Hantera avvisade distributionsförfrågningar i Shopifys distributionsnätverk (SFN)

Om ett problem hindrar Shopify Fulfillment Network (SFN) från att distribuera din order, kommer en förfrågan om distribution att avvisas. Öppna ordern i din Shopify-admin för att se orsaken till att en förfrågan om distribution har avvisats. Beroende på orsaken till att distributionen avvisades kan du behöva manuellt begära en ny distribution eller så kan en ny distributionsförfrågan skickas ut automatiskt.

Få tillgång till SFN-distribuerade ordrar med avvisade distributioner

Du kan komma åt en order som har avvisats för att ta reda på orsaken till att den avvisades och åtgärda eventuella problem.

Steg

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
  2. Klicka på Filter och sedan på Distributionsstatus och klicka sedan på Förfrågan avvisad.
  3. Klicka på ordern som du vill visa orsaken till avvisningen för.

Om ingen åtgärd krävs skickas en ny distribution automatiskt till SFN. Annars löser du problemet och begär sedan en ny distribution manuellt.

Begär manuellt distribution för en order som avvisades

Beroende på anledningen till att en förfrågan om att en distribution avvisas kan du behöva begära en ny distribution manuellt.När du har löst orsaken till att en distribution avvisades av SFN kan du manuellt begära en ny distribution.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.
  2. Klicka på ordern som du vill göra en distributionsförfrågan för.
  3. Klicka på Begär fullgörande.

Status för distributionsförfrågan ändras till In progress.

Orsaker till att SFN kan avvisa en begäran om distribution

SFN-distributionscenter kan avvisa en begäran om distribution av de skäl som beskrivs nedan. SFN-distributionscenter kan avvisa en begäran om distribution av de skäl som beskrivs nedan.

Orsaker till att en Shopifys distributionsnätverk-distributionsbegäran kan avvisas
Orsak Detaljerad orsak Upplösning
Inte tillräckligt med lager Det finns inte tillräckligt med lager tillgängligt för att distribuera ordern Överför nytt lager till SFN
Produkten överförs När produkten anländer till ett SFN-distributionscenter fortsätter distributionen automatiskt
Produkten överförs men har ingen spårningsinformation När produkten kommer fram till ett SFN-distributionscenter fortsätter distributionen automatiskt
Produkter har anlänt till SFN- distributionscenter och väntar på att behandlas När bearbetningen är klar fortsätter distributionen automatiskt
Produkten är okänd Lägg till produkten i Shopifys distributionsnätverk och begär sedan distribution igen
Ordern kan inte behandlas Artiklar som skickas internationellt kräver ett värde större än 0 Lägg till ett pris för produkten och begär sedan distribution igen. Kunden debiteras inte för skillnaden
Orderhanteringen har inaktiverats i din butik Aktivera orderhantering och begär sedan att distribution igen
Distribution har pausats för en eller flera produkter [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för mer information
Din butik har inga aktiva distributionscenter [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för att konfigurera ett aktivt distributionscenter
Inget distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk kan distribuera denna order [Kontakta SFN-support](/manual/shipping/shopify-fulfillment-network/help-and-support/contact-support-merchants) för mer information
Ogiltig adress Leveransadressen för ordern är ogiltig Korrigera leveransadressen och begär sedan distribution igen
Leveransbegränsningar Inga transportörer är tillgängliga för transport till leveransadressen i denna order Ändra leveransadressen eller ändra din distributionsplats och begär sedan distribution igen
HS-nummer krävs Ordrar kan inte behandlas [Lägg till ett HS-nummer](/manual/shipping/shopify-shipping/hs-codes) till produkten och kontakta SFN-supporten som kommer att uppdatera produkten. Begär distribution igen efter uppdatering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis