Lägga till produkter i Shopifys distributionsnätverk

Innan du kan skicka en produkt till Shopifys distributionsnätverk (SFN) för att distribuera ordrar måste du lägga till produkten till SFN från din Shopify-admin eller SFN-app. Lägg endast till produkter till SFN som du vill att SFN ska distribuera för dig och som uppfyller SFN:s produktbehörighetskrav.

Produktvarianter kan läggas till i SFN från din butik på följande sätt:

 • genom att lägga till produkter individuellt eller i bulk från lagerfliken i din SFN-app
 • genom att lägga till en enda produkt eller variant från produktsidan i din Shopify-admin

Lägg till produkter individuellt eller i bulk i din SFN-app

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Lagerförteckning > Lägg till produkter.

 5. Välj de produktvarianter som du vill lägga till i SFN.

 6. Klicka på Kontrollera behörighet.

 7. Lös problemen genom att göra följande om några varianter saknar eller har duplicerade SKU:er eller streckkoder:

  1. Klicka på Granska i massredigeraren och uppdatera produktinformationen.
  2. Klicka på Kontrollera behörighet igen.
 8. Bekräfta om produkterna tillhör någon av de listade kategorierna.

 9. Om några produkter tillhör de kategorier som listas, ta bort dessa produkter.

 10. Klicka på Lägg till produktER.

Specialhanteringsattribut för SFN

Om du lägger till specialhanteringsattribut instrueras SFN-personal om hur de ska hantera dina produkter när de anländer till ett SFN-distributionscenter. När du lägger till information om dina produkter kan du välja följande specialhanteringsattribut:

 • Denna produkt är ömtålig – Produkten går lätt sönder och behöver hanteras varsamt.
 • Denna produkt har en viss hållbarhet – Produkten är ömtålig och behöver spåras med hjälp av streckkod och SKU.
 • Denna produkt har ett partinummer – Produkten spåras och måste kunna identifieras vid ett återkallande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis