Strekkodeprodukter for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN)

Shopify Fulfillment Network (SFN) er avhengig av produktstrekkoder for å identifisere unike produkter. Alle produkter som ankommer SFN med strekkoder som ikke kan skannes vil medføre tjenestegebyrer for forberedelser. SFN godtar følgende strekkodetyper:

 • Universal Product Code (UPC) -12, -13, og -14
 • European Article Number (EAN)
 • International Standard Book Number (ISBN)
 • Fulfillment Network Stock Keeping Unit (FNSKU)
 • Amazon Standard Identification Number (ASIN)
 • Tilordnet av Shopify

Finn ut mer om å bruke strekkoder for produkter.

For å sikre at SFN kan skanne strekkodene må du gjøre følgende:

 • Legg til og administrer strekkoder med SFN-appen.
 • Sørg for at strekkoder som opprettes i Shopify-administrator legges til med SFN-appen.
 • Fest en strekkode til hvert enkeltprodukt som sendes til SFN.
 • Bruk et godkjent strekkodenummer for hver produktvariant.
 • Sørg for at hver strekkode er minst 2,5 cm (1,5 cm) høy og 3,8 cm (1,5 tommer) bred.
 • Sørg for at du ikke legger til mer enn fem strekkoder for en variant. Hvis du må legge til mer enn fem strekkoder for en variant må du ta kontakt med brukerstøtte.
 • Sørg for at du ikke bruker egendefinerte strekkoder, da de ikke støttes.
 • Skriv ut strekkoder i svart trykk på lys og ikke-reflekterende bakgrunn.

Krav til strekkoder

Bruke strekkodeskrivere

Du kan skrive ut strekkoder med en tradisjonell skriver eller en dedikert etikettskriver. Avhengig av modellen kan skriveren koble til enheten din via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.

Når du er klar til å skrive ut strekkoder, må du installere og sette opp programvaren for strekkodeutskrift. Dymo Label-programvaren lar deg tilpasse og skrive ut strekkodeetiketter fra en datamaskin. Du kan også bruke Microsoft Word til å generere og skrive ut strekkoder.

Hvis du trenger hjelp med strekkodeskrivere og programvare, kan du se Shopify-støttede strekkodeskrivere.

bruke strekkodeskrivere

Strekkodene må være minst 0,3 tommer (0,762 cm). Når du skriver ut strekkoder, må du bruke sort eller mørkt blekk. Hvis du justerer størrelsen på strekkoden ved å zoome inn eller ut for å tilpasse den til en fysisk etikettstørrelse, kan strekkoden reduseres med inntil 80 %, eller økes med inntil 200 %.

Bakgrunnen må være en hvit, ikke-reflekterende bakgrunn.

Det er beste praksis å skrive ut et strekkodenummer, eller GTIN, under strekkode-symbolet. Dette gjør at SFN kan bekrefte riktig strekkode i tilfelle det er et avvik.

skrive ut skannbare strekkoder

Strekkodemerking av enkeltprodukter

Når du strekkodemerker enkeltprodukter må du plassere strekkodeetiketten på et godt synlig sted. Strekkodeetiketten må plasseres på en flat overflate. Du bør unngå å feste strekkoder på hjørner, kanter eller sømmer.

strekkodemerking av enkeltprodukter

Strekkodemerking av SIOC-produkter

SIOC-produkter (produkter som sendes i egen beholder) sendes fra SFN i emballasjen de mottas i. Hvis du har SIOC-produkter, må du plassere strekkoden i et godt synlig område på utsiden av beholderen.

strekkodemerking av SIOC-produkter

Strekkodesett

Et sett er en samling av individuelle produkter som er pakket og solgt sammen. Settene må være tydelig merket med et av følgende klistremerker:

 • solgt som et sett
 • klar til å sendes
 • ikke separer

Dette bidrar til å sikre at SFN ikke skiller disse produktene fra hverandre eller åpner emballasjen.

Ved strekkodemerking av sett må du sørge for at bare én strekkode er synlig. Hvis du bruker gjennomsiktig emballasje for sett må du fjerne eller dekke til strekkoder på produktene inne i emballasjen.

strekkodesett

Pakker med strekkoder

Eskepakkede produkter er når salgbare enheter pakket sammen for å spare plass og kostnader. Ved sending av eskepakker til SFN må du fjerne eventuelle strekkoder fra utsiden av emballasjen.

Dette gir SFN-mottaksteamet beskjed om at eskepakken ikke er et sett, og at det er trygt å åpne beholderen og ta imot de enkelte salgbare enhetene. Hver salgbar enhet i en pakning må ha en tilhørende strekkode.

strekkodemerking av produktpakker

Tilordne godkjente strekkoder til hver produktvariant

En strekkode brukes av systemer for å identifisere og spore et produkt. Sørg for at alle produkter du sender til SFN har tilordnet et godkjent strekkodenummer i administrator.

tilordne godkjente strekkoder til hver produktvariant

Velge en strekkodetype

Hvert enkelt produkt du sender til SFN må ha en tilhørende strekkode. Bortsett fra strekkodene du har valgt for produktet i SFN, må alle andre synlige strekkoder fjernes eller tildekkes helt. Dette er ekstremt viktig for å forhindre feilskanninger og feilplukking under oppfyllelse. 2D-strekkoder, som QR-koder, støttes ikke av SFN for øyeblikket.

Du kan bruke tre alternativer for å feste strekkoder på produkter:

 • klebrige strekkode-etiketter
 • hengetagger med strekkoder
 • trykke strekkoden direkte på produkt- eller produktemballasjen
strekkodeetiketter

Strekkodeetiketter

Brukes til å feste strekkoder direkte på et produkt

Hengemerke-strekkoder

Hengetagger med strekkoder

Brukes vanligvis til klær eller interiørvarer

Strekkoder på produkter

Strekkoder på produkter

Brukes når man ikke forventer å endre strekkodenummeret

Strekkoder på produktemballasje

Strekkoder på produktemballasje

Brukes i scenarier der det ikke er mulig å merke et produkt direkte

Hvis du trenger hjelp med å velge en strekkodetype for bedriftens behov, kan du se Bruke strekkoder for produktene dine.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis