Avgifter och förseningar för leveranser som inte är kompatibla med Shopifys distributionsnätverk

Leveranser till Shopifys distributionsnätverk (SFN) betraktas som icke-kompatibla när de inte uppfyller ett eller flera SFN-krav. Avgifter debiteras för de extra resurser som krävs för att behandla din leverans, och hanteringen kan försenas.

Avgifter debiteras utifrån följande kriterier:

  • Om din försändelse inte är kompatibel när du skickar lager till SFN debiteras du en avgift för att inte ha efterlevt villkoren.
  • Om dina produkter har saknade eller felaktiga streckkoder debiteras du en avgift för ometikettering för varje produkt som måste etiketteras på nytt.
  • Om din försändelse inte är kompatibel och produkterna har saknade eller felaktiga streckkoder debiteras du en avgift för att inte efterleva villkoren och en avgift för ometikettering.

Följande avsnitt förklarar möjliga orsaker till icke-efterlevnad och hur du förhindrar leveranser som inte är kompatibla när du skickar lager till SFN. För aktuella avgifter, få tillgång till ditt priskort.

Försändelsen saknar flyttsedel

Detta problem medicke-överensstämmelse uppstår när SFN-flyttsedeln saknas på en låda eller pall. SFN-personal behöver denna etikett för att matcha leveransen till en Shopify-butik.

För att förhindra detta problem, se till att du skriver ut och fäster en flyttsedel på varje låda och pall.

Leveransens saknar spårningsinformation

Detta problem med icke-övensstämmelse inträffar när en oväntad leverans med ett litet paket anländer utan spårningsinformation. Spårningsinformation krävs för att SFN-personal ska kunna planera lagerpersonal och plats för att ta emot din försändelse. Spårningsinformation hjälper också SFN att matcha din försändelse med rätt flytt eller hitta ett förlorat paket.

För att förhindra det här problemet ska du när du har skickat dina produkter se till att du lägger till spårningsinformation till din inkommande flytt i SFN-appen.

Ingen avtalad tid för frakt är schemalagd i förväg

Detta problem med icke-överensstämmelse inträffar när en fraktförsändelse anländer utan en schemalagd leveranstid. SFN behöver en bokad leveranstid för att effektivt kunna planera lagerpersonal och plats för att ta emot din försändelse.

För att förhindra det här problemet, när din fraktförsändelse är i transit, kontakta din distributionscenterhub för att skapa en leveransbokning.

Olika produktvarianter är sammanblandade

Detta problem med att icke-överensstämmelse uppstår när dina lådor innehåller flera produktvarianter som inte är separerade i förpackningar. Sammanblandade produktvarianter måste räkna manuellt och det saktar ner SFN:s förmåga att snabbt och korrekt ta emot produkter.

För att förhindra det här problemet, se till att du packar och märker dina produkter i enlighet med SFN-riktlinjer.

Försändelsen innehåller icke-berättigande produkter

Detta problem med icke-överensstämmelse inträffar när din försändelse innehåller en produkt som inte är berättigad till distribution med SFN. SFN stödjer inte produkter som leder till operationella problem, juridiska skyldigheter eller säkerhetsproblem.

För att förhindra detta problem, innan du skickar dina produkter, se till att du tar bort alla produkter på listan över begränsade eller förbjudna produkter.

Produkten är inte listad på den inkommande flytten

Detta problem med icke-överensstämmelse inträffar när en produkt anländer som inte lagts till i din inkommande flytt i SFN-appen. SFN-personal använder inkommande flyttar för att exakt identifiera, spåra och lagra dina produkter.

För att förhindra det här problemet, se till att du lägger till alla produkter i den inkommande flytten innan du skickar din försändelse.

Produkten saknar en streckkod

Detta problem med icke-överensstämmelse inträffar när en produkt inte har en streckkod bifogad. SFN-personal behöver streckkoder för att identifiera och spåra dina produkter.

För att förhindra det här problemet, se till att du bifogar en streckkod till varje produkt som du skickar till SFN.

Streckkod tilldelas fel produkt

Detta problem med icke-överensstämmelse inträffar när en produkts streckkod tilldelas till fel produkt. När dina streckkoder inte matchar den produkt de är kopplade till kan dina kunder få fel produkt.

För att förhindra det här problemet, se till att du tilldelar en unik streckkod till varje produkt i din Shopify-admin.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis