Automatisere oppgaver for Shopifys distribusjonsnettverk med Flow

Shopify Flow er en gratis automasjonsplattform for e-handel som lar deg automatisere oppgaver og prosesser i Shopify-butikken og på tvers av apper. Du kan bruke Shopify Flow til å automatisere visse oppgaver mellom Shopify-administrator og Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Du kan installere Flow fra Shopify App Store, eller kontakte SFN for å få tilgang.

Konfigurere Flow-arbeidsflyter for SFN

Du kan automatisere vanlige oppgaver i Shopify ved å opprette arbeidsflyter i Flow som inneholder utløsere, betingelser og handlinger. For å optimalisere måten du bruker Shopify og SFN på kan du konfigurere mange vanlige arbeidsflyter med Flow. For eksempel varsler om lav lagerbeholdning eller sette en bestilling på vent.

På grunn av måten SFN behandler bestillinger på, kan noen arbeidsflyter skape forstyrrelser mellom Shopify og SFN. Unngå å sette opp følgende arbeidsflyter i Flow:

 • Arbeidsflyter som forsinker innhenting av betalinger for bestillinger i Shopify.
 • Arbeidsflyter som endrer bestillinger som er tilordnet til SFN etter en oppfyllelsesforsinkelse. For eksempel ved å legge til varer i en bestilling.

Opprett en arbeidsflyt for varsler om lav lagerbeholdning

Arbeidsflyter for varsler om lav lagerbeholdning bidrar til å holde SFN-lagerbeholdningen oppfylt. Når det totale lagernivået nærmer seg lavt sørger denne arbeidsflyten for at du kan motta varsler utenfor Shopify-administrator. Varsler kan for eksempel sendes til Slack eller som en e-postmelding.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Bla gjennom maler.

 6. Velg Lagerbeholdning og merch, og velg Bli varslet når lagerbeholdning for produktvarianter er lav.

 7. Klikk på Installer.

 8. Valgfritt: Hvis du vil at lagervarselet bare skal gjelde for et bestemt produkt, kan du legge til produktet som et kriterium.

 9. For å begynne å bruke arbeidsflyten veksler du bryteren fra Av til .

Opprett en arbeidsflyt for å stanse bestillinger med høy risiko eller verdi

Med arbeidsflyter som stanser bestillinger midlertidig kan du stanse en bestilling midlertidig slik at du kan gjennomgå den før det sendes en oppfyllelsesforespørsel til SFN. Arbeidsflytmaler er tilgjengelige som vil stanse en bestilling midlertidig basert på enten bestillingens risikonivå eller total bestillingsverdi.

For total bestillingsverdi er standarbeløpet angitt til 1000 USD. Du kan justere denne verdien til et beløp som passer for din virksomhet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Bla gjennom maler.

 6. Velg Alle og velg Stans oppfyllelse basert på risikonivå eller Stans oppfyllelse basert på total bestillingsverdi.

 7. Klikk på Installer.

 8. Rediger malen etter behov.

 9. For å begynne å bruke arbeidsflyten veksler du bryteren fra Av til .

Legg til en vare som et arbeidsflytkriterie i Flow

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på arbeidsflyten du vil redigere.

 5. Klikk på Sjekk om, og klikk på Legg til kriterie.

 6. Legg til kriteriene du ønsker å bruke for å velge varer.

  • Hvis du vil legge til en enkeltvare klikker du på Produktvariant, og deretter på SKU. Angi SKU-informasjonen i SKU-boksen for kriteriet du nettopp opprettet.
  • Hvis du vil legge til et produkt med varianter klikker du på Produkt, og klikker så på tittel. I Tittel-boksen for kriteriet du nettopp opprettet angir du produkttittelen.
 7. Klikk hvor som helst utenfor tekstboksen for å bekrefte.

 8. Klikk på Bruk endringer, og klikk på Bruk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis