Administrere innkommende overføringer

Når du har opprettet en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk må du redigere overføringen slik at den inkluderer sporingsinformasjon og en estimert ankomsttid. Du kan også kansellere overføringer som ikke har nådd frem til et oppfyllingssenter.

Legg til sporingsinformasjon og estimert ankomsttid

Du kan legge til sporingsnummeret i en registrert innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Hvis leverandøren din sender overføringen direkte til oppfyllingssenteret kan du kontakte dem for å få sporingsnummeret. Hvis du ikke har et sporingsnummer må du legge til annen sporingsinformasjon:

 • Hvis forsendelsen din er mindre enn et fullt bilass (LTL) legger du til et pro-nummer.
 • Hvis forsendelsen din er et fullt billass (FTL) legger du til et fraktbrev (bill of lading, BOL).

Sporingsnummeret eller informasjonen vises på den enkelte siden for innkommende overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. Klikk på Legg til sporing.
 4. Angi sporingsnummer, pro-nummer eller BOL.
 5. I rullegardinmenyen Tjenester velger du transportøren din.
 6. Hvis transportøren din ikke er oppført, velger du Annet og angir tjenestenavnet, og en sporings-URL kan også legges til.
 7. Klikk på Legg til sporing > Velg ankomstdato. Velg datoen du forventer at overføringen ankommer oppfyllingssenteret.
 8. Klikk på Lagre.

Annuller en innkommende overføring

Du kan annullere en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk så lenge overføringen ikke har ankommet oppfyllingssenteret.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. Klikk på Flere alternativer > Annuller.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis