Gebyrer og forsinkelser for ikke-samsvarende forsendelser til Shopifys distribusjonsnettverk

Forsendelser til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) vurderes som ikke-samsvarende når de ikke oppfyller ett eller flere av SFN-kravene. Hvis forsendelsen er ikke-samsvarende når du sender lagerbeholdning til SFN blir du belastet en ikke-samsvarsavgift for de ekstra ressursene som kreves for å behandle forsendelsen, og mottakstiden forsinkes med ti virkedager.

Hvis produktene har manglende, ikke skannbare eller unøyaktige strekkoder blir du belastet et gebyr for ommerking i tillegg til ikke-samsvarsgebyret. Gebyret for ommerking belastes for hvert enkelt produkt som må merkes på nytt.

Følgende seksjoner forklarer årsakene til manglende samsvar og hvordan du kan unngå ikke-samsvarsforsendelser når du sender lagerbeholdning til SFN. For oppdaterte gebyrstrukturer og kostnader kan du se satskortet.

Forsendelsen mangler overføringsetikett

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når SFN-overføringsetiketten mangler på en eske eller pall. SFN-personalet trenger denne etiketten for å matche forsendelsen mot en Shopify-butikk.

For å forhindre dette problemet må du sikre at du skriver ut og fester en overføringsetikett på hver enkelt eske og pall.

Forsendelsen mangler sporingsinformasjon

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når en uforventet Small Parcel-forsendelse ankommer uten sporingsinformasjon. Sporingsinformasjonen kreves av SFN-personalet for å kunne planlegge lagerpersonell og plass til mottak av forsendelsen. Sporingsinformasjonen hjelper også SFN med å matche forsendelsen med den riktige overføringen, eller finne en tapt pakke.

For å forhindre dette problemet må du etter at du sender produktene sikre at du legger til sporingsinformasjon for den innkommende overføringen i SFN-appen.

Det er ikke gjort noen fraktavtale på forhånd

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når en Freight-forsendelse ankommer uten en leveringsavtale. SFN trenger en leveringsavtale for å kunne planlegge lagerpersonell og plass til mottak av forsendelsen.

For å forhindre dette problemet må du kontakte oppfyllingssenteret når Freight-forsendelsen er på vei for å gjøre en leveringsavtale.

Ulike produktvarianter er blandet sammen

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når eskene inneholder flere produktvarianter som ikke er delt i inneresker. Blanding av produktvarianter krever en manuell telling av hver enkelt vare, og forsinker SFNs mulighet til raskt og effektivt mottak av produktene.

For å forhindre dette problemet må du sørge for å pakke og merke produktene i henhold til SFNs retningslinjer.

Forsendelsen inneholder ikke-kvalifiserte produkter

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når forsendelsen inneholder et produkt som ikke er berettiget for oppfyllelse gjennom SFN. SFN støtter ikke produkter som fører til driftsproblemer, juridisk ansvar eller sikkerhetsmessige utfordringer.

For å forhindre dette problemet må du før du sender produktene sikre at du fjerner produkter som står på listen over begrensede eller forbudte produkter.

Produktet er ikke oppført i den innkommende overføringen

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når et produkt ankommer, men ikke er lagt til i den innkommende overføringen i SFN-appen. SFN-personalet bruker innkommende overføringer for å identifisere, spore og lagre produktene dine.

For å forhindre dette problemet må du sikre at du legger til alle produkter i den innkommende overføringen før du sender forsendelsen.

Produktet mangler strekkode

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når et produkt mangler strekkode. SFN-personalet trenger strekkoder for å identifisere og spore produktene.

For å forhindre dette problemet må du sikre at du fester en strekkode til alle produkter du sender til SFN.

Strekkoden kan ikke skannes

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når strekkoden på et produkt ikke kan leses av en skanner. SFN-personalet har behov for skannbare strekkoder for å kunne identifisere og spore produkter.

For å forhindre dette problemet må du sikre at strekkodene er store, ikke inneholder røde streker, og at de oppfyller alle andre SFN-krav til strekkoder.

Strekkoden er tilordnet feil produkt

Dette problemet med manglende samsvar oppstår når strekkoden på et produkt er tilordnet feil produkt. Når strekkodene ikke samsvarer med produktet de er festet til, kan kundene motta feil produkt.

For å forhindre dette problemet må du sikre at du tilordner en unik strekkode til hvert produkt i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis