Väntande förfrågan om Shopifys distributionsnätverk

Du kan manuellt lägga en order som är i ett Pending-läge i vänteläge, eller så kan en order läggas i vänteläge automatiskt av ett väntelägesorderflöde. Du kan komma åt alla ordrar som har statusen i vänteläge i din Shopify-admin.

För att begära att Shopifys distributionsnätverk (SFN) ska distribuera en order i vänteläge, avsluta vänteläget manuellt och begär sedan manuellt distributionen.

Lägg order i vänteläge manuellt

Om en order har status som Pending och du vill förhindra att en distributionsbegäran skickas till SFN, placerar du ordern i vänteläge.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill placera i vänteläge.
 3. Klicka på ...-menyn och klicka sedan på Sätt distribution i vänteläge.
 4. Välj en orsak till att ordern placerats i vänteläge.
 5. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

Orderstatusen kommer uppdateras till I vänteläge och ingen begäran om distribution skickas till SFN.

Få tillgång till alla ordrar som har statusen i vänteläge

Du kan komma åt alla dina On hold-ordrar för att ta reda på orsaken till vänteläget och välja om du vill släppa vänteläget.

Steg

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på Filter och sedan på Distributionsstatus och klicka sedan på I vänteläge.
 3. Valfritt: Klicka på Spara som för att spara vyn för enkel åtkomst.
 4. Klicka på ordern som du vill visa orsaken till I vänteläge.

Om du vill att ordern ska distribueras, släpp vänteläget och begär sedan manuellt distribution för att skicka en ny distributionsförfrågan till SFN.

Släpp en order i vänteläge

När du har löst orsaken till att du har lagt en order i vänteläge kan du släppa vänteläget för ordern. Om du släpper ett vänteläge skickas inte automatiskt en ny begäran om distribution till SFN. För att skicka en ny distributionsbegäran till SFN, begär distribution manuellt.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill släppa vänteläget på.
 3. I avsnittet I vänteläge klickar du på Släpp distribution

Status för din distribution kommer uppdateras till Öppen.

Begär manuellt att SFN ska distribuera en order som tidigare var i vänteläge

När du har löst orsaken till vänteläget och släppt vänteläget på en order kan du manuellt begära att SFN ska distribuera ordern.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
 2. Klicka på ordern som du vill göra en distributionsförfrågan för.
 3. Klicka på Begär fullgörande.

Status för distributionsförfrågan ändras till In progress.

Väntelägesorsaker för SFN-distribuerade ordrar

Anledningen till att en order satts i vänteläge visas i ordern i din Shopify-admin. Följande är orsaker till att en distributionsbegäran har satts i vänteläge.

Orsaker till att en SFN-distribuerad order kan vara i vänteläge
Orsak Detaljerad orsak
Hög risk för bedrägeri Väntelägesordern baserat på risknivåflöde gjorde att din distributionsbegäran placerades i vänteläge eller orsaken Stor risk för bedrägeri valdes när ordern manuellt placerades i vänteläge.För att begära att SFN ska distribuera ordern, släpp vänteläget manuellt begär sedan manuellt att den ska distribueras.
Slut i lager Anledningen Slut i lager valdes när ordern manuellt sattes i vänteläge.För att begära att SFN ska distribuera ordern, släpp vänteläget manuellt begär sedan manuellt att den ska distribueras.
Felaktig adress Orsaken Felaktig adress valdes när ordern manuellt sattes i vänteläge. Vidarebefordra ordern från vänteläge manuellt och förfråga sedan distribution manuellt för att begära SFN-distribution av ordern
Väntar på betalning Anledningen Väntar på betalning valdes när ordern manuellt sattes i vänteläge.Vidarebefordra ordern från vänteläge manuellt och förfråga sedan distribution manuellt för att begära SFN-distribution av ordern
Övrigt Väntelägesordern baserat på ordervärdeflöde gjorde att din distributionsbegäran placerades i vänteläge eller orsaken Annan valdes när ordern manuellt placerades i vänteläge.Vidarebefordra ordern från vänteläge manuellt och förfråga sedan distribution manuellt för att begära SFN-distribution av ordern

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis