Automatisering af opgaver i Shopifys distributionsnetværk med Flow

Shopify Flow er en gratis platform til automatisering af e-handel, som giver dig mulighed for at automatisere opgaver og processer i din Shopify-butik og i dine apps. Du kan bruge Shopify Flow til at automatisere specifikke opgaver mellem Shopify-administratoren og Shopifys distributionsnetværk. Du kan installere Flow fra Shopify App Store eller kontakte Shopifys distributionsnetværk for at få adgang.

Konfiguration af Flow-workflows for Shopifys distributionsnetværk

Du kan automatisere almindelige opgaver, der udføres i Shopify, ved at oprette workflows i Flow med udløsere, betingelser og handlinger. Du kan optimere din brug af Shopify og Shopifys distributionsnetværk ved at oprette mange almindelige workflows ved hjælp af Flow. som f.eks. meddelelser om lav lagerbeholdning eller at sætte en ordre på pause.

Nogle workflows kan skabe forstyrrelser mellem Shopify og Shopifys distributionsnetværk. Dette skyldes den måde, som Shopifys distributionsnetværk behandler ordrer på. Undgå at oprette følgende workflows i Flow:

 • Workflows, der forsinker registrering af betaling for ordrer i Shopify.
 • Workflows, der redigerer ordrer, der er tildelt Shopifys distributionsnetværk efter en forsinkelse af klargøringen. Eksempelvis tilføjelse af varer til en ordre.

Opret et workflow for meddelelser om lav lagerbeholdning

Workflows med meddelelser om lav lagerbeholdning hjælper dig med at vedligeholde din lagerbeholdning hos Shopifys distributionsnetværk. Når dit samlede lagerniveau bliver lavt, giver dette workflow dig mulighed for at modtage meddelelser om dette uden for Shopify-administratoren. Meddelelser kan f.eks. sendes til Slack eller som en mailbesked.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret workflow.

 5. Klik på Gennemse skabeloner.

 6. Vælg Lager og varer, og vælg derefter Få besked, når produktvariantbeholdning er lav.

 7. Klik på Installer.

 8. Valgfrit: Hvis du vil have, at lagermeddelelsen kun skal gælde for ét bestemt produkt, kan du tilføje produktet som et kriterie.

 9. Skift skyderen fra Fra til Til for at komme i gang med at bruge workflowet.

Opret et workflow for at sætte ordrer med høj risiko eller høj værdi på pause

Workflows, der sætter ordrer på pause, giver dig mulighed for at sætte ordrer på pause, så du kan gennemgå dem, inden der sendes en klargøringsanmodning til Shopifys distributionsnetværk. Du kan finde tilgængelige skabeloner til workflows, der sætter ordrer på pause, baseret på ordrens risikoniveau eller ordrens samlede værdi.

Standardbeløbet for den samlede ordreværdi er angivet til 1.000 USD. Du kan justere denne værdi til et beløb, der giver mening for din virksomhed.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret workflow.

 5. Klik på Gennemse skabeloner.

 6. Vælg Alle, og vælg derefter Sæt klargøring på pause baseret på risikoniveau, eller vælg Sæt klargøring på pause baseret på ordrens samlede værdi.

 7. Klik på Installer.

 8. Rediger skabelonen efter behov.

 9. Skift skyderen fra Fra til Til for at komme i gang med at bruge workflowet.

Tilføj en vare som et kriterie for dit Flow-workflow

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på det workflow, du vil redigere.

 5. Klik på Kontrollér om, og klik derefter på Tilføj kriterier.

 6. Tilføj de kriterier, du vil bruge til valg af dine varer.

  • Hvis du vil tilføje en enkelt vare, skal du klikke på Produktvariant og derefter på SKU. Angiv SKU-oplysningerne i SKU-feltet for det kriterie, du lige har oprettet.
  • Hvis du vil tilføje et produkt med varianter, skal du klikke på Produkt og derefter på Titel. Angiv produkttitlen i feltet Titel for det kriterie, du lige har oprettet.
 7. Klik hvor som helst uden for feltet for at bekræfte.

 8. Klik på Anvend ændringer, og klik derefter på Anvend.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis