Automatyzacja zadań Sieci realizacji Shopify za pomocą platformy Flow

Shopify Flow jest bezpłatną platformą automatyzacji e-commerce, która umożliwia zautomatyzowanie zadań oraz procesów w sklepie i w aplikacjach Shopify. Aplikacji Shopify Flow możesz używać do automatyzacji pewnych zadań pomiędzy panelem administracyjnym Shopify a Siecią realizacji Shopify (SFN). Możesz zainstalować Flow ze sklepu Shopify App Store lub skontaktować się z SFN, aby uzyskać dostęp.

Konfigurowanie procesów workflow platformy Flow dla SFN

Możesz zautomatyzować typowe zadania wykonywane w Shopify, tworząc w aplikacji Flow procesy workflow, które mają wyzwalacze, warunki i czynności. Aby zoptymalizować sposób korzystania z Shopify i SFN, możesz skonfigurować wiele typowych procesów workflow za pomocą Flow. Na przykład Powiadomienia o niskim poziomie zapasów lub wstrzymanie zamówienia.

Ze względu na sposób przetwarzania zamówień przez SFN niektóre procesy workflow mogą powodować zakłócenia między Shopify a SFN. Unikaj konfigurowania następujących procesów workflow w aplikacji Flow:

 • Workflow, które opóźniają rejestrowanie płatności za zamówienia w Shopify.
 • Workflow, które modyfikują zamówienia przypisane do SFN po opóźnieniu w realizacji, takie jak dodawanie pozycji do zamówienia.

Utwórz workflow dla powiadomień o niskim poziomie zapasów

Procesy workflow dotyczące powiadomień o niskich stanach zapasów pomagają utrzymać zapasy SFN w magazynie. Kiedy całkowite poziomy zapasów zaczynają się wyczerpywać, ten workflow umożliwia otrzymywanie powiadomień poza panelem administracyjnym Shopify. Powiadomienia mogą być na przykład wysyłane do aplikacji Slack lub w formie e-maila.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij opcję Przeglądaj szablony.

 6. Wybierz opcję Zapasy i towary, a następnie opcję Otrzymuj powiadomienia, gdy zapasy wariantów produktów są niskie.

 7. Kliknij opcję Zainstaluj.

 8. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby powiadomienie o zapasach dotyczyło tylko określonego produktu, możesz dodać produkt jako kryteria.

 9. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij przełącznik, aby zmienić go z Wył. na Wł..

Utwórz workflow w celu wstrzymania zamówień o wysokim ryzyku lub o wysokiej wartości

Procesy workflow wstrzymania zamówień pozwalają na wstrzymanie zamówienia, dzięki czemu można je przejrzeć przed wysłaniem żądania realizacji do SFN. Dostępne są szablony workflow, które wstrzymują zamówienie na podstawie poziomu ryzyka zamówienia lub całkowitej wartości zamówienia.

Całkowita wartość zamówienia wynosi domyślnie 1000 USD. Możesz zmienić tę wartość na kwotę, która jest odpowiednia dla Twojej firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij opcję Przeglądaj szablony.

 6. Wybierz Wszystkie, a następnie Wstrzymaj realizację na podstawie poziomu ryzyka albo Wstrzymaj realizację na podstawie łącznej wartości zamówienia.

 7. Kliknij opcję Zainstaluj.

 8. Edytuj szablon w razie potrzeby.

 9. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij przełącznik, aby zmienić go z Wył. na Wł..

Dodaj pozycję jako kryteria workflow Flow

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij workflow, który chcesz edytować.

 5. Kliknij opcję Sprawdź, czy, a następnie opcję Dodaj kryteria.

 6. Dodaj kryteria, których chcesz użyć do wybierania pozycji.

  • Jeśli chcesz dodać pojedynczą pozycję, kliknij opcję Wariant produktu, a następnie kliknij SKU. W polu SKU dla właśnie utworzonych kryteriów wprowadź dane SKU.
  • Jeśli chcesz dodać produkt z wariantami, kliknij Produkt, a następnie kliknij tytuł. W polu Tytuł dla właśnie utworzonych kryteriów wprowadź tytuł produktu.
 7. Kliknij w dowolnym miejscu poza danymi wejściowymi, aby potwierdzić.

 8. Kliknij opcję Zastosuj zmiany, a następnie opcję Zastosuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo