Priser og fakturering

Du har tilgang til dine nåværende og tidligere månedlige kontoutskrifter for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) på Belastninger-siden i SFN-appen din. For hver oppfyllingsforespørsel vises detaljerte kostnader i seksjonen Oppfyllingskostnader.

Alle SFN-belastningene dine legges også til på Shopify-fakturaendin, så du trenger ikke å spore flere kvitteringer.

Belastningene dine for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) legges til på Shopify-fakturaen din i ulike frekvenser:

  • på slutten av dagen
  • på slutten av kalendermåneden

Alle oppfyllingskostnader for en dag legges for eksempel til på Shopify-fakturaen neste dag, mens alle lagerkostnader for en måned legges til ved utgangen av kalendermåneden. Finn ut mer om SFN-prissetting og gebyrer for USA og Canada.

SFN-belastninger faktureres månedlig, og kan ha en annen faktureringssyklus enn Shopify-faktureringsperioden. Shopify-faktureringsperioden din kan variere basert på Shopify-abonnementsperioden og belastningene. SFN-faktureringsperioden starter på første dag og avsluttes på den siste dagen i en kalendermåned.

Du har tilgang til en månedlig kontoutskrift for SFN-belastninger. SFN-belastningsutskriften din er sluttført og lukket ved utgangen av hver måned. Når kontoutskriften er avsluttet kan du eksportere en detaljert kontoutskrift som en CSV-fil etter måned.

SFN-belastningene dine vises på Belastninger-siden i SFN-appen, mens fakturaene dine vises på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Prissetting.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis