Produktberettigelse for Shopifys distribusjonsnettverk

De fleste varer kan sendes til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). For å følge lokal lovgivning og begrensninger hos transportører, er imidlertid noen varer begrenset eller forbudt i SFN.

Før du sender lagerbeholdning til SFN må du sikre at produktene oppfyller SFNs berettigelseskrav. Du blir belastet ekspedisjonsgebyrer og returgebyrer for eventuelle uberettigede produkter som mottas hos SFNs oppfyllingssentre.

Hvis du vil ha mer informasjon om aktiviteter som er forbudt i forbindelse med bruken av Shopify-tjenester, kan du se Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk. Varer som er forbrukt i henhold til Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk godtas ikke inn i Shopifys distribusjonsnettverk, og vil ikke bli oppfylt.

Hvis du er usikker på om et produkt er berettiget kan du kontakte SFN-kundestøtte.

Varer som er begrenset i SFN

Shopifys distribusjonsnettverk kan være i stand til å støtte noen begrensede varer med enkelte begrensninger. Før du legger til noen begrensede varer i en innkommende overføring, må du kontakte SFN.

Følgende varer er begrenset:

 • produkter som krever seriell, partibasert eller satsvis sporing
 • varer som krever først-inn-først-ut (FIFO)-retningslinjer for lagerbeholdning
 • lim, pasta eller tetningsmidler
 • voksenprodukter og -leker
 • trykkbeholdere, inkludert aerosoler
 • kosmetikk, hårprodukter, toalettartikler og skjønnhetsutstyr
 • smykker av høy verdi (mer enn 5000 USD)
 • varer som inneholder animalske produkter, inkludert eksotiske dyreskinn
 • medisinske apparater
 • mikrochiper, databrikker, mikroprosessorer, prosessorenheter (CPUer) og mobiltelefoner
 • ikke-reseptbelagte medisiner og kosttilskudd
 • parfyme, cologne eller duftvarer
 • produkter som er pakket med litium-batterier (ikke løse)
 • hyllestabile matvarer
 • brukerutstyr for røyking og damping, inkludert e-sigaretter
 • kunstverk, samlegjenstander og antikviteter av høy verdi eller betydelig alder

Varer som er forbudt i SFN

Forbudte varer er ikke berettiget for oppfylling gjennom SFN-oppfyllingssentre. Alle bestillinger som inneholder uberettigede produkter settes på vent, og overføringer som inneholder uberettigede produkter kan ikke gjennomføres.

Følgende produkter er ikke berettiget, og kan ikke oppfylles av Shopifys distribusjonsnettverk:

 • produkter med en samlet pakkevekt på mer enn 16 kg (35 pund)
 • produkter som er lenger enn 18 tommer i enhver enkeltdimensjon
 • produkter knyttet til ulovlige aktiviteter, eller som er forbudt ved lov i deres opprinnelsessted, destinasjon eller andre steder der slike produkter kan sendes
 • regulerte produkter eller et produkt som krever en lisens for lagring eller distribusjon, for eksempel (uten eksklusjon):

Landbruksprodukter

 • levende, døde eller tørkede planter eller dyr
 • jord- eller jordforbedringsprodukter
 • jordbruksprodukter

Produkter med holdbarhetsdato

 • bedervelige produkter
 • produkter som krever temperaturkontroll eller kjøling
 • alkoholholdige drikkevarer

Farlige produkter

 • farlig eller farlig gods (se datablad for materialsikkerhet fra produsenten eller leverandøren)
 • biologiske produkter eller produkter som kan inneholde smitte
 • etsende eller oksiderende produkter (som blekemiddel, peroksid osv.)
 • eksplosiver (som ammunisjon, fyrverkeri, bluss osv.)
 • gjødsel og plantevernmidler
 • gift
 • radioaktive materialer
 • råkjemikalier
 • brennbare eller eksplosive produkter
 • håndvaskemidler

Farmasøytiske produkter

 • reseptbelagte legemidler
 • produkter av hamp eller cannabidiol (CBD) og eventuelle avledede produkter fra marihuana-planten

Andre forbudte produkter

 • falske varer
 • apparater som brukes i gambling
 • legemiddeltilbehør
 • motorer
 • svevebrett
 • elfenben eller produkter som inneholder elfenben
 • blysyre batterier
 • løse litium-batterier
 • løse edelsteiner
 • edle metaller i form av bullion eller reserver
 • magnetiske materialer
 • betalingsmidler (for eksempel frimerker, kontanter, tokens)
 • militært eller politiutstyr (for eksempel beskyttelsesutstyr, håndjern, nattsynsapparater osv.)
 • produkter der det er utstedt en sikkerhetsadvarsel eller tilbakekalling
 • tobakk eller et produkt som kan inneholde nikotin
 • våpen (skytevåpen, kniver, pepperspray, tasere, siktetilbehør osv.)
 • skytevåpen og deler av skytevåpen
 • ammunisjon

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis