Automatisere oppgaver for Shopifys distribusjonsnettverk med Flow

Shopify Flow er en gratis automasjonsplattform for e-handel som lar deg enkelt automatisere oppgaver og prosesser i Shopify-butikken og på tvers av apper. Du kan bruke Shopify Flow til å automatisere visse oppgaver mellom Shopify-administrator og Shopifys distribusjonsnettverk (SFN). Du kan installere Flow fra Shopify App Store, eller kontakte SFN for å få tilgang.

Konfigurere Flow-arbeidsflyter for SFN

Du kan automatisere rutineoppgaver i Shopify ved å opprette arbeidsflyter i Flow med utløsere, betingelser og handlinger. For å optimalisere hvordan du bruker Shopify og SFN kan du konfigurere mange vanlige arbeidsflyter med Flow. For eksempel varsler om lav lagerbeholdning eller sette en bestilling på vent.

På grunn av måten SFN behandler bestillinger på, kan noen arbeidsflyter skape forstyrrelser mellom Shopify og SFN. Unngå å sette opp følgende arbeidsflyter i Flow:

 • Arbeidsflyter som forsinker innhenting av betalinger for bestillinger i Shopify.
 • Arbeidsflyter som endrer bestillinger som er tilordnet til SFN etter en oppfyllelsesforsinkelse. For eksempel ved å legge til varer i en bestilling.

Opprett en arbeidsflyt for varsler om lav lagerbeholdning

Arbeidsflyter for varsler om lav lagerbeholdning bidrar til å sikre lagerbeholdning i SFN. Når lagernivået hos SFN begynner å bli lavt sørger denne arbeidsflyten for at du mottar varsler utenfor Shopify-administrator. Varslene kan for eksempel sendes til Slack eller som en e-postmelding.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Bla gjennom maler.

 6. Velg Lagerbeholdning og merch, og velg Bli varslet når lagerbeholdning for produktvarianter er lav.

 7. Klikk på Installer.

 8. Valgfritt: Hvis du vil at lagervarselet bare skal gjelde for et bestemt produkt, kan du legge til produktet som et kriterie.

 9. For å begynne å bruke arbeidsflyten veksler du bryteren fra Av til .

Opprett en arbeidsflyt for å stanse bestillinger med høy risiko eller verdi

Arbeidsflyter for stans av bestillinger lar deg sette en bestilling på vent slik at du kan gå gjennom den før det sendes en oppfyllelsesforespørsel til SFN. Arbeidsflytmaler er tilgjengelige for å sette en bestilling på vent basert på enten bestillingens risikonivå eller den totale bestillingsverdien.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Bla gjennom maler.

 6. Velg Alle og velg Stans oppfyllelse basert på risikonivå eller Stans oppfyllelse basert på total bestillingsverdi.

 7. Klikk Installer

 8. For å begynne å bruke arbeidsflyten veksler du bryteren fra Av til .

Legg til en vare som et arbeidsflytkriterie i Flow

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på arbeidsflyten du vil redigere.

 5. Klikk på Sjekk om, og klikk på Legg til kriterie.

 6. Legg til kriteriene du ønsker å bruke for å velge varer.

  • Hvis du vil legge til en enkeltvare klikker du Produktvariant, og deretter sku. I Sku-boksen for kriteriet du nettopp opprettet angir du SKU-informasjonen.
  • Hvis du vil legge til et produkt med varianter klikker du på Produkt, og klikker så på tittel. I Tittel-boksen for kriteriet du nettopp opprettet angir du produkttittelen.
 7. Klikk hvor som helst utenfor tekstboksen for å bekrefte.

 8. Klikk på Bruk endringer, og klikk på Bruk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis