Opłaty i opóźnienia dla przesyłek do Sieci realizacji Shopify niezgodnych z wymaganiami

Przesyłki do Sieci realizacji Shopify uznawane są za niezgodne z wymaganiami, jeśli nie spełniają jednego lub więcej wymogów Sieci realizacji Shopify. Jeśli Twoja przesyłka nie spełnia wymagań podczas wysyłania zapasów do sieci SFN, zostaniesz obciążony(-a) opłatą za dodatkowe zasoby potrzebne do obsługi przesyłki, a czasy przyjęcia zostaną opóźnione o 10 dni roboczych.

Jeśli Twoje produkty nie mają kodów kreskowych lub mają kody, których nie da się zeskanować bądź są niedokładne, to oprócz opłaty za niezgodność z wymaganiami zostaniesz obciążony(-a) opłatą za ponowne etykietowanie. Za każdy produkt wymagający ponownego oznakowania etykietą, naliczana jest opłata za ponowne etykietowanie.

W poniższych sekcjach wyjaśniono przyczyny niezgodności oraz sposób zapobiegania niezgodnościom przesyłek podczas wysyłania zapasów do SFN. Aby dowiedzieć się, jakie są aktualne struktury i koszty opłat, zapoznaj się ze swoją kartą stawek.

Przesyłka nie ma etykiety transferu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy na pudle lub palecie brakuje etykiety transferu SFN. Pracownicy sieci SFN potrzebują tej etykiety, aby móc dopasować przesyłkę do sklepu Shopify.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego pudła i palety wydrukowano i dodano etykietę transferu.

Przesyłka nie ma informacji o śledzeniu

Ten problem niezgodności pojawia się w przypadku dotarcia nieoczekiwanej przesyłki typu mała paczka bez informacji o śledzeniu. Pracownicy sieci SFN potrzebują informacji o śledzeniu, aby móc zaplanować pracowników magazynu i miejsce do przyjęcia Twojej przesyłki. Informacje o śledzeniu ułatwiają im również dopasowanie przesyłki do odpowiedniego transferu lub znalezienie zgubionej paczki.

Aby zapobiec temu problemowi, po wysłaniu swoich produktów upewnij się, że w aplikacji SFN do transferu przychodzącego dodano informacje o śledzeniu.

Nie zaplanowano terminu dla dostawy z wyprzedzeniem

Ten problem niezgodności pojawia się w przypadku dotarcia przesyłki bez zaplanowanego terminu dostawy. Pracownicy sieci SFN muszą znać termin dostawy, aby móc skutecznie zaplanować pracowników magazynu i miejsce do przyjęcia Twojej przesyłki.

Aby zapobiec temu problemowi, w czasie, gdy przesyłka jest w drodze, skontaktuj się z centrum realizacji, aby utworzyć termin dostawy.

Pomieszane różne warianty produktu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy Twoje paczki zawierają wiele wariantów produktów, które nie zostały rozdzielone do wewnętrznych kartonów. Pomieszanie wariantów produktu wymaga ręcznego policzenia każdej pozycji i utrudnia szybki oraz dokładny odbiór Twoich produktów przez pracowników SFN.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że produkty zostały opakowane i oznakowane etykietą zgodnie z wytycznymi sieci SFN.

Przesyłka zawiera produkty niespełniające wymogów

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy Twoja przesyłka zawiera produkt, który nie kwalifikuje się do realizacji za pomocą sieci SFN. SFN nie obsługuje produktów, które mogą powodować problemy operacyjne, pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej lub do odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu problemowi, przed wysyłką produktów upewnij się, że usunięto wszystkie produkty, które są wymienione na liście produktów zakazanych lub podlegających ograniczeniom.

Produkt nie jest wymieniony w transferze przychodzącym

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy produkt, który dotarł, nie został dodany do transferu przychodzącego w aplikacji SFN. Pracownicy sieci SFN używają transferów przychodzących w celu dokładnego zidentyfikowania, śledzenia i przechowywania Twoich produktów.

Aby zapobiec temu problemowi, przed wysłaniem przesyłki upewnij się, że do transferu przychodzącego dodano wszystkie produkty.

Produkt nie ma kodu kreskowego

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy do produktu nie dołączono kodu kreskowego. Pracownicy sieci SFN potrzebują kodów kreskowych, aby móc zidentyfikować i śledzić Twoje produkty.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego produktu, który wysyłasz do sieci SFN, dołączony został kod kreskowy.

Nie można zeskanować kodu kreskowego

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy skaner nie może odczytać kodu kreskowego produktu. Pracownicy sieci SFN potrzebują zeskanowanych kodów kreskowych, aby móc zidentyfikować i śledzić Twoje produkty.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że kody kreskowe są duże, nie mają kresek w kolorze czerwonym i spełniają wszystkie inne wymagania sieci SFN dotyczące kodów kreskowych.

Kod kreskowy jest przypisany do niewłaściwego produktu

Ten problem niezgodności pojawia się wtedy, gdy kod kreskowy produktu zostanie przypisany do niewłaściwego produktu. Jeśli kody kreskowe nie pasują do produktu, do którego zostały dołączone, Twoi klienci mogą otrzymać niewłaściwy produkt.

Aby zapobiec temu problemowi, upewnij się, że do każdego produktu przypisano unikalny kod kreskowy w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo