Priser og gebyrer for tjenester fra Shopifys distribusjonsnettverk i USA

Avhengig av type belastning legges SFN-kostnader til Shopify-fakturaen i ulike frekvenser. Alle oppfyllelsesgebyrer for en dag legges for eksempel til på Shopify-fakturaen neste dag, mens alle lagergebyrer for en måned legges til ved utgangen av kalendermåneden.

SFN-belastningene vises på siden Belastninger i SFN-appen. Her finner du detaljert informasjon om SFN-belastninger ved å klikke Vis detaljer for måneden på siden Belastninger i SFN-appen. De fullstendige fakturaene finner du på siden Fakturering i Shopify-administrator.

Du finner definisjoner av avgifter og belastninger i SFN-appen ved å gå til Belastninger > Vis prissetting.

Få tilgang til detaljert SFN-prissetting og satser

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Belastninger.

 5. Klikk Vis prissetting.

 6. Klikk Last ned satskort.

En Excel-fil som inneholder detaljerte satser lastes ned, og kan åpnes med de fleste typer regnearkprogrammer.

Sammendrag av prissetting og avgifter i USA

Tabellen nedenfor beskriver SFN-gebyrer og faktureringsfrekvensen deres i USA.

SFN-gebyrer og faktureringsfrekvenser
Avgifter Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Innenlands oppfyllelse Oppfyllelsesgebyrer belastes på hver bestilling som oppfylles i USA. Disse avgiftene inkluderer innkommende mottak, plukk og pakk, materiell og innenlands transport. Når bestillingen er oppfylt
Internasjonal oppfyllelse Oppfyllelsesgebyrer belastes på hver internasjonal bestilling som oppfylles. Disse avgiftene inkluderer innkommende mottak, plukk og pakk, materiell og internasjonal transport. Daglig
Lagring

Du blir ikke belastet noen lagergebyrer for produkter som selges innen 180 dager (seks måneder) etter at de sendes til et SFN-oppfyllingssenter.

Langvarige lagergebyrer belastes på produkter når du har usolgt lagerbeholdning sammenlignet med lagerantallet ditt for 180 dager siden. Langvarige lagergebyrer beregnes hver dag, og belastes månedlig med en sats på 2,25 USD per kubikkfot delt på 30 dager.

Finn ut mer om lagergebyrer.

Månedlig
Innenlands returer Kostnader for innenlands returer belastes når SFN mottar og behandler en retur fra en kunde. Disse kostnadene inkluderer transportkostnaden for å returnere pakken til oppfyllingssenteret for SFN, og kostnaden for å behandle den. Daglig
Ikke-samsvarende innkommende mottak Innkommende overføringer som ikke oppfyller SFN-kravene kan bli belastet et gebyr for ikke-samsvar når de mottas på et SFN-oppfyllingssenter. Daglig
Ommerking av strekkoder Gebyrer for strekkodemerking belastes for nymerking av produkter som sendes til SFN med manglende, feil eller ulesbare strekkoder. Daglig
Spesialprosjekter Hvis et spesialprosjekt har behov for tilleggsarbeid av SFN-personell som ikke er inkludert i plukk- og pakkgebyrene blir du belastet en timebasert avgift. Månedlig

Gebyrer for innenlands oppfylling

Når en kunde legger inn en bestilling for levering i USA, plukker SFN varene som er bestilt, pakker dem og sender dem ut. Gebyrer for innenlands oppfylling inkluderer følgende kostnader:

 • innkommende mottak
 • Plukk og pakk
 • forsyninger
 • innenlands transport

De fleste innenlandsbestillinger leveres til de fleste kunder i USA innen to dager. Oppfyllingen kan ta mer enn to dager basert på minimum lagernivåer og produktkatalog, og for bestillinger som krever delte forsendelser.

Kostnader for innenlandsoppfylling er basert på totalt antall enheter i en oppfyllelse og deres tilhørende vekter.

Gebyrer for internasjonal oppfylling

Gebyrer for internasjonal oppfylling belastes for å oppfylle bestillinger som leveres utenfor USA. Disse gebyrene inkluderer følgende kostnader:

 • innkommende mottak
 • Plukk og pakk
 • forsyninger
 • internasjonal transport

Internasjonale bestillinger kan sendes med to hastigheter:

 • Rask (5 til 7 dager)
 • Treg (7 til 21 dager)

Den fakturerbare vekten for internasjonale pakker varierer i henhold til pakkestørrelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan fakturerbar vekt bestemmes, kan du se tabellen nedenfor.

Fakturerbare vekter for internasjonale pakker
Pakkestørrelse Fakturerbar vekt
Mindre enn 1 kubikkfot Pakkevekt
Én kubikkfot eller større Pakkevekt eller dimensjonal vekt, avhengig av hva som er størst

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan fakturerbar vekt bestemmes, kan du se følgende seksjoner.

Fakturerbar vekt

Fakturerbar vekt beregnes basert på følgende mål:

Du faktureres for den høyeste vekten, fordi både vekt og størrelse er viktige faktorer for transportører. Vekten påvirker transportfaktorer som drivstoffkostnader og hvilke kjøretøy som kan brukes. Størrelse påvirker antall pakker som kan fraktes på et kjøretøy.

Hvis du for eksempel selger en pute, er pakkens vekt svært lav, men pakkens mål er store, og den tar opp mer plass i kjøretøyet. Som et resultat av dette belastes den fakturerbare vekten basert på dimensjonal vekt, ikke pakkens vekt.

Pakkevekt

Pakkevekten er summen av vektene for hver av variantene i forsendelsen, i tillegg til vekten på emballasjen.

For å beregne pakkevekten din må du veie forsendelsen med en vekt.

Dimensjonal vekt

Standardpakkens dimensjoner sendes til transportøren sammen med bestillingens dimensjonale vekt for å beregne fraktprisene for kunden.

Dimensjonal vekt bestemmes ved å legge til volumet til alle variantene i en forsendelse, og deretter dele dette volumet i tommer med en dimensjonal tykkelse. Den dimensjonale divisoren er 166 for internasjonale forsendelser som SFN sender fra USA.

Lagerkostnader

SFN tilbyr gratis oppbevaring for alle enheter som selges innenfor de første 180 dagene (seks måneder) etter at de mottas på et SFN-oppfyllingssenter. For enheter som ikke er solgt etter 180 dager, vil det begynne å akkumuleres lagerkostnader.

Lagerkostnader beregnes ved å multiplisere det totale volumet av varianter i kubikkfot, antall varianter, og lagerraten på 2,25 USD per kubikkfot delt på 30 dager. Lagerkostnader beregnes daglig og belastes ved utgangen av den månedlige SFN-faktureringsperioden.

Hvis du for eksempel har 100 enheter lagret på et SFN-oppfyllingssenter i januar og du selger eller fjerner 80 enheter innen juli, blir du belastet lagerkostnader for 20 enheter på slutten av de 180 dagene. Alle ytterligere enheter du sender til SFN i løpet av de 180 dagene legges først til i beregningen 180 dager etter at lagerbeholdningen mottas av SFN.

Lagerkostnader belastes bare på tilgjengelig lagerbeholdning. Tilgjengelig lagerbeholdning er lagerbeholdningen som er lagret på et SFN-oppfyllingssenter. Tilgjengelig lagerbeholdning inkluderer allokert lagerbeholdning, som er lagerbeholdning som er reservert for å oppfylle bestillinger, men som ikke har forlatt oppfyllingssenteret.

Lagringsgebyrer blir ikke belastet på lagerbeholdning under mottaksprossen, lagerbeholdning i bestilling og andre lagertellinger.

Gebyrer for innenlandsreturer

Returgebyrer belastes for kundereturer som sendes tilbake til et SFN-oppfyllingssenter. Disse avgiftene inkluderer kostnaden for innenlands transport, behandling og tilbakeføring eller avhending av det returnerte produktet.

Gebyrer for ikke-samsvarende innkommende overføringer

Innkommende overføringer som ikke oppfyller SFN-kravene kan bli belastet et gebyr for ikke-samsvar når de mottas på et SFN-oppfyllingssenter. Det belastes gebyrer for de ekstra ressursene som kreves for å behandle forsendelsen, og behandlingen kan bli forsinket. Finn ut mer om gebyrer og forsinkelser for ikke-samsvarende forsendelser til SFN.

Gebyrer for strekkodemerking

Gebyrer for strekkodemerking belastes for ommerking av produkter som sendes til SFN med manglende eller feil strekkoder. Gebyret for strekkodemerking belastes per enhet.

Kostnader for spesialprosjekter

Gebyrer for spesialprosjekter belastes for tilleggsarbeid som må utføres av SFN-personell som ligger utenfor arbeidet som dekkes av oppfyllingsgebyrene. Hvis et SFN-oppfyllingssenter avgjør at det er nødvendig med et spesialprosjekt, vil du få beskjed om omfanget og kostnaden for arbeidet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis