Priser og avgifter for tjenester fra Shopify Fulfillment Network

Avhengig av type belastning legges SFN-kostnader til Shopify-fakturaen i ulike frekvenser. Alle oppfyllelsesgebyrer for en dag legges for eksempel til på Shopify-fakturaen neste dag, mens alle lagergebyrer for en måned legges til ved utgangen av kalendermåneden.

SFN-belastningene vises på siden Belastninger i SFN-appen. Her finner du detaljert informasjon om SFN-belastninger ved å klikke Vis detaljer for måneden på siden Belastninger i SFN-appen. De fullstendige fakturaene finner du på siden Fakturering i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Vis prissetting.

Beregne oppfyllelseskostnader

Du kan beregne og forhåndsvise estimerte oppfyllelseskostnader ved å bruke Shopify Fulfillment Network-kalkulatoren.

Trinn:

 1. Angi størrelse og vekt på varen, eller velg en eksempelvare.
 2. Angi antall varer som skal oppfylles og varer som skal lagres.
 3. Angi fraktdestinasjonen.

Kalkulatoren beregner automatisk prisen du betaler for oppfyllelses- eller lagerkostnader.

Få tilgang til detaljert SFN-prissetting og satser

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Belastninger.

 5. Klikk Vis prissetting.

 6. Klikk Last ned satskort.

En Excel-fil som inneholder detaljerte satser lastes ned, og kan åpnes med de fleste typer regnearkprogrammer.

Sammendrag av prissetting og avgifter i USA

Tabellen nedenfor beskriver SFN-gebyrer og faktureringsfrekvensen deres i USA.

SFN-gebyrer og faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Innenlands oppfyllelse Oppfyllelsesgebyrer belastes på hver enkelt bestilling som oppfylles i USA. Forutsigbar prissetting per enhet som inkluderer mottak, videresending av lagerbeholdning, plukking, pakking, transport og støtte. Daglig
Internasjonal oppfyllelse Oppfyllelsesgebyrer belastes for hver enkelt internasjonale bestilling som oppfylles. Forutsigbar prissetting per enhet som inkluderer mottak, videresending av lagerbeholdning, plukking, pakking, transport og brukerstøtte. Oppfyllelsesgebyrer inkluderer ikke tollplikter. Daglig
Lagring Lageravgifter gjelder for hver enkelt vare i et SFN-lager, og belastes per kubikkfot, per måned. Avgiftene beregnes daglig og faktureres månedlig. Lageravgifter for langvarig og sesongbasert lagring gjelder også. Du kan se priskortet ditt for mer informasjon. Månedlig
Innenlands returer Kostnader for innenlands returer belastes når SFN mottar og behandler en retur fra en kunde. Disse kostnadene inkluderer transportkostnaden for å returnere pakken til oppfyllingssenteret for SFN, og kostnaden for å behandle den. Daglig
Ikke-samsvarende innkommende mottak Innkommende overføringer som ikke oppfyller SFN-kravene kan bli belastet et gebyr for ikke-samsvar når de mottas på et SFN-oppfyllingssenter. Daglig

Beregne fakturerbar vekt

Den fakturerbare vekten for oppfyllelser avgjøres basert på følgende mål:

For SKU-er på ett pund eller mer, faktureres du for den største typen vekt fordi både vekt og størrelse er viktige faktorer for transportører. Gravitasjonsbasert vekt påvirker transportfaktorer som drivstoffkostnader og hvilke kjøretøy som kan brukes. Dimensjonal vekt påvirker antall pakker som kan legges i et kjøretøy.

Gravitasjonsbasert SKU-vekt

Gravitasjonsbasert vekt er skalavekten for en SKU.

Dimensjonal SKU-vekt

Dimensjonal vekt er mengden plass en SKU opptar i forhold til den gravitasjonsbaserte vekten. Dimensjonal vekt beregnes ved å dele volumet på SKU-en i tommer med en dimensjonal faktor. Formelen som brukes til å beregne dimensjonal vekt for SKU-er med en gravitasjonsbasert vekt på mer enn ett pund er (lengde x bredde x høyde / 139) avrundet opp til nærmeste pund.

Du selger for eksempel en pute som veier 1,2 pund med målene 26” x 10” x 2”. Putens dimensjonale vekt beregnes ved å dele volumet (26” x 10” x 2” = 520 kubikktommer) på den dimensjonale faktoren 139, som tilsvarer 3,74 pund. Fordi den gravitasjonsbaserte vekten er mer enn ett pund, og fordi den dimensjonale vekten er større enn den gravitasjonsbaserte vekten, er den fakturerbare vekten for å oppfylle puten fire pund.

Gebyrer for innenlands oppfyllelse

Når en kunde legger inn en bestilling for leveranse i USA, plukker SFN varene som er bestilt, pakker dem og sender dem. Gebyrer for oppfyllelse innenlands inkluderer følgende:

 • innkommende mottak
 • videresending av lagerbeholdning
 • Plukk og pakk
 • forsyninger
 • transport
 • brukerstøtte

De fleste innenlandsbetalinger leveres innen tre dager for de fleste kunder i fastlands-USA. Alle bestillinger som er estimert levert innen fem dager kvalifiserer for et Shop Promise-merke. Oppfyllelsen kan ta mer enn tre dager basert på minste lagernivåer og produktkatalogen, og for bestillinger som krever delte forsendelser.

Kostnader for oppfyllelse innenlands er basert på det totale antallet varer i en oppfyllelse og varens fakturerbare vekt.

Gebyrer for internasjonal oppfyllelse

Internasjonale oppfyllelsesgebyrer belastes for å oppfylle bestillinger som leveres utenfor USA. Internasjonale oppfyllelsesgebyrer inkluderer følgende:

 • innkommende mottak
 • videresending av lagerbeholdning
 • Plukk og pakk
 • forsyninger
 • transport
 • brukerstøtte

Det tar vanligvis 7 til 21 dager å levere internasjonale bestillinger. Leveringstiden kan være lenger grunnet forsinkelser i tollen.

Internasjonale oppfyllelsesgebyrer er basert på det totale antallet enheter i en oppfyllelse og varens fakturerbare vekt.

Lageravgifter

SFN belaster en daglig lagringsavgift for hver SKU med enheter på lager i oppfyllingsnettverket. Lagringsavgiften for en SKU avhenger av følgende:

 • SKU-ens lengde, bredde og høyde
 • antall enheter av SKU-en på lager
 • gjeldende måned i året
 • hvor lenge disse SKU-ene har vært på lager hos SFN

Du kan se priskortet ditt for å få mer informasjon om lageravgifter.

Gebyrer for innenlandsreturer

Returgebyrer belastes for kundereturer som sendes tilbake til et SFN-oppfyllingssenter. Følgende gebyrtyper kan gjelde for en retur:

Typer av returgebyrer, og når de gjelder
Avgiftstype Gebyrforklaring
Behandlingsgebyr Det tilkommer et behandlingsgebyr for hver vare i en retur.
Etikettgebyr Et etikettgebyr gjelder returer som sendes til SFN.

Gebyrer for ikke-samsvarende innkommende overføringer

Innkommende overføringer som ikke oppfyller SFN-kravene kan bli belastet et gebyr for ikke-samsvar når de mottas på et SFN-oppfyllingssenter. Det belastes gebyrer for de ekstra ressursene som kreves for å behandle forsendelsen, og behandlingen kan bli forsinket. Finn ut mer om gebyrer og forsinkelser for ikke-samsvarende forsendelser til SFN.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis