Tự động hóa các tác vụ của Mạng lưới giao hàng Shopify bằng Flow

Shopify Flow là nền tảng tự động hóa thương mại điện tử miễn phí cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng Shopify cũng như trên các ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng Shopify Flow để tự động hóa một số tác vụ giữa trang quản trị Shopify và Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN). Bạn có thể cài đặt Flow từ Shopify App Store hoặc liên hệ với SFN để nhận quyền truy cập.

Thiết lập quy trình làm việc Flow cho SFN

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ phổ biến thực hiện trong Shopify bằng cách tạo quy trình làm việc trong Flow bao gồm yếu tố kích hoạt, điều kiện và thao tác. Để tối ưu hóa cách sử dụng Shopify và SFN, bạn có thể thiết lập nhiều quy trình làm việc phổ biến bằng Flow. Ví dụ: Thông báo lượng hàng trong kho thấp hoặc chuyển đơn hàng sang trạng thái tạm dừng.

Do cách SFN xử lý đơn hàng, một số quy trình làm việc có thể gây gián đoạn giữa Shopify và SFN. Tránh thiết lập các quy trình làm việc sau trong Flow:

 • Các quy trình làm việc trì hoãn thu hồi thanh toán đối với đơn hàng trong Shopify.
 • Các quy trình làm việc sửa đổi đơn hàng được chỉ định cho SFN sau khi trì hoãn thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Thêm mặt hàng vào đơn hàng.

Tạo quy trình làm việc cho thông báo lượng hàng trong kho thấp

Quy trình thông báo lượng hàng trong kho thấp giúp duy trì hàng trong kho cho SFN. Khi tổng mức hàng trong kho bắt đầu hết, quy trình làm việc này cho phép bạn nhận thông báo ngoài trang quản trị Shopify. Ví dụ: thông báo có thể được gửi đến Slack hoặc dưới dạng thư email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Duyệt mẫu.

 6. Chọn Kho hàng và Hàng hóa, rồi chọn Nhận thông báo khi còn ít hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm.

 7. Nhấp vào Cài đặt.

 8. Không bắt buộc: Nếu chỉ muốn thông báo hàng trong kho để áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bạn có thể thêm sản phẩm làm tiêu chí.

 9. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, hãy chuyển nút bật/tắt từ Tắt thành Bật.

Tạo quy trình làm việc tạm dừng đơn hàng có rủi ro cao hoặc đơn hàng có giá trị cao

Quy trình tạm dừng đơn hàng cho phép bạn chuyển đơn hàng sang trạng thái tạm dừng để bạn có thể xem lại đơn hàng trước khi yêu cầu thực hiện được gửi đến SFN. Có sẵn mẫu quy trình làm việc chuyển đơn hàng sang trạng thái tạm dừng dựa trên mức độ rủi ro của đơn hàng hoặc tổng giá trị đơn hàng.

Số tiền mặc định của tổng giá trị đơn hàng được đặt thành 1000 USD. Bạn có thể điều chỉnh giá trị này thành số tiền phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Duyệt mẫu.

 6. Chọn Tất cả rồi chọn Tạm dừng thực hiện đơn hàng dựa trên mức độ rủi ro hoặc chọn Tạm dừng thực hiện đơn hàng dựa trên Tổng giá trị đơn hàng.

 7. Nhấp vào Cài đặt.

 8. Chỉnh sửa mẫu nếu cần.

 9. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, hãy chuyển nút bật/tắt từ Tắt thành Bật.

Thêm mặt hàng làm tiêu chí của quy trình làm việc Flow

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào quy trình làm việc bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Nhấp vào Kiểm tra xem rồi nhấp vào Thêm tiêu chí.

 6. Thêm tiêu chí bạn muốn sử dụng để chọn mặt hàng.

  • Nếu bạn muốn thêm một mặt hàng duy nhất, hãy nhấp vào Mẫu mã sản phẩm rồi nhấp vào SKU. Nhập thông tin SKU vào hộp Sku đối với tiêu chí bạn vừa tạo.
  • Nếu bạn muốn thêm một sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào Sản phẩm rồi nhấp vào tiêu đề. Nhập tiêu đề sản phẩm vào hộp Tiêu đề đối với tiêu chí bạn vừa tạo.
 7. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào ngoài thông tin nhập vào để xác nhận.

 8. Nhấp vào Áp dụng thay đổi rồi nhấp vào Áp dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí