Produktberettigelse for Shopifys distribusjonsnettverk

De fleste varer kan lagres og oppfylles av Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). For å følge lokal lovgivning, retningslinjer for frakt og sikkerhetskrav for lagre, er imidlertid noen varer begrenset eller forbudt i SFN.

Før du sender lagerbeholdning til SFN må du sikre at produktene oppfyller SFNs krav til produktberettigelse. Du kan sjekke om varene er berettigede når du legger til produkter i SFN-appen. I tillegg til SFNs krav til produktberettigelse vil ikke produkter som er forbudt under Shopifys retningslinjer for akseptabel bruk godtas i SFN.

Hvis du er usikker på om et produkt er berettiget kan du kontakte SFN-kundestøtte.

Produktmål

Produkter som oppfylles av SFN må oppfylle følgende størrelseskrav:

 • Vekt på 50 pund eller mindre
 • Lengste side på 40" eller mindre
 • Median side på 30" eller mindre
 • Korteste side på 15" eller mindre

Sende i egen beholder (Ship In Own Container, SIOC)

Produkter som veier mer enn 20 pund, eller er større enn følgende mål, må sendes i egen beholder:

 • Lengste side på 18" eller mer
 • Median side på 14" eller mer
 • Korteste side på 8" eller mer

Som et minimum må SIOC-produkter ha plass til en fraktetikett på 4x6.

Internasjonal frakt

Produktet må oppfylle følgende krav for å være kvalifisert for oppfyllelse til destinasjoner utenfor USA:

 • Vekt på 20 pund eller mindre
 • Lengste side på 40" eller mindre
 • Median side på 24" eller mindre
 • Korteste side på 15" eller mindre

Produkter med en dimensjonal vekt på mer enn 20 pund er heller ikke kvalifisert for internasjonal forsendelse. Du kan lese mer om hvordan dimensjonal vekt beregnes her

Skjøre produkter

Skjøre produkter kan sendes med SFN. Når du kontrollerer berettigelsen må du sikre at du merker et produkt som skjørt hvis det krever spesiell håndtering. Hvis et produkt er merket som skjørt bruker lageret esker i stedet for annen emballasje for trygg sending av pakken.

Produktet trenger ikke spesialhåndtering og -lagring

SFNs lagermiljøer holder romtemperatur. For å være kvalifisert for SFN kan ikke produktet ha noen av følgende krav:

 • retningsbasert lagring
 • rulling eller pakking for å forhindre ødeleggelse
 • sterilisert plassering
 • temperaturkrav, som varme, kjøling eller frysing

Produktet trenger ikke sporing av serienummer

SFN kan ikke spore produkter for juridisk overholdelse eller tilbakekallinger. For å være kvalifisert for SFN kan ikke produktet kreve avansert lagersporing, som serienumre.

Produktet er ikke alkohol

SFN lagrer eller sender ikke regulerte produkter som utgjør en operasjonell, juridisk eller sikkerhetsrisiko. For å være kvalifisert for SFN kan for eksempel ikke produktet ditt tilhøre alkoholrelaterte kategorier.

Produktet inneholder ikke planter eller dyr

SFN støtter ikke produkter som inneholder plante- eller dyrestoffer. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet inneholde noen av følgende materialer:

 • jordbruksprodukter
 • levende eller døde dyr og dyreskinn
 • levende, døde eller tørkede planter
 • jord og jordberikende produkter

Produktet er ikke et skjønnhets- eller medisinsk produkt

SFN lagrer eller sender ikke regulerte produkter som utgjør driftsmessig, juridisk eller sikkerhetsmessig risiko. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet ditt tilhøre noen av følgende kategorier:

 • farmasøytiske produkter
 • reseptbelagte legemidler og medisiner
 • medisinske apparater
 • kosttilskudd og andre farmasøytiske produkter innen legemiddelindustrien
 • såper eller hårprodukter
 • toalettsaker
 • skjønnhetsartikler
 • alt utstyr som brukes til å produsere, skjule og forbruke ulovlige rusmidler

Produktet inneholder ikke litium- eller blysyrebatterier, mikrochipper eller farlige elektroniske deler

SFN har anledning til å avvise farlige elektroniske produkter. SFN kan kreve at du sender inn et datablad for materialsikkerhet for å bekrefte produktets farestatus. Denne informasjonen kan du få fra produsenten eller leverandøren. For å være kvalifisert for SFN kan ikke produktet være klassifisert som farlig av USAs transportdepartement, eller inneholde noen av følgende deler:

 • prosessorenheter (CPUer)
 • motorer
 • svevebrett
 • blysyre batterier
 • litiumbatterier, løse eller emballert
 • magnetiske materialer
 • mikrochiper og prosessorer
 • mobiltelefoner

Produktet inneholder ingen farlige stoffer

SFN kan etter eget skjønn klassifisere og avvise ethvert farlig produkt. SFN kan kreve at du sender inn et sikkerhetsdatablad for å bekrefte farestatusen til produktet. Du kan få denne informasjonen fra produsenten eller leverandøren. For å være berettiget for SFN kan ikke produktet tilhøre noen av følgende kategorier:

 • varer merket som farlig av produsenten
 • har sikkerhetsadvarsler eller tilbakekallinger for forbrukere
 • lettantennelig, brennbart eller eksplosivt, som fyrverkeri, bluss eller lightere
 • lettantennelige væsker, som lightervæske, propan, propylen, parfyme eller håndsprit
 • brennbare faste stoffer, som aluminiumsmetall og uran
 • råkjemikalier
 • etsende eller oksiderende materialer, som blekemiddel, peroksid eller klor
 • gjødsel og plantevernmidler
 • gifter og smittsomme stoffer
 • radioaktive materialer
 • utgjør en biologisk fare eller smittefare
 • lim, pasta eller stoffer tilsatt lukt
 • trykkbeholdere, inkludert aerosoler

Produktet er ikke ulovlig eller regulert

SFN godtar ikke produkter knyttet til ulovlig aktivitet, produkter med juridiske begrensninger eller produkter som er forbudt ved lov på opprinnelsesstedet, destinasjonen eller noen steder der produktene kan fraktes. For å være kvalifisert for SFN kan ikke produktet ditt tilhøre noen av følgende kategorier:

 • ammunisjon
 • skytevåpen, eller deler til skytevåpen, inkludert luftpistol- og airsoft-pistoler
 • falske varer
 • gamblingapparater
 • produkter av hamp eller cannabidiol (CBD) og eventuelle avledede produkter fra marihuana-planten
 • ulovlig kopiert, reprodusert eller produsert
 • løse edelsteiner eller metaller
 • magnetiske materialer
 • betalingsmidler, som frimerker eller kontanter
 • militært eller politiutstyr, for eksempel beskyttelsesutstyr, håndjern, eller nattsynsapparater
 • tobakks- eller nikotinprodukter
 • produkter som inneholder elfenben
 • produkter som inneholder tobakk eller nikotin
 • brukerutstyr for røyking og damping, inkludert e-sigaretter
 • uautorisert markedsføringsmateriell
 • våpen, som kniver, pepperspray eller elektrosjokkvåpen

Produkter for voksne

Produkter som er rettet mot voksne, eller med temaer for voksne, er begrenset med mindre de oppfyller kravene til diskret emballasje:

 • Diskret emballasje må være ugjennomsiktig, og produktet må ikke synes
 • Produkter med gjennomsiktig emballasje kan ikke ha eksplisitte seksuelle bilder eller ord

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis