Administrere innkommende overføringer i Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har opprettet en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) må du redigere overføringen slik at den inkluderer sporingsinformasjon og en estimert ankomsttid.

Oversikt-siden i SFN-appen har en seksjon kalt Innkommende overføringer med nylig aktivitet, som oppsummerer status og ankomst for de nyeste innkommende overføringene.

Legge til sporingsinformasjon og estimert ankomsttid

Du kan legge til sporingsnummeret i en registrert innkommende overføring i SFN-appen. Hvis leverandøren sender overføringen direkte til distribusjonssenteret, kan du kontakte vedkommende for sporingsnummeret. Hvis du ikke har et sporingsnummer, må du legge til annen sporingsinformasjon:

 • Hvis forsendelsen din er mindre enn et fullt billass (LTL), legger du til et PRO-nummer, som er et nisifret tall som brukes til å identifisere et fraktbrev.
 • Hvis forsendelsen din er et fullt billass (FTL) legger du til et fraktbrev (bill of lading, BOL).

Sporingsnummeret eller -informasjonen vises på siden for den enkelte innkommende overføringen. Du kan redigere sporingsinformasjonen etter at du lagrer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper, og klikker på Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. I Oppgaver-seksjonen, klikk Legg til sporingsinformasjon for innkommende overføring. 2. Klikk Legg til sporing i den innkommende overføringen du vil legge til sporing for. 3. Velg om forsendelsen er Frakt (LTL eller FTL) eller Standardtransportør. 4. Klikk på Velg ankomstdato og velg datoen du forventer at den innkommende overføringen ankommer oppfyllingssenteret. 5. Angi sporingsnummer, PRO-nummer eller BOL. 6. Klikk Tjenester og velg transportør. Hvis transportøren ikke er oppført klikker du Annet, angir tjenestenavnet og angir en Sporings-URL. 7. Valgfritt: Hvis du sender produkter i mer enn én eske angir du ytterligere sporingsnumre i boksen Ytterligere sporingsinformasjon. 8. Klikk Lagre.

Gjennomgå innkommende problemer

Du kan se om en innkommende er flagget med et problem i SFN-appen. SFN kan flagge en innkommende som et problem av årsakene som er nevnt nedenfor.

<!--- ---> <!---- --->

Vanlig tabell
Årsak Detaljert årsak Oppløsning
Missing barcodes Products arrive at the warehouse with barcodes that are missing, damaged, covered, or unsupported.
 • Review images of the product and select the correct product or mark that it's not your product.
 • Warehouse associates will relabel the product for an additional fee.
Skadede enheter Produktene ankommer lageret skadet, eller vurderes som ikke salgbare.
 • Gå gjennom bilder av produktet og disposisjonen av skaden hvis den er gjort av Shopify Logistics eller før den innkommende ankom oppfyllingssenteret
 • Dersom skaden er gjort av Shopify Logistics vil du få erstatning.
Short shipped boxes Fewer boxes arrived at the fulfillment center than expected.
 • Shopify will notify that an inbound is short shipped.
 • If you determine this is in error, submit a dispute.
 • If cause was SFN, reimbursement will be provided.
<!---

Resolving or disputing an inbound issue

If an inbound needs your involvement it will be highlighted in your Tasks on the Inbound section of your SFN App.

Steps:

 1. On the transfer with an issue, click resolve issue.
 2. You can click View issue to see more details.
 3. Click resolve or dispute issue.
  • Resolving the issue will mark the inbound as resolved.
  • Disputing the issue will open a ticket with SFN Support.

If you are not satisfied with the inbound issue or how it has been resolved you can dispute an issue. This will open a ticket with the SFN Support team to review the situation. Wait for their reply about whether the issue is able to be disputed or not. More information about the situation might be requested.

After an inbound is resolved or the dispute is resolved the inventory will be available for sale. --->

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis