Shop Promise

Hvis du har aktivert leveringsdatoer og du sender et produkt til levering på fem kalenderdager eller mindre er du berettiget til å vise Shop Promise-merket i nettbutikken.

Shop Promise-merket vises ved siden av leveringsdatoer for berettigede leveringer som leveres på fem kalenderdager eller mindre. Shop Promise-merket kan bli vist på produktsider og andre steder i kundens betalingsopplevelse, noe som kan bidra til å skape tillit og øke konverteringsraten ved å informere kundene om at bestillingen inkluderer rask og pålitelig levering. Shop Promise kan også fremheve insentiver i butikken, som gratis frakt, der det er aktuelt.

For produkter som sendes på to kalenderdager eller mindre vises også informasjon om levering neste dag eller på to dager ved siden av Shop Promise-merket.

Shop Promise kan også øke konverteringsraten ved å informere kundene om at butikken din er opptatt av pålitelige og raske leveranser, ved å fremheve ting som gratis frakt der det er aktuelt.

Kvalifisering

For å aktivere Shop Promise må du oppfylle kriteriene for visning av leveringsdatoer.

Endringer i leveransedatoer

Endringer som gjøres i en bestilling etter at den er lagt inn kan føre til at leveringsdatoen endres. Hvis leveringsdatoen endres bør du vurdere å ta kontakt med kundene for å gi dem beskjed.

Forsinkede leveringsdatoer

Det kan være flere årsaker til at en leveranse ankommer etter en estimert leveringsdato som ligger utenfor SFNs kontroll.

Selv om våre frakt- og oppfyllelsespartnere jobber kontinuerlig for å opprettholde tjenestenivåene for leveranser kan leveranser ta lenger tid enn vanlig i følgende hektiske perioder:

  • fredagen etter Thanksgiving i USA
  • Cyber Monday-uken
  • den første uken i desember
  • hver mandag i desember
  • mellom 12. og 25. desember
  • på nyttårsaften

Følgende uventede hendelser kan også føre til forsendelsesforsinkelser:

  • betydelige forsinkelser i transportørenes nettverk
  • tekniske feil og feil adresser
  • eventuelle forstyrrelser hos transportører som ligger utenfor oppfyllelsesnettverkets kontroll

Hvis du ikke finner informasjonen du ser etter i SFN-appen kan du ta kontakt med SFN-kundestøtte.

Du kan sende inn et fraktkrav til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) hvis du bruker Shopify Logistics til å oppfylle bestillinger, og en bestilling ikke er levert til kunden innen den lovede leveringsdatoen.

Shop Promise-garanti

Hvis kunden har lagt inn en bestilling med Shop Promise-merket og bestillingen ikke har ankommet innen den lovede leveringsdatoen kan kunden sende en forespørsel om å motta et forhåndsbetalt debetkort inntil beløpet for fraktkostnaden. Kostnaden for det forhåndsbetalte debetkortet dekkes av Shopify. Kunder kan bare sende inn ett krav per Shop Promise-bestilling. Kunder kan finne ut mer om Shop Promise-garantien ved å besøke Shops hjelpesenter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis