Opłaty i opóźnienia dla przesyłek do Sieci realizacji Shopify niezgodnych z wymaganiami

Przesyłki trafiające do Sieci realizacji Shopify (SFN) są uznawane za niezgodne z wymaganiami, jeśli nie spełniają jednego lub więcej wymogów SFN. Za dodatkowe zasoby wymagane do przetworzenia przesyłki są naliczane opłaty, a przetwarzanie może się opóźnić.

Rodzaje opłat za nieprzestrzeganie wymogów i ich opisy.
Rodzaj opłaty Opis opłaty Kwota opłaty
Niemożliwe do zeskanowania, brakujące lub nieprawidłowe kody kreskowe Opłata jest naliczana za każdą pozycję, która nie ma prawidłowego i czytelnego kodu kreskowego.

0,45 USD opłaty manipulacyjnej za jednostkę

Nieprawidłowe ilości w planie wysyłki Opłaty są naliczane, jeśli jednostki SKU przesyłki i ilości są inne niż te, które zostały przesłane w transferze przychodzącym. 0,30 USD opłaty manipulacyjnej za jednostkę
Niemożliwe do zeskanowania, brakujące lub zduplikowane etykiety zawartości opakowania Opłata jest naliczana za każdą niemożliwą do zeskanowania, brakującą lub zduplikowaną etykietę zawartości opakowania w przesyłce przychodzącej. 1,75 USD za etykietę

W poniższych sekcjach wyjaśniono możliwe przyczyny braku zgodności z wymaganiami oraz przedstawiono sposób zapobiegania niezgodnościom przesyłek podczas wysyłania zapasów do SFN.

Przesyłka nie ma etykiety transferu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy na pudle lub palecie brakuje etykiety transferu SFN. Pracownicy sieci SFN potrzebują tej etykiety, aby móc dopasować przesyłkę do sklepu Shopify.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego pudła i palety wydrukowano i dodano etykietę transferu.

Przesyłka nie ma informacji o śledzeniu

Ten problem niezgodności pojawia się w przypadku dotarcia nieoczekiwanej przesyłki typu mała paczka bez informacji o śledzeniu. Pracownicy sieci SFN potrzebują informacji o śledzeniu, aby móc zaplanować pracowników magazynu i miejsce do przyjęcia Twojej przesyłki. Informacje o śledzeniu ułatwiają im również dopasowanie przesyłki do odpowiedniego transferu lub znalezienie zgubionej paczki.

Aby zapobiec temu problemowi, po wysłaniu swoich produktów upewnij się, że w aplikacji SFN do transferu przychodzącego dodano informacje o śledzeniu.

Nie zaplanowano terminu dla dostawy z wyprzedzeniem

Ten problem niezgodności pojawia się w przypadku dotarcia przesyłki bez zaplanowanego terminu dostawy. Pracownicy sieci SFN muszą znać termin dostawy, aby móc skutecznie zaplanować pracowników magazynu i miejsce do przyjęcia Twojej przesyłki.

Aby zapobiec temu problemowi, w czasie, gdy przesyłka jest w drodze, skontaktuj się z centrum realizacji, aby utworzyć termin dostawy.

Pomieszane różne warianty produktu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy Twoje paczki zawierają wiele wariantów produktów, które nie zostały rozdzielone do wewnętrznych kartonów. Pomieszanie wariantów produktu wymaga ręcznego policzenia każdej pozycji i utrudnia szybki oraz dokładny odbiór Twoich produktów przez pracowników SFN.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że produkty zostały opakowane i oznakowane etykietą zgodnie z wytycznymi sieci SFN.

Przesyłka zawiera produkty niespełniające wymogów

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy Twoja przesyłka zawiera produkt, który nie kwalifikuje się do realizacji za pomocą sieci SFN. SFN nie obsługuje produktów, które mogą powodować problemy operacyjne, pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej lub do odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu problemowi, przed wysyłką produktów upewnij się, że usunięto wszystkie produkty, które są wymienione na liście produktów zakazanych lub podlegających ograniczeniom.

Produkt nie jest wymieniony w transferze przychodzącym

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy produkt, który dotarł, nie został dodany do transferu przychodzącego w aplikacji SFN. Pracownicy sieci SFN używają transferów przychodzących w celu dokładnego zidentyfikowania, śledzenia i przechowywania Twoich produktów.

Aby zapobiec temu problemowi, przed wysłaniem przesyłki upewnij się, że do transferu przychodzącego dodano wszystkie produkty.

Produkt nie ma kodu kreskowego

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy do produktu nie dołączono kodu kreskowego. Pracownicy sieci SFN potrzebują kodów kreskowych, aby móc zidentyfikować i śledzić Twoje produkty.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego produktu, który wysyłasz do sieci SFN, dołączony został kod kreskowy.

Kod kreskowy jest przypisany do niewłaściwego produktu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy kod kreskowy produktu zostanie przypisany do niewłaściwego produktu. Jeśli kody kreskowe nie pasują do produktu, do którego zostały dołączone, Twoi klienci mogą otrzymać niewłaściwy produkt.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego produktu przypisano unikalny kod kreskowy w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo