgående overførsler, der ikke overholder kravene

Indgående overførsler, der ikke overholder kravene for Shopifys distributionsnetværk, kan blive pålagt et strafgebyr, når de modtages i et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk. Indgående overførsler, der ikke overholder kravene, kræver ekstra tid og arbejde for at behandle dine produkter og gøre dem tilgængelige til klargøring af ordrer.

Gebyrer for ny stregkodemærkning

Der opkræves gebyrer for ny stregkodemærkning af alle produkter, der sendes til Shopifys distributionsnetværk med manglende eller forkerte stregkoder. Gebyret for ny stregkodemærkning opkræves pr. enhed.

Gebyrer for særlige projekter

Der opkræves særlige projektgebyrer for ekstra arbejde, som medarbejdere i Shopifys distributionsnetværk skal udføre, og som ligger uden for det arbejde, der er omfattet af klargøringsgebyrerne. Hvis et distributionscenter i Shopifys distributionsnetværk vurderer, at der er behov for et særligt projekt, vil du blive informeret om omfanget og omkostningerne for arbejdet på det tidspunkt.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis