Ställ in fraktkostnader för Shopifys distributionsnätverk

När du fyller i dina ordrar via Shopifys distributionsnätverk (SFN) kombineras och debiteras du kostnaden för att distribution och frakt på din månatliga Shopify-faktura. SFN använder ett pakets storlek, vikt och fraktzon för att bestämma dina fraktkostnader. För mer information om hur dina fraktkostnader beräknas, se Prissättning och fakturering.

För att försäkra dig om att du täcker dina fraktkostnader bör du granska vilken fraktkostnadsstrategi som är bäst för ditt företag. Fraktkostnaderna kan ändras när som helst vartefter dina företagsbehov ändras. SFN stödjer inte transportörsberäknade fraktkostnader.

Shopifys leveransöversikt

Shopifys leveransinställningar är centrerade runt leveransprofiler. Leveransprofiler använder produktbaserade fraktregler som gör att du kan ställa in fraktkostnader för specifika produkter och debitera olika belopp baserat på vart produkterna skickas.

Du kan skapa fraktzoner inom varje profil. Fraktzoner används för att skapa en grupp av länder eller regioner som du sedan kan tilldela samma fraktkostnader till. Du kan till exempel skapa en fraktzon för USA som har en fri fraktkostnad och en annan zon för Kanada som har en fast fraktkostnad på 5 USD.

Du kan ställa in fraktkostnader inom varje fraktzon.För produkter som distribueras av SFN kan du använda fasta fraktkostnader eller utan frakt-kostnad.Transportörsberäknade fraktkostnader stöds inte av SFN.

Platser är fysisk platser eller en app där du säljer produkter, skickar och distribuerar ordrar eller lagervaror.När du fyller i ordrar via SFN kommer en plats för SFN automatiskt att läggas till i din Shopify-admin.Om du lagerför eller distribuerar produkter från andra platser måste du lägga till varje plats i din Shopify-admin.

Läs mer om distribution när du har flera platser.

Överväganden när du ställer in dina fraktzoner för SFN

Om ett land eller en region läggs till i en fraktzon som har tilldelade fraktkostnader blir landet eller regionen berättigade för distribution. Om du använder funktionen Övriga världen för att tilldela zoner och fraktkostnader till dina leveransprofiler, kan den inkludera länder och regioner som inte stöds av SFN. En zon ska innehålla en lista över endast de länder och regioner som stöds av dina distributionscenter.

En annan sak att notera är att om en order är uppdelad mellan att distribueras av SFN och en ytterligare plats kan ordern omfattas av två separata zoner. Om en avgift tilldelas varje fraktzon läggs båda avgifterna ihop. Lär dig mer om kombinerade fraktkostnader när du anger dina priser för att undvika att debitera dina kunder för mycket.

När du har avslutat inställningen av dina fraktkostnader kan du tilldela leveranshastighet till dina fraktkostnader för att associera leveranshastigheten som sfn erbjuder med dina fraktkostnader.

Dela upp leveranser i SFN

Om du fyller i dina ordrar från SFN-platsen såväl som från andra platser och du har en enda leveransprofil som är anpassad till båda, kan det hända att leveranser delas upp.

Om en order inte kan distribueras i sin helhet på en plats kommer leveranserna att delas upp, om följande krav möts:

  • det finns andra platser som har nödvändiga lagerförteckningar
  • de andra platsernas zoner innehåller samma länder eller regioner och fraktkostnader

Om du delar upp leveranser debiteras du för leverans flera gånger. Om en order till exempel har tre radartiklar där två kan distribueras på SFN och en artikel på en icke-SFN-plats, delas ordern upp. SFN levererar två artiklar och din icke-SFN-plats levererar den återstående artikeln. Du debiteras frakt för varje leverans.

Se till att alla dina distributionsplatser har ett välfyllt lager för att undvika att dina leveranser delas upp.

Orderutkast i SFN

Orderutkast som inte skickas direkt via webbshoppen följer inte samma logik för att avgöra vilken plats som ordern ska distribueras från. Dessa ordrar tilldelas den Prioriterade distributionsplatsen som standard. Vissa appar kan även göra så att ordrar tilldelas den Prioriterade distributionsplatsen som standard. Kontakta SFN-support för mer information om godkända appar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis