Ceny i opłaty za usługi Shopify Fulfillment Network

W zależności od rodzaju opłaty, opłaty za Sieć realizacji Shopify (SFN) dodawane są do Twojego rachunku Shopify z różną częstotliwością. Na przykład wszystkie opłaty za realizację za dany dzień są dodawane do rachunku Shopify następnego dnia, a wszystkie opłaty za przechowywanie za dany miesiąc są dodawane na koniec tego miesiąca kalendarzowego.

Opłaty SFN są wyświetlane na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o opłatach SFN, klikając opcję Wyświetl szczegóły dla danego miesiąca na stronie Opłaty w aplikacji SFN. Pełne rachunki są wyświetlane na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Dostęp do definicji opłat możesz uzyskać w aplikacji SFN, przechodząc do opcji Opłaty > Wyświetl ceny.

Obliczanie kosztów realizacji

Możesz obliczyć i wyświetlić podgląd szacowanych stawek realizacji za pomocą kalkulatora Shopify Fulfillment Network.

Kroki:

 1. Wprowadź rozmiar, wagę swojego produktu lub wybierz przykładowy produkt..
 2. Wprowadź ilość pozycji do realizacji i i pozycje do sklepu.
 3. Wprowadź miejsce docelowe dla wysyłki.

Kalkulator automatycznie obliczy cenę, jaką zapłacisz za realizację lub magazynowanie.

Zapoznaj się ze szczegółowymi cenami i stawkami SFN

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Opłaty.

 5. Kliknij opcję Wyświetl ceny.

 6. Kliknij opcję Pobierz kartę stawki.

Plik Excel zawierający szczegółowe stawki pobrań — można go otworzyć za pomocą większości oprogramowania obsługującego arkusze kalkulacyjne.

Podsumowanie cen i opłat w Stanach Zjednoczonych

W poniższej tabeli opisano opłaty SFN i częstotliwość rozliczeń w Stanach Zjednoczonych.

Opłaty SFN i częstotliwości rozliczeń
Opłaty Opis Częstotliwość rozliczeń
Realizacja krajowa Opłaty za realizację są naliczane od każdego zamówienia realizowanego w Stanach Zjednoczonych. Przewidywalne ceny jednostkowe, które obejmują przyjęcie, przekazanie zapasów, pobranie, pakowanie, transport i pomoc. Codziennie
Realizacja międzynarodowa Opłaty za realizację są naliczane od każdego z realizowanych zamówień międzynarodowych. Przewidywalne ceny jednostkowe, które obejmują przyjęcie, przekazanie zapasów, pobranie, pakowanie, transport i pomoc. Opłaty za realizację nie obejmują ceł. Codziennie
Przechowywanie Opłaty za przechowywanie dotyczą każdej pozycji w magazynie SFN i są naliczane miesięcznie za stopę sześcienną. Opłaty są obliczane codziennie i rozliczane co miesiąc. Obowiązują również długoterminowe i sezonowe stawki za przechowywanie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą stawek. Miesięcznie
Zwroty krajowe Opłaty za zwrot krajowy naliczane są wtedy, gdy SFN otrzyma i przetwarza zwrot od klienta. Opłaty te obejmują koszty transportu związanego ze zwrotem paczki do centrum realizacji SFN i koszty przetwarzania zwrotu. Codziennie
Przyjęcie przychodzące niezgodne z wymogami Transfery przychodzące, które nie spełniają wymogów sieci SFN, mogą zostać obciążone opłatą za niezgodność z wymogami w chwili ich przyjęcia do centrum realizacji SFN. Codziennie

Ustalanie wagi rozliczeniowej

Waga rozliczeniowa dla realizacji jest ustalana na podstawie następujących pomiarów:

W przypadku SKU o wadze wynoszącej 1 lb (0,4 kg) lub więcej nalicza się opłatę od większej z wag, ponieważ zarówno waga, jak i rozmiar są ważnymi czynnikami dla przewoźników. Waga grawitacyjna wpływa na takie czynniki transportu, jak koszty paliwa i dobór pojazdu. Waga wymiarowa wpływa na liczbę paczek, które można umieścić w pojeździe.

Waga grawitacyjna SKU

Waga grawitacyjna jest wagą SKU zmierzoną na wadze.

Waga wymiarowa SKU

Waga wymiarowa to ilość miejsca, jaką zajmuje SKU w stosunku do jej wagi grawitacyjnej. Waga wymiarowa jest ustalana poprzez podzielenie objętości SKU w calach przez dzielnik wymiarowy. Wzór używany do ustalania wagi wymiarowej dla SKU z wagą grawitacyjną większą niż 1 lb (0,4 kg) to: (długość x szerokość x wysokość / 139) z zaokrągleniem w górę do następnego funta.

Na przykład sprzedajesz poduszkę o wadze 1,2 lb (0,54 kg) o wymiarach 26” x 10” x 2”. Wagę wymiarową poduszki oblicza się, dzieląc objętość, 26" x 10" x 2" = 520 cali sześciennych przez dzielnik wymiarowy 139, co równa się 3,74 lb (1,7 kg). Ponieważ waga grawitacyjna jest większa niż 1 lb (0,4 kg) i ponieważ waga wymiarowa jest większa niż waga grawitacyjna, waga rozliczeniowa dla celów realizacji SKU poduszki wynosi 4 lb (1,8 kg).

Opłaty za realizację krajową

Gdy klient składa zamówienie, które ma być dostarczone na terenie Stanów Zjednoczonych, pracownicy sieci SFN kompletują zamówione pozycje, pakują je i wysyłają. Opłaty za realizację krajową obejmują następujące koszty:

 • przyjęcia przychodzące
 • przekazanie zapasów
 • pobranie i pakowanie
 • materiały
 • transport
 • pomoc techniczna

Większość zamówień krajowych jest dostarczana w ciągu trzech dni do większości klientów w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie zamówienia, które mają zostać dostarczone w ciągu pięciu dni, kwalifikują się do oznaczenia znaczkiem Shop Promise. Realizacja może potrwać dłużej niż trzy dni w zależności od minimalnych poziomów zapasów i katalogu produktów oraz w przypadku zamówień, które wymagają podzielenia wysyłki.

Opłaty za realizację krajową naliczane są na podstawie łącznej liczby jednostek w realizowanym zamówieniu oraz ich wagi rozliczeniowej.

Opłaty za realizację międzynarodową

Opłaty za realizację międzynarodową są naliczane z tytułu realizacji zamówień dostarczanych poza Stany Zjednoczone. Opłaty za realizację międzynarodową obejmują następujące koszty:

 • przyjęcia przychodzące
 • przekazanie zapasów
 • pobranie i pakowanie
 • materiały
 • transport
 • pomoc techniczna

Zamówienia międzynarodowe są zazwyczaj dostarczane w ciągu od 7 do 21 dni. Czasy dostawy mogą być dłuższe z powodu opóźnień celnych.

Opłaty za realizację międzynarodową naliczane są na podstawie łącznej liczby sztuk w realizowanym zamówieniu oraz ich wagi rozliczeniowej.

Opłaty za przechowywanie

SFN pobiera dzienną opłatę za przechowywanie według SKU z jednostkami na stanie magazynowym w naszej sieci realizacji. Opłata za przechowywanie SKU zależy od następujących czynników:

 • długość, szerokość i wysokość SKU
 • liczba jednostek SKU na stanie magazynowym
 • bieżący miesiąc roku
 • okres, przez jaki jednostki SKU znajdują się na stanie magazynowym w SFN

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za przechowywanie, zapoznaj się z kartą stawek.

Opłaty za zwroty krajowe

Opłaty za zwroty są naliczane z tytułu zwrotów klientów, które są wysyłane do centrum realizacji SFN. W przypadku zwrotu mogą obowiązywać następujące rodzaje opłat:

Rodzaje opłat za zwroty i ich zastosowanie
Rodzaj opłaty Objaśnienie opłaty
Opłata za przetwarzanie Opłata manipulacyjna dotyczy każdej zwracanej pozycji.
Opłata za etykietę Opłata za etykietę dotyczy zwrotów wysłanych do SFN.

Opłaty za niezgodność transferów przychodzących z wymaganiami

Transfery przychodzące, które nie spełniają wymogów sieci SFN, mogą zostać obciążone opłatą za niezgodność z wymogami w chwili ich przyjęcia do centrum realizacji SFN. Za dodatkowe zasoby wymagane do przetworzenia przesyłki są naliczane opłaty, a przetwarzanie może się opóźnić. Dowiedz się więcej o opłatach i opóźnieniach w przypadku przesyłek niezgodnych z wymaganiami SFN.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo