Visa leveransdatum för Shopifys distributionsnätverk

Leveransdatum låter din kund veta när de kan förvänta sig att få en order. När vissa kriterier uppfylls visas leveransdatum för kunder på produktsidor, i kassan och på orderbekräftelsesidan. Att visa leveransdatum hjälper till att öka förtroendet och se till att dina kunder vet när de kan förvänta sig sin order.

Leveransdatum beräknas utifrån kundens plats, lagertillgänglighet och transporttiderna. För produktsidor använder beräkningen kundens internetprotokolladress (IP) för att bestämma deras plats, eller så kan kunden ange ett postnummer manuellt. För sidorna för kassa och orderbekräftelse använder beräkningen den leveransadress som kunden anger i kassan.

De flesta amerikanska ordrar kvalificerar sig för att visa leveransdatum. Inget leveransdatum visas om leveransen förväntas ta längre än åtta arbetsdagar. Skapa en leveranspolicy för din butik för att förmedla leveransförväntningar till dina kunder när inget leveransdatum visas. Mer information om bästa praxis för leveranspolicy och exempel.

Vissa temaändringar och appar som påverkar kassaprocessen, till exempel merförsäljnings- eller prenumerationsappar, kan leda till att leveransdatum visas felaktigt.

Kriterier för leveransdatum som ska visas

Kriterier för huruvida leveransdatum visas för en kund är annorlunda för produktsidan än kassa- eller orderbekräftelsesidan.

Om följande kriterier uppfylls visas leveransdatum på produktsidan:

 • Kunden befinner sig i USA baserat på deras IP-adress, eller kunden anger manuellt ett amerikanskt postnummer.
 • Produkten är distribuerad av Shopifys distributionsnätverk (SFN) från amerikanska distributionscenter.
 • Lagret är till hands och med status tillgängligt.
 • Produkten är inte en förbeställningsartikel.
 • Förväntat leveransdatum är 8 eller färre arbetsdagar.
 • Ordern är inte en grossistorder eller ett orderutkast.

Om följande kriterier uppfylls visas leveransdatum i kassan och på orderbekräftelsesidan:

 • Leveransadressen ligger i USA.
 • Alla produkter i ordern är distribuerade av SFN från amerikanska distributionscenter.
 • Alla produkter i ordern är till hands och med status tillgängligt vid samma distributionscenter.
 • Ingen av produkterna i ordern är förbeställningsartiklar.
 • Förväntat leveransdatum är 8 eller färre arbetsdagar.
 • Ordern är inte en grossistorder eller ett orderutkast.

Öppettider SFN

SFN arbetar endast på vardagar. Det innebär att transportörer inte kan hämta ordrar från ett SFN-distributionscenter under veckoslut eller under helger. Ordrar som läggs senare på fredag eller under helger hämtas inte upp förrän minst nästa arbetsdag.

Läs mer om öppettider och helger för SFN-distributionscenter.

Orsaker till att en order kommer fram efter leveransdatum

Leveransdatum kanske inte stämmer för varje order på grund av försenade förseningar eller att leveranser kan försenas, vilket leder till att kunder får sina ordrar efter det visade leveransdatumet. Följande är vanliga orsaker till att leveransdatum kan vara inacccurate:

Stäng av leveransdatum på produktsidan

Du kan sluta visa leveransdatum på alla produktsidor genom att stänga av appen som är inbäddad i ditt tema. Leveransdatum visas alltid i kassan och på sidan för orderbekräftelse.

Steg:

 1. Från ditt Shopify-admin klickar du på Webbshop.
 2. Klicka på Anpassa för det tema du vill stänga av leveransdatum för.
 3. Klicka på Temainställningar och sedan på App-inbäddning.
 4. Bredvid inbäddningen av leveransinformationappen klickar du på växlingsknappen för att stänga av den.

Följ samma steg och klicka på växlingsknappen för att aktivera leveransdatum för produktsidor.

Exempel på hur leveransdatum visas

Hur leveransdatum visas i din butik beror på ditt tema. Följande är exempel på hur leveransdatum visas och kanske inte matchar det som kunderna ser i din butik.

Exempel på hur leveransdatum visas på olika butikssidor
Sida Exempel
Produkt
En exempelbild på hur leveransdatum visas på produktsidor
Kassa
En exempelbild på hur leveransdatum visas i kassan
Orderstatus
En exempelbild på hur leveransdatum visas på orderstatussidan

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis