Ställ in dina fraktkostnader för Shopifys distributionsnätverk

När du distribuerar dina ordrar via Shopifys distributionsnätverk (SFN) är kostnaden för distribuering och leverans kombinerad och den debiteras i din månatliga Shopify-faktura. För att kompensera för dessa kostnader måste du bestämma dig för en strategi för fraktprissättning som fungerar för ditt företag.

SFN använder ett pakets storlek, vikt och fraktzon för att bestämma dina fraktkostnader. För mer information om hur dina fraktkostnader beräknas, se priser och fakturering.

Shopifys leveransmöjligheter

Shopifys fraktinställningar är centrerade runt leveransprofiler. Leveransprofiler gör att du kan skapa specifika fraktkostnader för de produkter som du lägger till i profilen. Alla produkter som inte läggs till i en anpassad leveransprofil använder fraktkostnaderna som du ställer in i din allmänna leveransprofil.

Du kan skapa fraktzoner inom varje profil. Fraktzoner anger vilka regioner som får vilka fraktkostnader. Du kan till exempel skapa en fraktzon för USA, som har gratis frakt, och en annan zon för Kanada, som har en fast fraktavgift på $5. Fraktzoner kan baseras på länder eller stater. Om du behöver specificera fraktzoner efter postnummer kan du använda en app från Shopifys appbutik.

Inom varje fraktzon kan du skapa grupper av platser som alla delar samma fraktkostnad. Detta gör att du kan debitera olika fraktkostnader beroende på vilken plats som distribuerar ordern. Du kan till exempel skapa en leveransprofil för en reklam-t-shirt som har gratis frakt om den distribueras från ditt Florida-lager, men debiteras $5 USD om den distribueras från ditt lager i New York.

Se Leveransprofiler om du vill ha mer information.

Debitera fri frakt-kostnader

En vanlig leveransstrategi är att inkludera kostnaden för att distribuera och leverera i dina produktpriser och erbjuda gratis fraktkostnad i kassan. Detta håller fraktkostnaderna enkla och kan användas för att marknadsföra ditt företag.

Se Skapa gratis fraktkostnader om du vill ha mer information om hur du ställer in gratis fraktkostnader.

Debitering av fasta fraktkostnader

Fast avgifter kan användas för att ställa in specifika fraktkostnader för vissa produkter, regioner eller distributionsplatser. Du kan även lägga till villkor baserat på pris eller vikt, så att ordrar med olika värden eller vikter debiteras olika fasta fraktkostnader.

Fasta avgifter hjälper till att hålla fraktkostnaderna enkla men kan resultera i att du debiterar dina kunder för mycket eller för lite för frakt, beroende på den verkliga kostnaden.

Se Skapa fasta fraktkostnader om du vill veta mer om hur du ställer in fasta fraktkostnader.

Om du behöver hjälp med att fastställa dina fasta fraktkostnader kontaktar du distributionsteamet från fliken Översikt i din app för Shopifys distributionsnätverk.

Debitering av beräknade fraktkostnader

Om du vill skapa beräknade fraktkostnader för dina kunder i kassan kan du använda SFN-nivåer för leveranstjänst för att beräkna fraktkostnader.

Leveransprofiler och SFN

Om en plats i en leveransprofil innefattar ett land eller en region, även kallat zoner, med tilldelade fraktkostnader, blir den här platsen ett alternativ för distribution. Du bör endast inkludera ett land eller en region på en plats om du vill att det distributionscentret ska leverera ordrar till den zonen.

Var försiktig om du använder funktionen Resten av världen (ROW) för att tilldela zoner och fraktkostnader till dina leveransprofiler. En zon bör innehålla en lista över endast de länder och regioner som stöds av platsen. Om du har samma zon listad på flera platser kan det hända att dina leveranser delas upp.

Om en order inte kan distribueras i sin helhet på en plats kommer leveranserna att delas upp, om följande krav möts:

  • det finns andra distributionsplatser som har efterfrågat lager
  • de andra distributionsplatsernas zoner innehåller samma länder eller regioner och fraktkostnader

Om du delar upp leveranser debiteras du för leverans flera gånger. Om en order till exempel har tre radartiklar där två kan distribueras på SFN och en artikel på en icke-SFN-plats, delas ordern upp. SFN levererar två artiklar och din icke-SFN-plats levererar den återstående artikeln. Du debiteras frakt för varje leverans.

Se till att alla dina distributionsplatser har ett välfyllt lager för att undvika att dina leveranser delas upp.

Orderutkast, ordrar som inte skickas direkt via webbutiken, följer inte logiken i leveransprofilen. Dessa ordrar hamnar som standard på Prioriterad distributionsplats. Vissa appar kan också göra så att ordrar som standard hamnar på Prioriterad distributionsplats. Kontakta SFN-Help@shopify.com för mer information om godkända appar.

Du kan uppdatera din orders distributionsplats manuellt om din distributionsfördröjning inte har löpt ut.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis