Ceny i opłaty za usługi Sieci realizacji Shopify w Stanach Zjednoczonych

W zależności od rodzaju opłaty, opłaty za Sieć realizacji Shopify (SFN) dodawane są do Twojego rachunku Shopify z różną częstotliwością. Na przykład wszystkie opłaty za realizację za dany dzień są dodawane do rachunku Shopify następnego dnia, a wszystkie opłaty za przechowywanie za dany miesiąc są dodawane na koniec tego miesiąca kalendarzowego.

Opłaty SFN są wyświetlane na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o opłatach SFN, klikając opcję Wyświetl szczegóły na miesiąc na stronie Opłaty w aplikacji SFN.Twoje pełne rachunki są wyświetlane na stronie Rozliczenia w panelu administracyjnym Shopify.

Dostęp do definicji opłat możesz uzyskać w aplikacji SFN, przechodząc do opcji Opłaty > Wyświetl ceny.

Zapoznaj się ze szczegółowymi cenami i stawkami SFN

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Opłaty.

 5. Kliknij opcję Wyświetl ceny.

 6. Kliknij opcję Pobierz kartę stawki.

Plik Excel zawierający szczegółowe stawki pobrań — można go otworzyć za pomocą większości oprogramowania obsługującego arkusze kalkulacyjne.

Podsumowanie cen i opłat w Stanach Zjednoczonych

W poniższej tabeli opisano opłaty SFN i częstotliwość rozliczeń w Stanach Zjednoczonych.

Opłaty SFN i częstotliwości rozliczeń
Opłaty Opis Częstotliwość rozliczeń
Realizacja krajowa Opłaty za realizację naliczane są przy każdym zamówieniu realizowanym w Stanach Zjednoczonych. Opłaty te obejmują przyjęcie, kompletację i pakowanie, materiały i transport krajowy. Po zrealizowaniu zamówienia
Realizacja międzynarodowa Opłaty za realizację naliczane są przy każdym realizowanym zamówieniu międzynarodowym. Opłaty te obejmują przyjęcie, kompletację i pakowanie, materiały i transport międzynarodowy. Codziennie
Przechowywanie

Nie nalicza się żadnych opłat za przechowywanie produktów, które są sprzedawane w ciągu 180 dni (sześciu miesięcy) od wysłania ich do centrum realizacji (SFN).

W przypadku niesprzedanych ilości zapasów, które ustala się poprzez porównanie stanu ze spisem zapasów sprzed 180 dni, dla takich produktów naliczane są opłaty za przechowywanie długoterminowe. Opłaty za przechowywanie długoterminowe obliczane są w godzinach nocnych i naliczane co miesiąc według stawki 2,25 USD za stopę sześcienną podzielonej przez 30 dni.

Dowiedz się więcej o opłatach za przechowywanie.

Miesięcznie
Zwroty krajowe Opłaty za zwrot krajowy naliczane są wtedy, gdy SFN otrzyma i przetwarza zwrot od klienta. Opłaty te obejmują koszty transportu związanego ze zwrotem paczki do centrum realizacji SFN i koszty przetwarzania zwrotu. Codziennie
Przyjęcie przychodzące niezgodne z wymogami Transfery przychodzące, które nie spełniają wymogów sieci SFN, mogą zostać obciążone opłatą za niezgodność z wymogami w chwili ich przyjęcia do centrum realizacji SFN. Codziennie
Ponowne znakowanie etykietą z kodem kreskowym Opłaty za ponowne znakowanie etykietą z kodem kreskowym naliczane są za ponowne etykietowanie produktów wysłanych do SFN, które nie mają kodów kreskowych lub ich kody kreskowe są niewłaściwe bądź nieczytelne. Codziennie
Projekty specjalne Jeśli projekt specjalny wymaga dodatkowej pracy ze strony pracowników sieci SFN, która nie jest uwzględniana w opłatach za kompletację i pakowanie, zostaniesz obciążony(-a) opłatą naliczaną według stawki godzinowej. Miesięcznie

Opłaty za realizację krajową

Gdy klient składa zamówienie, które ma być dostarczone na terenie Stanów Zjednoczonych, pracownicy sieci SFN kompletują zamówione pozycje, pakują je i wysyłają. Opłaty za realizację krajową obejmują następujące koszty:

 • przyjęcia przychodzące
 • kompletacja i pakowanie
 • materiały
 • transport krajowy

Większość zamówień krajowych dostarczana jest w ciągu dwóch dni dla większości klientów w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Realizacja może potrwać dłużej niż dwa dni w zależności od minimalnych poziomów zapasów i katalogu produktów oraz w przypadku zamówień, które wymagają podzielenia wysyłek.

Opłaty za realizację krajową naliczane są na podstawie łącznej liczby sztuk w realizowanym zamówieniu oraz ich wag.

Opłaty za realizację międzynarodową

Opłaty za realizację międzynarodową naliczane są przy realizacji zamówień dostarczanych poza Stany Zjednoczone. Opłaty te obejmują następujące koszty:

 • przyjęcia przychodzące
 • kompletacja i pakowanie
 • materiały
 • transport międzynarodowy

Przy wysyłaniu zamówień międzynarodowych można wybrać jedną z dwóch szybkości wysyłki:

 • Szybka (od 5 do 7 dni)
 • Wolna (od 7 do 21 dni)

Waga rozliczeniowa dla paczek międzynarodowych różni się w zależności od rozmiaru paczki. Informacje na temat sposobu ustalania wagi rozliczeniowej znajdziesz w poniższej tabeli.

Wagi rozliczeniowe dla paczek międzynarodowych
Rozmiar paczki Waga rozliczeniowa
Mniejsza niż 1 ft³ (0,03 m³) Waga paczki
1 ft³ (0,03 m³) lub większa Waga paczki lub waga wymiarowa, w zależności od tego, która jest większa

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalania wagi rozliczeniowej, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.

Waga rozliczeniowa

Waga rozliczeniowa jest ustalana na podstawie następujących pomiarów:

Jesteś obciążany(-a) dodatkową opłatą bez względu na to, jakiego typu waga jest wyższa, ponieważ dla przewoźników ważna jest zarówno waga, jak i rozmiar. Waga wpływa na takie czynniki transportu, jak koszty paliwa i dobór pojazdu. Rozmiar wpływa na liczbę paczek, które można umieścić w pojeździe.

Rozważmy na przykład sprzedaż poduszki. Waga paczki jest niewielka, jednak jej wymiary są duże i zajmuje ona sporo miejsca w pojeździe. W związku z tym waga rozliczeniowa naliczana jest na podstawie wagi wymiarowej, a nie wagi paczki.

Waga paczki

Waga paczki jest sumą wag dla każdego z wariantów w przesyłce, wraz z wagą opakowania.

Aby obliczyć wagę paczki, zważ przesyłkę za pomocą wagi.

Waga wymiarowa

Wymiary domyślnego opakowania są wysyłane do przewoźnika wraz z wagą wymiarową zamówienia w celu obliczenia stawek wysyłki dla klienta.

Waga wymiarowa jest ustalana poprzez dodanie objętości wszystkich wariantów w przesyłce, a następnie podzielenie tej objętości w calach przez dzielnik wymiarowy. Dzielnik wymiarowy to 166 dla przesyłek międzynarodowych, które SFN wysyła ze Stanów Zjednoczonych.

Opłaty za przechowywanie

SFN oferuje bezpłatne przechowywanie dla wszystkich jednostek, które zostaną sprzedane w ciągu pierwszych 180 dni (sześciu miesięcy) od dnia ich przyjęcia do centrum realizacji SFN. Dla jednostek, które nie zostaną sprzedane w tym czasie, po 180 dniach zaczną być naliczane opłaty za przechowywanie.

Opłaty za przechowywanie są obliczane poprzez pomnożenie łącznej objętości wariantów w stopach sześciennych, liczby wariantów i stawki za przechowywanie w wysokości 2,25 USD za stopę sześcienną podzielonej przez 30 dni. Opłaty za przechowywanie są obliczane codziennie i naliczane na koniec miesięcznego cyklu rozliczeniowego SFN.

Na przykład, jeśli w styczniu przechowywałeś(-aś) 100 jednostek w centrum realizacji SFN i do lipca sprzedasz lub wycofasz 80 jednostek, to po upływie 180 dni zostaniesz obciążony(-a) opłatami za przechowywanie 20 jednostek. Wszelkie dodatkowe jednostki, które wyślesz do SFN w ciągu 180 dni, zostaną dodane do obliczeń dopiero po 180 dniach od przyjęcia zapasów przez SFN.

Opłaty za przechowywanie są naliczane tylko w przypadku dostępnych zapasów. Dostępne zapasy to zapasy przechowywane w centrum realizacji SFN. Dostępne zapasy obejmują przydzielone zapasy, czyli takie, które zostały zarezerwowane na potrzeby realizacji zamówień, ale nie opuściły jeszcze centrum realizacji.

Opłaty za przechowywanie nie są pobierane od zapasóww trakcie procesu przyjęcia, od zapasów z zamówień zaległych ani innych zinwentaryzowanych zapasów.

Opłaty za zwroty krajowe

Opłaty za zwroty naliczane są w przypadku zwrotów od klientów, które są odsyłane do centrum realizacji SFN. Opłaty te obejmują koszty transportu krajowego oraz koszty przetwarzania i koszty zwrotu do magazynu lub pozbycia się zwróconego produktu.

Opłaty za niezgodność transferów przychodzących z wymaganiami

Transfery przychodzące, które nie spełniają wymogów sieci SFN, mogą zostać obciążone opłatą za niezgodność z wymogami w chwili ich przyjęcia do centrum realizacji SFN. Za dodatkowe zasoby wymagane do przetworzenia przesyłki są naliczane opłaty, a przetwarzanie może się opóźnić. Dowiedz się więcej o opłatach i opóźnieniach w przypadku przesyłek niezgodnych z wymaganiami SFN.

Opłaty za ponowne znakowanie etykietą z kodem kreskowym

Opłaty za ponowne znakowanie etykietą z kodem kreskowym naliczane są przy ponownym etykietowaniu produktów wysłanych do SFN, które nie mają kodów kreskowych lub ich kody kreskowe są niewłaściwe. Opłata za ponowne znakowanie etykietą z kodem kreskowym naliczana jest za sztukę.

Opłaty za projekty specjalne

Opłaty za projekty specjalne pobierane są za każdą dodatkową pracę, którą pracownicy sieci SFN muszą wykonać oprócz pracy rozliczanej poprzez opłaty za realizację. Jeśli centrum realizacji SFN ustali, że potrzebny jest projekt specjalny, otrzymasz informację o zakresie i kosztach tej pracy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo