Administrere innkommende overføringer i Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har opprettet en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) må du redigere overføringen slik at den inkluderer sporingsinformasjon og en estimert ankomsttid. Du kan også annullere overføringer som ikke har nådd frem til et oppfyllingssenter.

Legg til sporingsinformasjon og estimert ankomsttid

Du kan legge til sporingsnummeret i en registrert innkommende overføring i SFN-appen. Hvis leverandøren sender overføringen direkte til distribusjonssenteret, kan du kontakte vedkommende for sporingsnummeret. Hvis du ikke har et sporingsnummer, må du legge til annen sporingsinformasjon:

 • Hvis forsendelsen din er mindre enn et fullt billass (LTL), legger du til et PRO-nummer, som er et nisifret tall som brukes til å identifisere et fraktbrev.
 • Hvis forsendelsen din er et fullt billass (FTL) legger du til et fraktbrev (bill of lading, BOL).

Sporingsnummeret eller -informasjonen vises på siden for den enkelte innkommende overføringen. Du kan redigere sporingsinformasjonen etter at du lagrer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. Klikk på Legg til sporing.
 4. Velg om forsendelsen er Frakt (LTL eller FTL) eller Standardtransportør.
 5. Klikk på Velg ankomstdato og velg datoen du forventer at den innkommende overføringen ankommer oppfyllingssenteret.
 6. Angi sporingsnummer, pro-nummer eller BOL.
 7. I rullegardinmenyen Tjenester velger du transportør. Hvis transportøren ikke er oppført, velger du Annet, angir tjenestenavnet og angir en Sporings-URL-adresse.
 8. Valgfritt: Hvis produktene dine sendes i mer enn én eske, angir du ytterligere sporingsnumre i Ytterligere sporingsinformasjon.
 9. Klikk på Lagre.

Annuller en innkommende overføring

Du kan annullere en innkommende overføring i SFN-appen så lenge overføringen ikke har annullert oppfyllingssenteret.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Shopifys distribusjonsnettverk.
 2. Klikk på Innkommende overføringerog åpne den registrerte overføringen.
 3. Klikk på Flere alternativer > Annuller.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis