Mottakstidslinjer for Shopify Fulfillment Network

Personell fra Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) mottar produktene dine så raskt som mulig. Mottakskostnader er inkludert i den månedlige alt-i-ett-fakturaen.

Når du sender produkter til et SFN-oppfyllingssenter gjør SFN-personalet produktene dine tilgjengelig for salg innenfor følgende tidslinjer.

Mottakstidslinjer for forsendelser til SFN
Forsendelsesdetaljer Tidslinjer for mottak
Forsendelser som oppfyller SFNs mottaksretningslinjer 9–14 kalenderdager
Ikke-samsvarende forsendelser som ikke oppfyller SFN-retningslinjene 20 kalenderdager eller mer

Hvis forsendelsen ikke er sikker å motta kan du oppleve behandlingsforsinkelser eller returnerte forsendelser. Hvis SFN-personalet finner skadede eller manglende produkter under mottaket finner du mer informasjon i SFN-appen.

Tidslinjer for mottak

Disse tidslinjene indikerer når de første enhetene i en SKU vil være tilgjengelige for å oppfylle bestillinger, ikke når alle enheter i en forsendelse vil være tilgjengelige. Disse tidslinjene beregnes fra tidspunktet for transportørens mottaksskanning, når forsendelsen ankommer SFNs oppfyllingssenter. Les om Lagerbalansering for å finne ut mer.

Første artikkelinspeksjon

Når produktene dine mottas ved et SFN-oppfyllingssenter for første gang vil SFN-personalet måle og veie produktene. Denne prosessen kalles Første artikkelinspeksjon. Måling og veiing av produktene bidrar til å sikre at bestillingene sendes med de best tilgjengelige transportørprisene.

Du finner mer informasjon om produktenes mål og vekter ved å gå til produktsidene i Shopify-administrator og se i seksjonen Oppfyllelsesdetaljer.

Manglende eller ekstra enheter

SFN-personalet forventer å motta det lagerantallet som er oppført i den innkommende overføringen. Hvis forsendelsen mangler enheter eller inneholder ekstra enheter kan det gjøre at forsendelsen må gjennom en revisjonsprosess, som forsinker mottakstiden.

For å unngå denne revisjonsprosessen for små feilmarginer kan du legge til et prosentbasert intervall, kalt en mottaksterskel, for en innkommende overføring. Hvis det mottatte antallet ligger innenfor mottaksterskelen mottas overføringen på vanlig måte. Som standard er mottaksterskelen angitt til 0 %. Finn ut mer om å legge til mottaksterskler.

Skadede produkter

Under mottaket inspiserer SFN-personalet eventuelle skadede produkter for å avgjøre om de kan tilbakestilles til salgsbar stand. Hvis et produkt kan tilbakestilles til salgbar stand mottas det som vanlig. Hvis et produkt ikke kan selges vil SFN-personalet laste opp bilder og merknader om skaden. Du finner bildene og beskrivelsen av skadene på siden for den innkommende overføringen i SFN-appen.

For å redusere sjansen for at produkter blir skadet under frakt bør du bruke ekstra pakkemateriale for å beskytte produktene. Finn ut mer om pakking og merking av produkter.

Forsendelser som ikke er trygge for mottak

Mottakstidene kan bli forlenget hvis produktene dine ikke er trygge for mottak. Utrygge produkter kan være farlige materialer, skarpe produkter som ikke er tildekket og ustabile paller. Hvis SFN-personalet ikke kan motta produktene i det hele tatt, kan forsendelsen bli returnert til opprinnelseslokalisasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis