Automatisera uppgifter för Shopifys distributionsnätverk (SFN) med Flow

Shopify Flow är en kostnadsfri plattform för automatisering av e-handel som gör det möjligt för dig att automatisera uppgifter och processer i din Shopify-butik och i alla dina appar. Du kan använda Shopify Flow för att automatisera vissa uppgifter mellan din Shopify-admin och Shopifys distributionsnätverk (SFN). Du kan installera Flow från Shopify App Store eller kontakta SFN för att få åtkomst.

Inställning av Flow-arbetsflöden för SFN

Du kan automatisera vanliga uppgifter som gjorts i Shopify genom att skapa arbetsflöden i Flow som har utlösare, villkor och åtgärder. Du kan ställa in många vanliga arbetsflöden med Flow för att optimera hur du använder Shopify och SFN. Till exempel, meddelanden om lågt lagerantal eller parkerar en order.

På grund av hur SFN hanterar ordrar kan vissa arbetsflöden orsaka avbrott mellan Shopify och SFN. Undvik att ställa in följande arbetsflöden i Flow:

 • Arbetsflöden som fördröjer betalning för ordrar i Shopify.
 • Arbetsflöden som ändrar ordrar som har tilldelats till SFN efter distributionsfördröjning. Som till exempel att lägga till artiklar i en order.

Skapa ett arbetsflöde för meddelanden om låga lagernivåer

Arbetsflöden med avisering om lågt lager hjälper till att hålla ditt SFN-lager i lager. När dina lagernivåer börjar bli låga kan du med detta arbetsflöde få aviseringar utanför din Shopify-admin. Meddelanden kan till exempel skickas till Slack eller som ett e-postmeddelande.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Skapa arbetsflöde.

 5. Klicka på Bläddra bland mallar.

 6. Välj Lager och handelsvaror och välj sedan Bli informerad när lagernivån för produktvarianten är låg.

 7. Klicka på Installera.

 8. Valfritt: Om du vill att lagermeddelandet endast ska tillämpas för en viss produkt kan du lägga till produkten som ett kriterium.

 9. Växla reglaget från Av till för att börja använda ditt arbetsflöde.

Skapa ett arbetsflöde för att hålla ordrar med hög risk eller högt värde

Om du håller orderarbetsflödena inaktiverade kan du lägga en väntande order så att du kan granska ordern innan en distributionsförfrågan skickas till SFN. Arbetsflödesmallar är tillgängliga som kommer att sätta en order i vänteläge baserat på antingen orderrisknivån eller det totala ordervärdet.

Standardbeloppet för totalt beställningsvärde är inställt på 1 000 USD. Du kan justera detta värde till ett belopp som passar ditt företag.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Skapa arbetsflöde.

 5. Klicka på Bläddra bland mallar.

 6. Välj Alla och välj sedan Håll ine distribution baserat på risknivå eller välj Håll inne distribution baserat på totalt ordervärde.

 7. Klicka på Installera.

 8. Redigera mallen efter behov.

 9. Växla reglaget från Av till för att börja använda ditt arbetsflöde.

Lägg till en artikel som ett arbetsflödeskriterium för Flow

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Flow.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på det arbetsflöde som du vill redigera.

 5. Klicka på Kontrollera om och sedan på Lägg till kriterier.

 6. Lägg till de kriterier du vill använda för att välja dina artiklar.

  • Om du vill lägga till en enda artikel klickar du på Produktvariant och sedan på sku. Ange informationen för lagerhållningsenhet i rutan Lagerhållningsenhet för de kriterier du just skapade.
  • Om du vill lägga till en produkt med varianter klickar du på Produkt och sedan på namn. Ange produktnamnet i rutan Namn för de kriterier du just skapade.
 7. Klicka någonstans utanför inmatningen för att bekräfta.

 8. Klicka på Tillämpa ändringar och sedan på Tillämpa.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis