Produktberettigelse for Shopifys distribusjonsnettverk

De fleste varer kan lagres og oppfylles av Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). For å følge lokal lovgivning, retningslinjer for frakt og sikkerhetskrav for lagre, er imidlertid noen varer begrenset eller forbudt i SFN.

Før du sender lagerbeholdning til SFN må du sikre at produktene oppfyller SFNs krav til produktberettigelse. Du kan sjekke om varene er berettigede når du legger til produkter i SFN-appen. I tillegg til SFNs krav til produktberettigelse vil ikke produkter som er forbudt under Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk godtas i SFN.

Hvis du er usikker på om et produkt er berettiget kan du kontakte SFN-kundestøtte.

Skjøre produkter

Skjøre produkter kan sendes med SFN. Når du kontrollerer berettigelsen må du sikre at du merker et produkt som skjørt hvis det krever spesiell håndtering. Hvis et produkt er merket som skjørt bruker lageret esker i stedet for annen emballasje for trygg sending av pakken.

Produktet veier mindre enn 35 pund og er mindre enn 18 tommer

Produkter og emballasje som krever spesiell håndtering er ikke tillatt i SFN. For å være berettiget for SFN må produktet eller emballasjen oppfylle følgende krav:

 • ankomme som et fullstendig produkt, og ikke kreve montering
 • veie mindre enn 16 kilogram eller 35 pund
 • ha en maksimal størrelse på 45 centimeter eller 18 tommer

Produktet lagres i romtemperatur

SFNs lagermiljøer holder romtemperatur. For å være berettiget for SFN kan ikke produktene ha noen temperaturkrav, som oppvarming, kjøling eller frys.

Produktet trenger ikke avansert lagersporing

SFN kan ikke spore produkter for juridisk overholdelse eller tilbakekallinger. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet kreve avansert lagersporing, som følgende opplysninger:

 • utløps- eller produksjonsdatoer
 • parti- eller batchnumre
 • serienummeret
 • først-inn-først-ut-basert (FIFO) lagersporing

Produktet er ikke en forbruksvare

SFN lagrer eller sender ikke regulerte produkter som utgjør driftsmessig, juridisk eller sikkerhetsmessig risiko. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet ditt tilhøre noen av følgende kategorier:

 • matvarer
 • drikkevarer
 • alkohol

Produktet inneholder ikke planter eller dyr

SFN støtter ikke produkter som inneholder plante- eller dyrestoffer. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet inneholde noen av følgende materialer:

 • levende eller døde dyr og dyreskinn
 • levende, døde eller tørkede planter
 • frø
 • jordbruksprodukter
 • jord og jordberikende produkter

Produktet er ikke et kosmetisk produkt eller et legemiddel

SFN lagrer eller sender ikke regulerte produkter som utgjør driftsmessig, juridisk eller sikkerhetsmessig risiko. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet ditt tilhøre noen av følgende kategorier:

 • farmasøytiske produkter
 • reseptbelagte legemidler og medisiner
 • medisinske apparater
 • kosttilskudd og andre farmasøytiske produkter innen legemiddelindustrien
 • såper eller hårprodukter
 • toalettsaker
 • skjønnhetsartikler
 • alt utstyr som brukes til å produsere, skjule og forbruke ulovlige rusmidler

Produktet inneholder ikke batterier, mikrochiper og farlige elektroniske deler

SFN kan etter eget skjønn klassifisere og avvise farlige elektroniske produkter. SFN kan kreve at du sender inn et sikkerhetsdatablad for å bekrefte farestatusen til produktet. Produsenten eller leverandøren din kan oppgi denne informasjonen. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet inneholde noen av følgende deler:

 • blysyre batterier
 • litiumbatterier, løse eller emballert
 • magnetiske materialer
 • mikrochiper og prosessorer
 • prosessorenheter (CPUer)
 • mobiltelefoner
 • svevebrett
 • motorer

Produktet inneholder ingen farlige stoffer

SFN kan etter eget skjønn klassifisere og avvise ethvert farlig produkt. SFN kan kreve at du sender inn et sikkerhetsdatablad for å bekrefte farestatusen til produktet. Du kan få denne informasjonen fra produsenten eller leverandøren. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet tilhøre noen av følgende kategorier:

 • varer merket som farlig av produsenten
 • har sikkerhetsadvarsler eller tilbakekallinger for forbrukere
 • lettantennelig, brennbart eller eksplosivt, som fyrverkeri, bluss eller lightere
 • lettantennelige væsker, som lightervæske, propan, propylen, parfyme eller håndsprit
 • brennbare faste stoffer, som aluminiumsmetall og uran
 • råkjemikalier
 • etsende eller oksiderende materialer, som blekemiddel, peroksid eller klor
 • gjødsel og plantevernmidler
 • gifter og smittsomme stoffer
 • radioaktive materialer
 • utgjør en biologisk fare eller smittefare
 • lim, pasta eller stoffer tilsatt lukt
 • trykkbeholdere, inkludert aerosoler

Produktet er ikke ulovlig eller regulert

SFN godtar ikke produkter som er knyttet til illegale aktiviteter eller produkter med juridiske begrensninger. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet ditt tilhøre noen av følgende kategorier:

 • skytevåpen eller deler til skytevåpen
 • ammunisjon
 • våpen, som kniver, pepperspray eller elektrosjokkvåpen
 • militært eller politiutstyr, for eksempel beskyttelsesutstyr, håndjern, eller nattsynsapparater
 • tobakks- eller nikotinprodukter
 • produkter av hamp eller cannabidiol (CBD) og eventuelle avledede produkter fra marihuana-planten
 • produkter som inneholder tobakk eller nikotin
 • brukerutstyr for røyking og damping, inkludert e-sigaretter
 • produkter som inneholder elfenben
 • løse edelsteiner eller metaller
 • magnetiske materialer
 • falske varer
 • gamblingapparater
 • betalingsmidler, som frimerker eller kontanter

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis